Indførsel af animalske fødevarer til Danmark – Generelt om

Indførsel af animalske fødevarer til Danmark – Generelt om 

Som privat person har du mulighed for at medbringe animalske fødevarer, herunder selvskudt vildt og selvfanget fisk, når du rejser fra Grønland til Danmark.

Fra Grønland til Danmark kan man som privat person medtage eller sende følgende mængder af animalske fødevarer:
  • 10 kg kød, kødprodukter, mælk og mælkeprodukter
  • 20 kg fiskevarer og hele fisk
  • 10 kg øvrige produkter (fx æg og honning)

Fødevarerne skal indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker sendt fra Grønland til navngivne personer.

Du må som privat person ikke sende fødevarer til fødevarevirksomheder i Danmark. Alle forsendelser skal være til privatpersoner. En person bosiddende i Danmark må modtage ovenstående mængder af animalske fødevarer fra Grønland. Modtageren af disse fødevarer må ikke sælge dem eller givet dem væk som gaver. Alt skal være til eget forbrug.

Samsending til flere personer af animalske fødevarer til én adresse er tilladt hvis:
  • Forsendelsen ledsages af en liste, hvoraf navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår og de enkelte pakker er mærket med den endelige modtagers navn
  • Den på listen anførte modtager skal afhente pakkerne intakte og de øvrige modtagere, der er anført på listen skal afhente pakkerne hos denne person
  • Forsendelsen er opdelt i enkelt pakker, som højeste må indeholde de ovenstående mængder af animalske fødevarer
  • Grænsedyrlægen i Danmark skal orienteres inden hver forsendelse ankommer til Danmark. Forhåndsorienteringen skal indeholde navn og adresse på modtagerne af forsendelsen samt de enkelte pakkers vægt og indhold. Denne orientering skal også vedhæftes selve forsendelsen
  • Fødevarerne må ikke sælges eller gives som gave, men skal anvendes til eget forbrug

Relaterede artikler

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl