Udsatte børn og unge – Overblik over hjælpeforanstaltninger

Udsatte børn og unge – Overblik over hjælpeforanstaltninger 

Hjælpeforanstaltninger er den hjælp, kommunen kan give børn og unge med særlige behov. Hjælpen kan gælde hele familien eller være rettet direkte mod barnet eller den unge.

Kommunens hjælp tager udgangspunkt i barnets tarv og velfærd. Barnets tarv handler om barnets trivsel, interesser og behov. Barnet har f.eks. brug for at lege med andre børn og udvikle sig socialt.

Barnets velfærd handler om dets psykiske og fysiske helbred. Barnet har f.eks. brug for mad, søvn, tryghed, omsorg og rigtig påklædning.

Barnet skal altid sættes i centrum. Det betyder, at kommunen altid skal gøre det, der er bedst for barnet, så barnet kan udvikle sig normalt i forhold til dets alder.

Hjælpen er som udgangspunkt koncentreret om at få familien til at fungere sammen. Dog kan kommunen vælge at sætte ind med hjælp, der placerer barnet uden for familiens rammer, ligesom kommunen kan tvinge hjælpeforanstaltninger igennem mod forældres vilje. Det sker i sager, hvor barnets velfærd er truet.


Konkrete hjælpeforanstaltninger
Der findes hjælpeforanstaltninger inden for familiens rammer. Det kan f.eks. være:

 • Personlig rådgiver
 • Akut plads i daginstitution
 • Hjemmehosser
 • Familiebehandling
 • Miljømedarbejder
 • Støtteperson
 • Sundhedsfaglig indsats
 • Psykologhjælp
 • Efterværn
 • Økonomisk hjælp


Der er også hjælpeforanstaltninger uden for familiens rammer. Det kan f.eks. være:

 • Akutanbringelse, tvangsanbringelse og frivillig anbringelse i og uden for Grønland
 • Aflastningsophold
 • Indlæggelse på psykiatrisk afdeling
 • Åben afdeling i sikret institution
 • Døgninstitution eller familiepleje
 • Efterskole


Bemærk
Der findes andre hjælpeforanstaltninger end dem, der er listet her. Det betyder, at kommunen kan tilbyde dit barn eller din familie andre hjælpeforanstaltninger.

Beslutter kommunen at tvinge hjælpeforanstaltninger igennem, har du ret til en bisidder. En bisidder er en person, der kan hjælpe og rådgive dig. Både forældre og den unge fra 15 år har ret til en bisidder.

Du har krav på at se de oplysninger, som kommunen bruger.

Du har ret til en skriftlig afgørelse med en begrundelse og en klagevejledning.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl