Oplys løn

Oplys løn 

Som arbejdsgiver skal du hvert år inden udgangen af januar måned oplyse Arbejdsgiverregistret om dine ansattes løn & feriepenge og skat heraf for det år, der er gået.

Det gør du ved at indberette eller aflevere lønsedler og lønangivelser til Arbejdsgiverregistret.

Du har mulighed for at indberette dine oplysninger via internettet. Det foregår ved, at du henvender dig til Arbejdsgiverregisteret, som tildeler dig en adgangskode. Den kode skal du bruge til at komme ind på Arbejdsgiverregisterets hjemmeside. På denne hjemmeside bliver du vejledt i, hvordan du indberetter elektronisk.

En lønseddel, som hedder en A11, skal indeholde den enkelte medarbejders personlige oplysninger, løn og skatten af lønnen. Derudover skal visse former for B-indkomst, personalegoder og pensionsindbetalinger fra arbejdsgiveren, fremgå af lønseddelen. Personalegoder kan f.eks. være fri bolig, kost og logi, rejser, bil og telefon.

Lønangivelse, som hedder en A10, skal indeholde oplysning om alle ansattes totale lønudbetalinger, herunder også antallet af lønsedler.

Som arbejdsgiveren har du pligt til at udfylde og indberette lønsedler og lønangivelser.


Bemærk
For arbejdsgivere, der ikke indberetter lønsedler og lønangivelser til tiden, vil Arbejdsgiverregistret udarbejde et skøn over A-skat og AMA.

Hvis du som arbejdsgiver har indsendt dine oplysninger til tiden, men modtager et rykkergebyr, skal du meddele det til Arbejdsgiverregistret. Du skal sende dokumentation for at du har sendt eller indberettet, det du skulle til tiden, f.eks. ved en faxkvittering eller ved at gensende din mail. Kan du dokumentere, at du har gjort som du skulle, vil rykkergebyret blive fjernet.

Relaterede artikler

Skattestyrelsen
Arbejdsgiverregisteret
Postboks 1604
3900 Nuuk

Telefon: +299 34 50 00
Fax: +299 34 65 77
E-mail: sulinal@nanoq.gl
Hjemmeside: sulinal.nanoq.gl