airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Afdeling for forbyggelse

Forebyggelseskonsulent væsentligste opgaver: 

Stå for koordinering af samtlige forebyggelses- og sundhedsfemmende aktiviteter/ projekter i byen, samt bygder i omegn
Stå til ansvar for implentering og opfølgning af kommunalpolitiske målsætninger indenfor forebyggelse
At følge med, om hvad der sker i samfundet samt blandt borgere, og sikre at udføre forebyggende indsats hurtigst muligt, når der er behov
Stå til ansvar for planlægning af forebyggelseshandleplaner i Kommune Kujalleq
Koordinere og udnytte medarbejdernes kompetencer og evne for at opnå bedre resultater
Opstarte forebyggende indsats i praksis – samt planlægge handleplaner i alle abosteder
Føre konkrete folkeoplysningskampagner i samarbejde med offentlige institutioner og borgere
Samarbejde med foreninger omkring aktuelle forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter
Stå til ansvar for evaluering og opfølgning af lokale forebyggende projekter, også med hensyn til Inuuneritta II
Lave årlige budgetforslag omkring forebyggelse i eget ansvarsområde
At følge tæt og være med til at koordinere sundhedspædagogiske tiltag
Tæt samarbejde med øvrige forebbyggelseskonsulenter, gå højt op med erfaringsdeling samt kunne arbejde fleksibelt, og kan tage til andre bosteder og arbejde efter behov
Rådgive og være sekretær for lokale forebyggelsesudvalg
Ansvarlig for etablering af kontinuerlig samarbejdsudvalg i bygderne, og yde hjælp 
Fremme og udvikle tidlig indsats i kommunen, i samarbejde med øvrige forebyggelseskonsulenter og andre eksterne samarbejdspartnere
At sikre forebyggelses- og sundhedsfremmende aktiviteter sker ensartet i kommune Kujalleq

  - Opfølgning og oplysning om kommunal- og landspolitiske målsætninger indenfor forebyggelse

 

Forebyggelseshovedkontoret: 

Forebyggelsesafdelingchef: Helga Nielsen. E-mail: Heni@Kujalleq.gl Telefon: 645367

Qaqortoq: Forebyggelseskonsulent: Rosa Fleicher  E-mail: Rofl@Kujalleq.gl  telefon: 645316

Narsaq: ForebyggelseskonsulentBolethe Stenskov E-mail: Bost@Kujalleq.gl telefon 385335

Nanortalik: Forebyggelseskonsulent: Arnaq Lund Frederiksen E-mail: arlf@kujalleq.gl telefon: 644105 Mobil:663667