airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kæledyr – Udførsel fra Grønland til Danmark

Kæledyr – Udførsel fra Grønland til Danmark 

Takster
Du kan finde taksterne i takstbladet nedenfor.

Takstblad - 2019
Du har lov til at udføre kæledyr fra Grønland til Danmark under forudsætning af, at en række vilkår opfyldes. Følgende dyr betragtes som kæledyr:
 • Hunde, katte og fritter
 • Fugle, bortset fra fjerkræ
 • Kaniner og gnavere
 • Krybdyr og padder
 • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier og skaldyr
 • Tropiske akvariefisk

Hunde og katte
Hvis du vil udføre en hund eller en kat til Danmark, skal:
 • Dyret være vaccineret mod rabies mindst 30 dage og højst 12 måneder forud for indførslen. Hunde og katte under 3 måneder kræves ikke rabiesvaccineret, men en sundhedsattest fra en dyrlæge skal foreligge. Sundhedsattesten for hvalpe og killinger må højst være 10 dage gammel
 • Hvis hvalpen eller killingen er mellem 3 og 4 måneder kræves rabiesvaccination. Hvis hvalpen eller killingen ikke er blevet vaccineret inden 30 dage før udrejse, kræves tillige sundhedsattest fra dyrlæge. Sundhedsattesten må højst være 10 dage gammel

Uden vaccination
Hvis du har glemt at få din hund eller kat vaccineret, og der er mindre end en måned til du skal rejse, kan det alligevel lade sig gøre at få op til 3 hunde og tamkatte med. Kontakt i så fald grænsedyrlægen senest 48 timer forud for ankomsten.
 • Grænsedyrlægen i Kastrup, Kystvejen 16, 2770 Kastrup. Telefon: (+45) 72 27 64 40

Umiddelbart efter ankomsten underkaster dyrlægen dit kæledyr et sundhedseftersyn. Dyrlægen har mulighed for at afvise syge dyr fra indførsel til Danmark. Endvidere foretager grænsedyrlægen vaccination af raske dyr mod rabies. Du skal betale for vaccinationen og sundhedseftersynet.

Efter vaccinationen føres dit kæledyr direkte til din danske adresse, som du har opgivet til grænsedyrlægen. Dyret skal holdes isoleret fra andre dyr på den angivne adresse i mindst 30 dage. Ethvert tegn på sygdom i isolationsperioden skal omgående meddeles Fødevareregionen eller grænsedyrlægen.


Ledsagelse
Det er en forudsætning, at dyret er personledsaget under rejsen til Danmark. Det betyder, at du og dit kæledyr skal være på samme transportmiddel. Du må gerne få en anden til at ledsage dyret, men det skal være en fysisk person. Det må altså ikke være et transportfirma. Dyret må ikke indføres med det formål at sælge det videre, eller give det til en anden person.

Hvis dit kæledyr ikke er personledsaget, vil dette være omfattet af de kommercielle regler. Grænsedyrlægen skal underrettes mindst 48 timer før dyrets ankomst. Grænsedyrlægen vil foretage et sundhedseftersyn, når dyret ankommer.


Andre kæledyr
Du kan frit udføre 5:
 • Gnavere (undtagen kaniner, harer, chinchilla, bisamrotter og gråegern)
 • Krybdyr og padder
 • Spindlere og insekter (undtagen bier og humlebier)
 • Finker og kanariefugle

Hvis du vil indføre mere end 5 stk. af ovennævnte dyr, skal du søge tilladelse til indførsel hos fødevarestyrelsen. Du kan læse mere herom på fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk.

Hvis du har haft følgende kæledyr i mindst 6 måneder eller siden fødslen, kan du frit indføre dem til Danmark. Det gælder for:
 • Kaniner
 • Harer
 • Chinchilla
 • Finker og kanariefugle

Bemærk
Husk altid at sikre, at flyselskabet kan have dit dyr med, når du rejser.

På fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om ud- og indførsel af hund og kat til og fra Grønland http://www.foedevarestyrelsen.dk.

Relaterede artikler

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Danmark

Telefon: (+45) 72 27 69 00

Åbningstider
Mandag - Torsdag: 09.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 15.00

Yderligere kontaktoplysninger
Grønlands Repræsentation
Strandgade 91
Postboks 2151
1401 København K
Danmark

Telefon: (+45) 32 83 38 00
Fax: (+45) 32 83 38 01
E-mail: info@ghsdk.dk
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl