airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fysioterapi og ergoterapi

Kommunal vedligeholdende træning  

I vedligeholdende træning, træner du sammen med fysioterapeut og ergoterapeut. Kommune Kujalleq har to fysioterapeuter og en ergoterapeut i deres terapeutteam. I Qaqortoq findes terapeuternes træningslokaler på Alderdomshjemmet ”Ajarsivasik” på 2. sal, indgang ved ”Qulleq” afdeling.

Formålet med den vedligeholdende træning er at vedligeholde funktionsniveau hos borger med vidtgående funktionsnedsættelser og/eller kronisk handicap, således du kan blive ved med at have den dagligdag, du kender.

Terapeuterne har base i Qaqortoq. Træningen foregår derfor, for indbygger i Qaqortoq, for det meste i træningslokalerne. Træning kan også foregå i eget hjem eller hvor træningen giver mest udbytte, alt efter terapeutens vurdering.
For borger i Nanortalik og Narsaq har terapeuterne kvartalvis tjenesterejser til hver by. Her vil borger i kommunal regi blive set i eget hjem, kommunekontor, bosted eller på alderdomshjemmet. Borgerne vil i Nanortalik og Narsaq lave selvtræning efter vejledning af terapeuten.
Kommunens 11 bygder dækkes også af kommunen terapeutteam.

Hjælpemidler/boligændringer til vedvarende behov 

Kommunens terapeutteam står for vurdering, ansøgning og indkøb af hjælpemidler/boligændringer til vedvarende behov. For at ansøge om hjælpemidler af kommunen skal du være enten førtidspensionist, alderspensionist eller handicap registeret. Efter at ansøgning er lavet i samarbejde med terapeut, vurderer kommunen, om det ansøgt skal bevilliges.

Formålet med hjælpemidlerne eller boligændringer er blandt andet at gøre dig mere selvhjulpen og derved øge din livskvalitet. Da kommunen betaler for hjælpemidlet, betyder det, at det kun er til låns. Har du ikke længer behov for hjælpemidlet skal det leveres tilbage til kommunens terapeutteam.

Du kan ikke søge om ting som er almen eje i hjemmet, som f.eks. støvsuger, alm. møbler m.m.

Aktuelt  

For tiden har fysioterapeuterne base i Qaqortoq, og ergoterapeuten har base i Nanortalik. Alle terapeuter har tjenesterejser til de andre byer, end den de har base i. 

Terapeutteam

Alle hverdage mellem kl. 9.00 – 15.00

Tlf.: 64 13 50

Mail: terapeuthuset@kujalleq.gl