Innuttaasunut ataatsimiitsitsinissaq Tusarniaaneq pillugu

Kommunip pilersaarutaa pillugu Innuttaasunut ataatsimiitsitsinissat 17-18-19 Januar 2017