airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg til den gymnasiale uddannelse (GUX)

Ansøg til GUX her

Generelt 

Den gymnasiale uddannelse (GUX) i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq er en boglig ungdomsuddannelse. GUX udbyder mange forskellige studieretninger, der er tilpasset dine interesser og dine ambitioner om videre uddannelse.

GUX varer 3 år og giver adgang til videregående uddannelser i og uden for Grønland.

Grundforløb og studieretning 

GUX er opbygget af et grundforløb og et studieretningsforløb.

Grundforløbet
Grundforløbet tager et halvt år. Grundforløbet er ens for alle skoler. På grundforløbet har man fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, kulturfag, science, studiemetodik og idræt. Efter grundforløbet starter man på sin studieretning.

Studieretningsforløbet
En studieretning er en pakke af fag inden for et bestemt område. Der er i alt 9 overordnede studieretninger at vælge mellem og kan variere fra år til år og fra skole til skole. Derudover den 4 årige idrætslinje på GUX Nuuk.

Valg af studieretning
Allerede inden du starter på GUX, skal du tilkendegive hvilken studieretning, du kunne tænke dig. Din tilkendegivelse er ikke bindende. Du skal først endeligt vælge studieretning i løbet af grundforløbet. Studieretningen kan vælges efter interesse og efter hvilke studieretninger, det er muligt at tage i din kommune. Du kan kun vælge en studieretning uden for din hjemkommune, hvis den pågældende studieretning ikke udbydes i din egen hjemkommune.

I nedenstående pjecer kan du læse mere om de forskellige studieretninger.

Vejledningsmateriale om den gymnasiale uddannelse

Gå ind på sunngu.gl for at læse mere om GUX

Adgangskrav 

For at blive optaget direkte på GUX via retskravet skal du mindst have opnået karakteren E (lig karakteren 2 på 7-trinsskalaen):
  • i alle dine standpunktskarakterer fra 10. klasse
  • i projektopgaven
  • i alle dine afsluttende obligatoriske prøver
GGS 7-trins
A: Gives for en fremragende præstation    A    12
B: Gives for den fortrinlige præstation    B    10
C: Gives for den gode præstation    C     7
D: Gives for den jævne præstation    D     4
E: Gives for den tilstrækkelige præstation    E     2
Fx: Gives for den utilstrækkelige præstation   FX     0
F: Gives for den uacceptable præstation    F    -3


Der vil desuden optages elever på dispensation, men de er ikke sikret optag. Det er også muligt at blive optaget gennem en optagelsesprøve. Man kan tidligst tage optagelsesprøven foråret efter man har afsluttet folkeskolen.

Ansøgning 

Vil du gerne søge om optagelse på GUX, skal du aflevere eller sende et ansøgningsskema til din lokale Majoriaq eller søge online her på sullissivik.gl.

Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.

Hvis du har et NemID
Hvis du har et NemID kan du logge dig ind og ansøge direkte på sullissivik.gl.

Tryk på selvbetjeningen til øverst og log ind med dit NemID, så er du i gang.

Husk
Hvis du ansøger til GUX på sullissivik.gl, er det vigtigt at gemme kvitteringen for ansøgningen som dokumentation.

Kvitteringen får du på din mail, når du har indtastet din mail i ansøgningen.

Hvis du ikke har NemID
Hvis du ikke har et NemID kan du hente ansøgningsskemaet ’Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland’ og aflevere eller sende det udfyldte skema til din lokale Majoriaq.

Læs vejledning til at udfylde papir-udgaven af ansøgningsskemaet

Se vejledningsvideoen - Hvordan søger jeg ind på GUX?

Se vejledningsvideoer om GUX studieretningerne

Bemærk
Når du søger om optagelse på en uddannelse, får du ikke nødvendigvis automatisk et kollegieværelse.

Frister 

Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.
Majoriaq - Majoriaq er vejledningscentre og skoler, der ligger i alle større byer og i en enkelt bygd.
Departementet for Uddannelse, Kultur, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl