airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Afdeling for forbyggelse

Forebyggelsesudvalget og medlemmernes formål 

Forebyggelsesudvalget har til opgave, at koordinere opgaver indenfor forebyggelse og sundhedsfremmende initiativer i byen og i bygderne.

Forebyggelsesudvalget skal i sin lokale by og bygder styrke forebyggelsesarbejdet og fokusere på sundhedsfremmende initiativer. Det skal i sin by og bygder skabe samarbejdsmuligheder for relaterede institutioner og på den måde sikre, at man lokalt opnår større medindflydelse og medansvar.

Oplysningskampagne om sundheds- og livsstilsfremmende initiativer for borgerne foretages fra 2020 til 2025.

Nedsættelse af lokalforebyggelsesudvalg 

Forebyggelsesudvalgene skal nedsættes efter Landstingsforordning nr. 3 af 23. maj 2000 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation samt Hjemmestyrets Bekendtgørelser nr. 18 af 18. maj 2001 om lokale forebyggelsesudvalg, og der kan efter behov eller på baggrund af forholdene i byen/bygden udnævnes repræsentanter for specielle aktivitetsgrupper som medlemmer, og det er vigtigt at udnævne folk der arbejder med børn og unge

Forebyggelsesudvalget skal iværksætte forebyggelsesudvalg i bygder.

 

Handleplaner 

Forebyggelseskonsulent væsentligste opgaver: 

Stå for koordinering af samtlige forebyggelses- og sundhedsfemmende aktiviteter/ projekter i byen, samt bygder i omegn
Stå til ansvar for implentering og opfølgning af kommunalpolitiske målsætninger indenfor forebyggelse
At følge med, om hvad der sker i samfundet samt blandt borgere, og sikre at udføre forebyggende indsats hurtigst muligt, når der er behov
Stå til ansvar for planlægning af forebyggelseshandleplaner i Kommune Kujalleq
Koordinere og udnytte medarbejdernes kompetencer og evne for at opnå bedre resultater
Opstarte forebyggende indsats i praksis – samt planlægge handleplaner i alle abosteder
Føre konkrete folkeoplysningskampagner i samarbejde med offentlige institutioner og borgere
Samarbejde med foreninger omkring aktuelle forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter
Stå til ansvar for evaluering og opfølgning af lokale forebyggende projekter, også med hensyn til Inuuneritta II
Lave årlige budgetforslag omkring forebyggelse i eget ansvarsområde
At følge tæt og være med til at koordinere sundhedspædagogiske tiltag
Tæt samarbejde med øvrige forebbyggelseskonsulenter, gå højt op med erfaringsdeling samt kunne arbejde fleksibelt, og kan tage til andre bosteder og arbejde efter behov
Rådgive og være sekretær for lokale forebyggelsesudvalg
Ansvarlig for etablering af kontinuerlig samarbejdsudvalg i bygderne, og yde hjælp 
Fremme og udvikle tidlig indsats i kommunen, i samarbejde med øvrige forebyggelseskonsulenter og andre eksterne samarbejdspartnere
At sikre forebyggelses- og sundhedsfremmende aktiviteter sker ensartet i kommune Kujalleq

  - Opfølgning og oplysning om kommunal- og landspolitiske målsætninger indenfor forebyggelse

 

Forebyggelseshovedkontoret: 

Forebyggelsesafdelingchef: Helga Nielsen. E-mail: Heni@Kujalleq.gl Telefon: 645367

Qaqortoq: Forebyggelseskonsulent: Rosa Fleicher  E-mail: Rofl@Kujalleq.gl  telefon: 645316

Narsaq: ForebyggelseskonsulentBolethe Stenskov E-mail: Bost@Kujalleq.gl telefon 385335

Nanortalik: Forebyggelseskonsulent: Hans-Karl Abelsen E-mail: Haka@kujalleq.gl  telefon: 644105