Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland – Generelt om

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland – Generelt om 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) er en myndighed under Grønlands Selvstyre med hovedansvar for landets fødevaresikkerhed, veterinært beredskab og dyrevelfærd.

Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands Selvstyre og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Danmark. Fødevarestyrelsen i Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

VFMG varetager følgende områder:

 • Fødevarevirksomheder og primærproducenter – der producerer til hjemmemarkedet, godkendelse, vejledning og tilsyn
 • Slagterier – kødkontrol af alt kød beregnet til hjemmemarkedet (undtagen det der sælges på brætterne)
 • Fødevaresikkerhed – beredskab, oplysning til forbrugerne om blandt andet tilbagetrukne fødevarer.
 • Smittesporing ved udbrud af fødevarebårne sygdomme, herunder rapportering til internationale organer
 • Drikkevand – mikrobiologisk vurdering og tilsyn af drikkevandskvalitet samt udstedelse af anbefalinger til borgere og virksomheder
 • Dyrevelfærd og dyreværn – tilsyn og vejledning. Det gælder alle dyr, specielt tilsyn med slædehunde i slædehundedistrikt og husdyr samt kæledyr i hele Grønland
 • Klinisk og medicinsk assistance – hvad angår slædehunde, fårehunde og landbrugsdyr. Bemærk at VFMG ikke kan tilbyde dyrlægebehandling af dit kæledyr
 • Veterinært sygdomsberedskab – overvågning og rapportering af anmeldepligtige husdyrssygdomme til diverse internationale organer
 • Zoonoser – overvågning, rapportering og bekæmpelse af zoonoser (sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker) f.eks. trikiner og rabies
 • Folkesundhed – aktiv bidragsyder til ernæringsrådet, epidemikommissionen – udstedelse af Ship Sanitation Certificates
 • Sundhedscertifikater og trofæcertifikater – VFMG er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede sundhedscertifikater i forbindelse med udførsel af f.eks. jagttrofæer
 • Udførsel af fødevarer til de grønlandske patienthjem i Danmark i samarbejde med Fødevarestyrelsen
 • Borgerbetjening – information inden for veterinær- og fødevareområdet herunder blandt andet ind- og udrejse med dyr og ind- og udførsel af fødevarer

Læs mere om ansvarsfordelingen mellem Grønlands Selvstyre og Fødevarestyrelsen på veterinær- og fødevareområdet – www.fvst.dk

Relaterede artikler

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl