Karakterer og afgangsbevis

Generelt 

Når eleverne starter på ældstetrinnet, det vil sige i 8. klasse, begynder de at få karakterer i de enkelte fag.

Elever, der afslutter folkeskolen, skal have et bevis på deres skolegang. Det hedder et afgangsbevis.

Karakterskala 

I folkeskolen bruges en karakterskala, GGS-skalaen. GGS er en forkortelse for Greenlandic Grading System og betyder ’det grønlandske karakter-system’.

GGS-skalaen spænder over 7 karakterer:
  • A = fremragende præstation
  • B = fortrinlig præstation
  • C = god præstation
  • D = jævn præstation
  • E = tilstrækkelig præstation
  • Fx= utilstrækkelig præstation
  • F = helt uacceptabel præstation

Afgangsbevis 

Afgangsbeviset skal indeholde:
  • Elevens karakterer i de enkelte fag enten som årskarakter eller som både års- og prøvekarakter
  • Bevis for en projektopgave, eleven har lavet
  • Uddybende skriftlige vurderinger fra lærere og supplerende bemærkninger

Derudover skal eleverne i 10. klasse lave deres egen vurdering, som handler om hvordan de ser deres egne styrkesider, både i skolen og i fritiden, og om hvad de gerne vil opnå i fremtiden. Denne ”Egen vurdering” skal følge afgangsbeviset.

Både skolen, eleverne og forældrene underskriver egen vurdering. Afgangsbeviset underskrives af skolens leder.

Bemærk
Elever, der pga. handicap ikke gennemfører de afsluttende evaluering, får også et afgangsbevis, der beskriver hvilken undervisning eleven har deltaget i.

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl