airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vidtgående handicap – Bokollektiver

Vidtgående handicap – Bokollektiver 

Små praktiske dagligdags gøremål kan være næsten umulige for personer med vidtgående handicap. Det kan f.eks. være en uoverkommelig udfordring at komme på toilettet og at komme rundt i og uden for boligen. Derfor kan kommunen have pligt til at tilbyde handicappede en bolig, der er tilpasset den handicappedes behov. Det kan f.eks. være et bokollektiv.


Bokollektiver

Bokollektiver er en form for bofællesskab. Mange bokollektiver er indrettet i en større lejlighed i en etage ejendom, hvor hver beboer har deres eget værelse og derudover adgang til fælles opholdsstue, toilet og bad.

Bokollektiver er en egnet boform til dig, hvis

  • du kan klare dig med begrænset pædagogisk og praktisk støtte
  • du kan indgå i fællesskab med andre
  • og du er indstillet på at bidrage praktisk og økonomisk til fællesskabet


Formålet med bokollektivet er at give dig en mulighed for en livsførelse så tæt på det normale som muligt samt en følelse af selvstændighed.

Typisk skal alle beboerne i samarbejde sørge for det praktiske hushold som f.eks. rengøring, indkøb, madlavning, tøjvask.

Til bokollektiverne er der oftest tilknyttet en eller flere støttepersoner, som blandt andet skal yde pædagogisk støtte og hjælpe beboerne med praktiske gøremål. I bokollektiver vil støttepersonen typisk kun være til rådighed en del af døgnet.


Betingelser

Kommunen har kun pligt til at tilbyde dig en bolig i et bokollektiv hvis

  • du er omfattet af handicapforordningen
  • du er fyldt 18 år
  • og hvis du ikke er i stand til at klare dig i dit eget hjem


Kan kommunen tilbyde andre hjælpeforanstaltninger, i form af pleje og støtte i dit eget hjem, har kommunen ikke pligt til at tilbyde dig en bolig i et bokollektiv. Ønsker du alligevel at flytte i bokollektiv, kan du stadigvæk søge om optagelse.


Ansøgning

Vil du søge om optagelse i et bokollektiv, bør du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan hjælpe med at lave en ansøgning, som du skal sende eller aflevere til kommunen.

Sammen med ansøgningen bør du vedlægge:

  • Kopi af udtalelse fra lægen
  • Eventuelle andre oplysninger, der kan belyse hvilken form for hjælp, der passer bedst


På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør visitationsudvalget i kommunen, om du kan få plads i et bokollektiv.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl