Ansøgning om fiskerilicens

Generelt 

En fiskerilicens er en tilladelse til at drive erhvervsfiskeri. Alle der vil drive erhvervsfiskeri efter arter, der er reguleret gennem kvoter, skal have en licens. Du kan søge om licens som enkeltperson eller som enkeltpersoner i fælleskab, eller som selskab i form af aktieselskab, anpartselskab, andelselskab eller partrederi.

Der kan udstedes 4 typer fiskerilicenser:
• 1) Tidsbegrænsede licenser med højst tilladt fangstmængde
• 2) Tidsubegrænsede licenser med højst tilladt fangstmængde
• 3) Tidsbegrænsede licenser uden højst tilladt fangstmængde
• 4) Tidsubegrænsede licenser uden højst tilladt fangstmængde

Udenlandske fiskere kan ikke fiske i Grønlands fiskeriterritorium uden licens fra Naalakkersuisut.

Fartøjer, der må benyttes til erhvervsfiskeri i Grønlands kyst, er følgende:
• Godkendte joller må have en maximal størrelse på 6 meter eller derunder
• Fartøjer, der må benyttes til kystnærtfiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Diskobugten, Uummannaq og Upernavik, må have en maximal størrelse på 19,99 BRT/31,99 BT eller derunder
• Fartøjer, der må benyttes til kystnærfiskeri, må have en maximal størrelse på 75 BRT/120 BT eller derunder til torsk, hellefisk og rejer andre fiskearter
• Fartøjer, der må benyttes til havgående fiskeri, må have en størrelse på over 75 BRT/120 BT til torsk, hellefisk, rejer, makreller og andre fiskearter

For rejefiskeri og for fiskeri efter hellefisk gælder særlige regler.

Betingelser og pligter 

Det er kun erhvervsfiskere, der skal søge om fiskerilicenser. For at være godkendt som erhvervsfisker, skal du have en licens. For at få en licens skal du opfylde 3 betingelser:
• Du skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund
• Du skal have haft folkeregisteradresse i Grønland de sidste 2 år
• Du skal have været fuld skattepligtig i Grønland de sidste 2 år

Du kan dog i særlige tilfælde søge om dispensation fra disse regler.

En fiskerilicens er personlig og gælder kun for den art, som er anført på licensen. Det betyder at:
• Hvis en anden person fisker med dit fartøj, skal vedkommende leje fartøjet og lejeren skal have egen licens. På licensen skal fartøjet være skrevet på som skal fremvisese ved indhandling
• Du mister din licens, hvis du indgår i et anpartsselskab eller en anden form for selskab, som har licens til at fiske efter samme fiskeart som dig. Du må ikke bruge flere licenser til samme art
• Du kan ikke leje din licens ud til andre

Pligter
Når du har en fiskerilicens, har du pligt til at:
• Have din licens med dig når du fisker til fremvisning, når jagtbetjenten eller Den Grønlandske Kommando forlanger det
• Efterleve fiskemetoder for de arter, du fisker
• Anvende de påbudte fiskeredskaber til de enkelte arter
• Overholde kravene for de forskellige fiskeområder
• Vise din licens hver gang du indhandler
• Indberette fangster enten med logbog eller direkte til indhandlingsstedet

Overholder du ikke de regler, der er for fiskeriet, risikerer du at miste din licens. Det kan f.eks. ske, hvis du fisker andre arter eller større mængder, end du har licens til.

Uanset om du har en fiskerilicens eller ej, skal du altid overholde de regler, der er for fiskemetoder og redskaber til de enkelte arter og områder.

Ansøgning 

Du kan fra 1. februar 2017 søge om en jollelicens fra din hjemkommune til hellefisk, torsk, stenbider og laks. Har du haft samme licens i 2016, kan du få udstedt din licens for 2017 hos din kommune med det samme.

Du kan også søge om en jollelicens for 2017, selvom du ikke har haft samme licens i 2016. Du skal fremsende uddannelsespapirer fra maritimuddannelse sammen med din licensansøgning. Hvis du opfylder alle krav, kan du få udstedt din licens med det samme.

Det betyder, at du fra 1. februar 2017 ikke behøver at fremsende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst. Du skal blot henvende dig i din kommunens borgerservice eller erhvervskonsulenten for at få behandlet din ansøgning,

Hvis du ikke opfylder alle krav til en jollelicens, bliver din ansøgning sendt videre til handling hos departementet for Fiskeri og Fangst.

Ansøgninger til fartøjer over 6 meter vil fortsat blive sendt videre fra kommunerne til departementet for Fiskeri og Fangst.

Du kan søge om licens som:
• Enkeltperson
• Partrederi
• Selskab

En fiskerilicens gælder til fiskeri:
• Efter én bestemt art
• I ét bestemt område
• I 1 år fra 1. januar til 31. december

Ønsker du at fiske efter flere arter, skal du søge om licens til alle de arter, som du ønsker at fiske efter.

Når du søger om fiskerilicens skal du udfylde et ansøgningsskema:
• Driver du kystnært fiskeri, kan du søge på erhvervskontoret i din kommune. Opfylder du de krav, der er for erhvervsfiskere, vil du få din fiskerilicens sendt til din folkeregisteradresse
• Driver du havgående fiskeri i grønlandsk eller udenlandsk farvand, skal du sende en ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst

Bemærk
Du kan kun indhandle med det eller de fartøjer, som står på din licens. Det betyder, at både jolle og hundeslæde eller dit fartøj eller de fartøjer, du benytter til fiskeriet, skal anføres på din licens.

Husk at give Departementet for Fiskeri og Fangst besked, hvis oplysningerne på din fiskerilicens ikke længere er gældende. Det kan f.eks. være, hvis du gerne vil fiske fra en anden båd, end den der står på din licens.

Læs mere om ændring af licens

Klage 

Hvis du har søgt og fået afslag på din ansøgning om fiskerilicens, kan du klage over afslaget.

Din klage skal være skriftlig, og du skal skrive, hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over.

Du skal sende din skriftlige klage til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Din klage vil blive behandlet af Departementet for Fiskeri og Fangst. Hvis departementet har yderligere spørgsmål, vil de kontakte dig. Du får svar på din klage, når din sag er blevet behandlet.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen fra Departementet, kan du forelægge din sag for Ombudsmanden eller forsøge at få afgørelsen prøvet ved domstolene.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl