airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Særlig om arealtildeling til biler uden nummerplader

Har du et køretøj uden nummerplader? – Så er der lige nogle regler, du skal være opmærksom på!
Som udgangspunkt må man ikke have biler uden nummerplade, stående i Kommune Kujalleq. Har du i en periode behov for at have dit køretøj stående uden nummerplader, så kræver dette en midlertidig arealtildeling fra kommunen. Du skal dog være opmærksom på, at der som udgangspunkt kun gives midlertidig arealtildeling til køretøjer, der fremstår pæne og velholdte.

Hvis et køretøj uden arealtildeling ikke fremstår pæn og velholdt, og står den uden nummerplader, anser kommunen umiddelbart køretøjet som affald, og kommunen vil derfor påbegynde en sag i henhold til miljøbeskyttelsesloven , med henblik på at bortskaffe køretøjet.

Hvor må dit køretøj uden nummerplader stå?
Alle arealtildelinger skal være i overensstemmelse med Kommune Kujalleqs Kommuneplan. Der kan være bestemmelser for de enkelte delområder, der afholder en fra at kunne opstille et køretøj ved sin ejendom. Som tommelfingerregel kan man regne med at få lov til at stille sit køretøj uden nummerplader, i de områder hvor der gives midlertidige arealtildelinger til oplæg af private både. Arealet må dog ikke være forbeholdt en anden funktion.

Der gives midlertidig arealtildeling til køretøjer uden nummerplader på arealer omkring private ejendomme. Arealtildelingen kræver samtykke fra bygningsejeren. Dit køretøj må ikke stilles, sådan at det blokerer udsigten for de andre ejendomsejere, med mindre du har indhentet disses samtykke.

OBS! Der gives ikke arealtildeling til placering af køretøjer uden nummerplader på offentlige arealer, herunder parkeringspladser.

Hvor lang tid må dit køretøj blive stående uden nummerplader?
Der gives midlertidig arealtildeling til køretøjer uden nummerplader i 6 måneder.

Det er muligt at opnå forlængelse af den midlertidige arealtildeling i yderligere 6 måneder, såfremt du, som udgangspunkt, kan dokumentere, at du er:

- ved at få køretøjet indregistreret,
- ved at sælge køretøjet
- eller hvis du er ved at reparere/restaurere køretøjet.

En midlertidig arealtildeling til køretøjer uden nummerplader forlænges kun 1 enkelt gang, herefter skal køretøjet fjernes.

Hvordan søger du om midlertidig arealtildeling?
Du kan søge om midlertidig arealtildeling via NunaGIS

Har du behov for hjælp til at søge om arealtildeling, kan du også henvende dig hos Forvaltning for Teknik og Miljø, som kan være behjælpelig med selve ansøgningen eller eventuelle spørgsmål.


Hvad sker der, når din midlertidige arealtildeling til køretøj uden nummerplader udløber?

Den midlertidige arealtildeling følger køretøjet. Det betyder, at du ikke kan få en ny arealtildeling, ved at flytte køretøjet til en ny placering.
Når først din midlertidige arealtildeling er udløbet, så har du ikke længere ret til at have dit køretøj uden nummerplader stående. Hvis du ikke har fået køretøjet indregistreret, solgt eller fjernet i den periode din arealtildeling er gældende, da vil kommunen indlede en sag efter bestemmelserne i loven om planlægning og arealanvendelse med henblik på at få køretøjet fjernet.