airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsip ataatsimiinera 01/2016

Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsip Narsami ileqquusumik ataatsimiinera

Oqaluuserisassat

OQALUUSERISASSANUT TAKUSSUTISSIAQ:

Oqaluuserisassat uani aanneqarsinnaapput. 

1.Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
2.Siulittaasup ilisimatitsissutai
3.Aningaasaqarnikkut killiffik.
4.Kommunimut akiitsut killiffii.
5.Kommunip illuutaanik tamanut ammasumik tuniniaasoqareernerani suleriaatsit pisariil-lisarneqarnerat.
6.Qaqortumi tissaluttup eqqaani ikaartarfiliornissamut immikkut aningaasaliissutinik qin-nuteqaat
7.Qaqortumi Iterlaap tungaanut aqqusinermi ujaqqeriviliorneq pillugu kommunimut pilersaa-rummut ilassut
8.Nanortalimmi, Narsami kiisalu Qaqortumi eqqagassat annertuut pillugit aaqqissuussinerit atulersinneqarnerat
9.Uumasuaqqanik akiuiniarnermut aningaasaliissutinik qinnuteqaatit.
10.Naligiimmik siunissaqarneq.
11.2015-imut ukiumoortumik nalunaarutip saqqummiunneqarnera.
12.Tamalaat

PEQATAASUT:

Siumut:Jørgen Wæver Johansen, Simon Simonsen, Kiista P. Isaksen, Ánásse Kleist Karolussen (Benjamin Kielsenimut sinniisutut), Lars Lundblad, Manasse Semsen, Karla Egede Bisgaard, Bena Olsen

Inuit Ataqatigiit:Avaaraq Olsen, Kelly Berthelsen, Kista Isaksen, Debora Kleist, Storch Lund (Stine Egede Nørbækimut sinniisutut)

Atassut:Josef Petersen

Attaviitsoq:Ole Mølgaard Motzfeldt (oqarasuaatikkut)

Peqataanngitsut:Benjamin Kielsen, Stine Egede Nørbæk

Atorfilittat: Pisortaaneq Frank H. Jørgensen, aningaasaqarnermut pisortaaneq Kenneth Høegh, allattoqarfiup pisortaa Kim Dahl

Oqalutsit:Dorthea Berthelsen, Jens Karlsen
IMM. 1. OQALUUSERISASSAT AKUERINEQARNERAT

Aalajangerneq:

IMM. 2. SIULITTAASUP ILISIMATITSISSUTAI.

Aalajangerneq:


IMM. 3. ANINGAASAQARNIKKUT KILLIFFIK

Kommune Kujallermi 2016-imi marsip aallartinnerani naatsorsuutit killiffii
Suliassaqarfinnit tamanit aningaasatigut killiffimmik nassuiaat

Inatsisitigut tunngavigisaq:
Aqutsinermut inatsimmi § 43 imm. 2 naapertorlugu.

Aningaasaqarneq:

Pisortaanerup inassuteqaataa:
Ilisimatitsissutitut tiguneqassasoq inassutigineqarpoq

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 03/2016 Aalajangerneq: Saqqummiussat tusaatissatut tigun-eqarput. Qatserisartoqarfimmi missingersuusiorneq (ikinaarlugit) sukumiinerusumik misis-sorneqassaaq qatserisartoqarfiup inatsisinik naammassinninnissaa siunertaralugu, annerusumik minnerusumilluunniit naamik.

Aalajangerneq:


IMM. 4. KOMMUNIMUT AKIITSUT KILLIFFII

02.03.2016-imi kommunip pisassai tamarmiusut ilisimatitsissutigineqarput kiisalu
•pisortat suliffeqarfiutaat akiitsoqarnerpaat qulit
•qaammammusialinnit akunnermusialinnillu pisassat
•qinikkaniit pisassat

Inatsisitigut tunngavigisaq:
Aqutsinermut inatsimmi § 40 naapertorlugu

Aningaasaqarnikut kingunissai:
Aningaasartuutinut allannguutaanngitsoq

Pisortaanerit inassuteqaataat: Paasissutissat utaqqineqarput.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 03/2016 Aalajangerneq: Tusaatissatut tiguneqarpoq Innut-taasunik nalunaarsuiffimmut ilanngunnikkut ingerlaannartumik eqqagassalerinernut anartarfileri-nernullu ilannguttoqartalernissaa siunertaralugu eqqagassalerinermut maleruagassat allanngortin-neqarsinnaanerat misissorneqarpoq.

Aalajangerneq:


IMM. 5. KOMMUNIP ILLUUTAANIK TAMANUT AMMASUMIK TUNINIAASOQARE-ERNERANI SULIASSAT PISARIILLISARNEQARNERAT
Kommunalbestyrelsi 2013-imi aalajangerpoq illut / inissiat atorneqanngitsut, attartorteqqin-neqarsinnaanngitsut tuniniarneqassasut.

Maannamut suleriaasiusimasoq imaappoq Teknikkeqarfiup Inissiaatileqatigiiffik INI A/S suleqati-galugit illut / inissiat attartorteqqinneqarsinnaanngitsut nassaariniartarlugit, tamatumalu kingorna tamanut ammasumik tuniniaasoqartarluni.

Neqeroorutit tiguneqartut teknikkeqarfimmit ammarneqartarput, taannalu akisunerpaamik akiliinia-rtumut nioqquteqartoqarnissaanik Teknikkimut Ataatsimiititaliamut siunnersuuteqartarpoq.

Tamatuma kingorna kukkusoqarsimanngikkaangat Teknikkimut Ataatsimiititaliamiit ingerlatsiviup inassuteqaataa akuerineqartarpoq suliarlu Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamut ingerlateqqin-neqartarpoq akisunerpaamik neqerooruteqartumut nioqquteqartoqarnissaanik inassuteqaatitalerlugu.

Teknikkimut Ataatsimiititaliap taamaallaat suliassarisarpaa tamanut ammasumik tuniniaasoqarnerani kukkusoqarsimannginnissaa, taavali neqeroorutit takkuttut akuerineqassanersut politikkikkut isummerfigineqarnerat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami pisarpoq, taassumami aqutsinermut inatsimmi § 25, imm. 1, nr. 3 naapertorlugu kommunip karsia naatsorsuutaalu isumagisassarimmagi.

Ingerlatsiviup naliliinera naapertorlugu kommunip illuutaanik tamanut ammasumik tuniniaareer-nikkut suliassat aallarniutaasumik suliarineqartarnerat, tassa 1) kommunalbestyrelsip aalajangernera naapertorlugu tunineqartussat nassaarineqarnerat 2) tuniniaanermi paasissutissat pitsaassusiinik qularnaarineq aammalu 3) annerpaamik akiliiniartup nassaarineqarnera ima politikkimut attuumas-suteqartiginngillat Teknikkimut Ataatsimiititaliami suliarineqaqqaarnissaat pisariaqarluni.

Taamaammat suliassat allaffissornikkut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamut suliassanngortin-neqarnissaat piareersarneqarsinnaavoq, taamalu suliat pilertornerusumik suliarineqarsinnaallutik.

Suliat ingerlanneqarnerat oqaatigineqartut allanngortinneqassappat aqutsinermut ileqqoreqqusat allanngorteqqaartariaqanngillat, taakkunanimi oqaatigineqanngilaq kommunit illuutaannik tuniniaa-neq ataatsimiititalianit suliassaasoq taamaallaalli kommunalbestyrelsimit, aqutsinermut inatsimmi § 29, imm. 1 naapertorlugu kommunimi ataatsimiititaliani suliassanik agguaassisussamit aalajanger-neqarsinnaalluni.

Inatsisitigut tunngavigisaq:
Aqutsinermut inatsimmi § 25, imm. 1, nr. 3 aamma § 29, imm. 1.

Aningaasaqarneq:
Suliat ingerlasarnerisa allanngortinneqarnerat aningaasaliisarnikkut toqqaannartumik sunni-uteqarnavianngilaq, nioqquteqarnermilli isertitat pilertornerulaartumik pissarsiarineqartalissapput.

Pisortaanerup inassuteqaataa:

-Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap akuerissagaa tamanut ammasumik tuniniaasoqa-reerneratigut allaffeqarfimmiit inassuteqartoqarnerata kingorna kommunip illuutaanik tuniniaanerit taamaallaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit suliarineqartalissasut kiisalu
-Aqutsinermut inatsimmi § 25 aamma § 29, imm. 1. naapertorlugit suliat kommunalbe-styrelsimut ingerlanneqartalissasut akuerineqarnissaat kaammattuutigalugit.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq 12/2015 Aalajangerneq: Akuerineqarnissaa kaammattuuti-galugu kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassaaq.

Aalajangerneq:


IMM. 6. QAQORTUMI TISSALUTTUP EQQAANI IKAARTARFILIORNISSAMUT IM-MIKKUT ANINGAASALIISSUTINIK QINNUTEQAAT.

Kommunalbestyrelsi siusinnerusukkut ikaartarfiup sivisunerusumik atasussaajunnaartup nutarter-neqarnissaanut 1 mio. kr.-inik immikkoortitsivoq.
2015-mi ikaartarfiup suliarinissaanut neqeroortitsigatta ikaartarfik inuinnaat angallannerannut atu-gassaq aallaavigineqarsimavoq.

Ikaartarfik nutaaq pillugu aningaasalersuinissamut kissaatinullu periarfissat oqaluuserineqarnissaat siunertaralugu Teknikkimut Ataatsimiititaliap siulittaasua aasaq APP-ip aalisakkerivianik RAL-millu ataatsimeeqateqarnissamik suliniuteqarpoq. Siullermut taarsiullugu ikaartarfiup 60 tonsinik attassisinnaanissaa kissaatigineqarpoq. Inuussutissarsiortuniit allagaq ilanngussaq takuuk.
Tamatuma kingorna sanaartornermut pisortaq Herluf Grønlund qinnuigineqarpoq ikaartarfimmik 60 tonsinik attassisinnaasumik missingersuusiortitsissasoq. Ikaartarfik taanna 2,2 mio. koruuninik akeqassaaq, taakkununga ilaassapput assartorneranut aningaasartuutit kr. 350.000.-, ikaartarfiup attassisinnaassusia pillugu siunnersortimut naatsorsuisitsineq aammalu ikaartarfiup ingutserneqarnera / peerneqarnera, tassa katillugit 3,0 mio. koruunit missaat.

Danmarkimi ikaartarfimmik glasfiberertalimmik tuniniaasup ilisimatippaatigut ikaartarfik 2016-mi januarimi piniartariaqaripput sanaartortoq taanna qaammatit tallimat missaat atorlugit inniminnik-kanik tikisitsiniartarmat. Ikaartarfik Danmarkimi inereerlugu suliarineqassaaq kingornalu katitigas-sanngorlugu tunniunneqassalluni.

Ikaartarfik 2016-imi suliarineqassappat Teknikkeqarfiup piaarnerpaamik Inuplan qinnuigerusuppaa ikaartarfiup suliarinerata akia naatsorsoqqullugu ikaartarfiullu peernissaanut isumaqatigiissusioq-qullugu.

Taamaammat januarimi 2016-imi sullissisussanut isumaqatigiissusiarisariaqartut akuerineqarnissaat pisariaqarpoq.
Ilisimaneqartutut 2016-imi ikaartarfissamut kr. 1.000.000.- immikkoortinneqarput, kisiannili RAL-ip kivittaassui Kalmarit, bulldozerit, dumperit kiisalu biilit usisaatit ingerlasinnaanngorlugit ikaartarfik 60 tonsinik attassisinnaasoq sananeqassappat 2 millioner kroner amigaatigineqassapput. Aamma ikaartarfik glasfiberertalik sananeqareerniariarpat atuarfiup eqqaatsigut oqimaatsunik assartuisut unissapput.

Kuuk ikaarlugu umiarsualiveqarfik ataatsimoortussanngorlugu 2016-imi ikaartarfimmik pilersitsi-nissarput assorsuaq illoqarfimmi inuussutissarsiortuniit kissaatigineqarpoq. Tamanna aamma APP-miit kiisalu RAL-imit allakkiatigut ersersinneqarpoq kiisalu ikaartarfik massakkut piusoq pillugu killinnik allakkiani aamma ersersinneqarluni.

Ikaartarfiup umiarsualiviup immikkoortuinik marlunnik avitsisuunera tunngavilersuutigalugu Tek-nikkeqarfimmiit Namminersorlutik Oqartussat attavigineqarput ikaartarfiup taarserneqarnerani aningaasartuutit ilaannik akileeqataanissaat siunertaralugu. Maannamut Namminersorlutik Oqartus-saniit nalunaarutigineqarpoq ikaartarfik kommunip pigimmagu Namminersorlutik Oqartussat taarsi-inermut peqataasinnaanngitsut. Kommuniligooq Namminersorlutik Oqartussanut qinnuteqaa-teqarsinnaavoq, neriorsuinianngillalligooq.
Aamma Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoqarfik tapiissutitigut aningaasaleeqataasinnaasoq apeqquteqaateqarfigaarput.
Taamaammat teknikkeqarfiup maannamut Namminersorlutik Oqartussaniit tapiissutinik pissarsinia-rnini suli taamaatsissimanngilaa, kisiannili ikaartarfiup nutaap inniminnerneqarnissaa nukinginnarmat aningaasat tamakkerlugit ilassutitut aningaasaliissutigineqarnissaat qinnutigineqarpoq.

Inatsisitigut tunngavigisaq:
§ 44, imm. 2

Aningaasaqarneq:
Aningaasaliissutinut ilassutit 2 mio. koruunit.

Teknikkeqarfimmi pisortap inassutaa:
aningaasaliissutit amerlineqarnissaannik qinnuteqaat noqqaassut akuerineqassasoq aningaasaqarnermullu ataatsimiititaliamut nassiunneqassasoq.

TEKNIKKIMUT ATAATSIMIITITALIAP AALAJANGERNERA: Akuerineqarpoq

Pisortaanerup inassuteqaataa: Aningaasaliisinnaatitaasut tassaapput kommunalbestyrelsi, taamaammat akuerineqarnissaa kaammattuutigalugu kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqar-nissaa inassutigineqarpoq.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq 01/2016 aalajangerneq: Akuerineqarnissaa kaammattuuti-galugu kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqarpoq.

Aalajangerneq:


IMM. 7. QAQORTUMI ITERLAAP TUNGAANUT UJAQQERIVISSAQ PILLUGU KOM-MUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ.

Qaqortoq Entrepør Forretning (QEF) Iterlammut / Mittarfimmut aqqutaata eqqaani nunaminertamik ujaqqeriviliorfissamik qinnuteqaateqarpoq.

Nuna tamanna kommunimut pilersaarummut atuuttumi "Sanaartorfissaanngitsutut" O3-itut, tassa illulianik sanaartukkanillu sanaartorfissaanngitsut aalajangerneqarsimavoq. Taamaammat nunamut tamaanga kommunimut pilersaarummi aalajangersakkat allanngortinneqartinnagit nunaminertamik atugassanngortitsisoqarsinnaanngilaq.

Kommunimut pilersaarummik nutarterinermut ingerlalersussamut atatillugu pilersaarusiornermi periusissami siunniunneqarpoq aqqusinertaap eqqaani nunaminertat siunissami qanoq atorneqarnis-saat eqqarsaatigalugu isummerfigeqqinneqassasut. Nunaminertamik kissaateqarneq taanna pilersaa-rusiornermiit isigalugu kommunimut pilersaarummik nutarterinermi isumaliutissaqqilluinnarpoq aammalu aqqusineq atorlugu ingerlatassatut kissaatigineqartunut allanut ataqatigiissaarneqartari-aqarluni. Taanna tunngavigalugu suliariniakkap taassuma isummerfigineqarnissaata kommunimut pilersaarutip tamarmiusup nutarterneqareernissaanut (2016-ip naanerani naammassisussatut naatso-rsuutigineqartumut) utaqqissunneqarnissaa kaammattuutigineqarsinnaavoq.

Ujaqqerivimmut/Mestervejimi ujaqqeriviup matuneratigut Qaqortumi ujaqqerivimmik nutaamik pisariaqartitsisoqaqaaq aammalu aqqusinertaap eqqaani inissinneqarnissaa inuussutissarsiornermit attaveqaasersornermillu isigalugu naleqqulluinnarluni. Taamaammat ujaqqerivimmuinnaq tunngasumik kommunimut pilersaarummut ilassummik siunnersuusiortoqarnissaa kaammattuutigi-neqarsinnaavoq.

Teknikkimut Ataatsimiititaliap decemberimi ataatsimiinnermini kommunimut pilersaarutip allanngortin-neqarnissaa oqaluuseraa aalajangerlunilu ujaqqerivitoqaq atoqqissinnaanngippat kommunimut pilersaa-rummut ilassusiortoqassasoq. Siusinnerusukkut ujaqqerivimmik ingerlatsisup naliliinera naapertorlugu ujaqqerivik atoqqissinnaanngimmat kommunimut pilersaarummut ilassummut ilanngunneqartumik siun-nersuusiortoqarpoq. Isikkua eqqarsaatigalugu mianerisassat saniatigut aalajangersakkamik ilanngussiso-qarpoq tassuunalu ujaqqeriviup sivisunerpaamik ukiuni 20-ini atornissaa kingornalu qimanneqarluni il-loqarfimmik ineriartortitsinermut (illuliorfittut) atorneqarnissaa nunaminertamik atugassanngortitsinermi piumasaqaatigineqassaaq.
Inatsisitigut tunngavigisaq:
Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq.
Ilaatigut kommunip pilersaarutaa: http://kujalleq.odeum.com/

Aningaasaqarneq:
Kommunip aningaasaqarneranut attuumassuteqanngilaq.

Pilersaarusiornermut pisortap inassutigaa:
Kommunimut pilersaarummut ilassutissatut siunnersuut ilanngunneqartoq pillugu Anin-gaasaqarnermut pilersaarusiortarnermullu Ataatsimiititaliamut kiisalu kommunalbesty-relsimut kaammattuutigineqarpoq akuerineqassasoq minnerpaamik sapaatit akunnerini ar-finilini tusarniutigineqarnissaa siunertaralugu.

Teknikkimut Ataatsimiititaliap aalajangernera:
Akuerineqarnissaanik kaammattuutitalerlugu Aningaasaqarnermut Pilersaarusiortarnermullu Ata-atsimiititaliamut ingerlateqqinneqarnissaanik inassuteqaat akuerineqarpoq.

Pisortaanerup inassuteqaataa: Teknikkimut Ataatsimiititaliap inassuteqaataa akuerineqassasoq kaammattuutigineqarpoq.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aalajangernera 02/2016 : Akuerineqarnissaanik kaammat-tuutigalugu Kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassasoq. Tusarniaanermi akuersissut ukiunut qulinut appartinneqarsinnaanersoq misissorneqassaaq.

Aalajangerneq:


IMM. 8. NANORTALIMMI, NARSAMI KIISALU QAQORTUMI EQQAGASSAT AN-NERTUUT PILLUGIT AAQQISSUUSSINERIT ATULERSINNEQARNERAT

Kommunimi illoqarfinni tamani eqqagassat angisuut pillugit aaqqissuussinernik assigiissaarisoqar-nissaanik Teknikkimut Avatangiisinullu Ingerlatsivik kissaateqarpoq.

Maannamut kommunimi illoqarfinni eqqagassat annertuut pillugit aaqqissuussinerit assigiinngitsut pingasuupput:

•Nanortalimmi eqqagassat annertuut ingerlaavartumik katersorneqartarput.
•Narsammi eqqagassat angisuut illuniit ukiumut ataasiarluni upernaakkut saliinermi aajortor-neqartarput, eqqagassanillu angisuunik aallertitsinissaq pisariaqaleraangat Narsami Teknik-keqarfik attavigineqartarpoq.
•Qaqortumi pingasunngornerit tamaasa eqqagassat angisuut katersorneqartarput.
Suliap taassuma assigiiaartumik ingerlanneqalernissaa Ingerlatsivimmit oqaluuserineqarsimavoq eqqagassallu angisuut pillugit aaqqissuussineq imaattoq naleqquttutut isigineqarpoq:

Sianertarneq – Eqqagassat angisuut ingerlaavartumik katersorneqartassapput, innuttaasullu aal-lertoqarsinnaassappat sianeqqaartassapput.

Innuttaasunut paasissutissiineq:

-Innuttaasut eqqagassanik angisuunik aallertitsiniaraangamik illoqarfinni tamani inummut aalajangersimasumut sianertassapput.
-Innuttaasut ilisimatinneqartassapput eqqagassat qaqugukkut aaneqassanersut (ingerlaa-vartumik aallertarneq).
-Eqqassat siusinnerpaamik ulloq sioqqullugu aasassanngorlugit innuttaasuniit inissin-neqartassapput.
-Eqqagassat angisuut aqqusinermut qaninnermut inissinneqartassapput.
-Eqqagassat aaneqarnissaasa tungaannut eqqagassat imarisaannut innuttaasut akisussaa-sassapput.

Aaqqissuussinermut tunngavilersuutit:
-Kommune aallertarnissanik pilersaarusiukannersinnaavoq, angalaartuaannarnissamullu sanilliullugu tamanna ileqqaarutaasinnaalluni.
-Innuttaasut eqqagassanik aallersitsiniarlutik sianeraangata attavigineqarsinnaasassapput makkunatigut naqqinneqarsinnaallutik:
eqqagassat sumut inissinneqassasut
inissinneqaraangamik eqqagassat qanoq immikkoortitersimasassasut
nassuiaanneqartassapput eqqagassanut akisussaanerannik (aaneqassanngikkalu-arpata sianeqqissapput)

Aaqqissuussinerup atorneqalinnginnissaanut tunngavilersuutit:
-Innuttaasut sianernerinik tigusisarneq adressiinillu nalunaarsuineq piffissartorfiusassap-put.
-Katersuilluni angallavissat pilersaarusiornerinut piffissaq atorneqassaaq.

Eqqagassanik angisuunik aallernermut akiliutit atulersinneqarnerat:

Eqqagassanik angisuunik aallertalernermut atatillugu Teknikkimut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmiit kissaatigineqarpoq innuttaasut aallertitsinermut akiliuteqartalissasut.

Ingerlatsiviup siunnersuutigaa eqqagassanik angisuunik aallertarnermut akiliisarnerit marluk arlaat toqqarneqassasoq:

1)Ataatsimut aaqqissuussineq: kommunimi illut tamarmik eqqagassanik angisuunik aal-lertitsissannigkkaluarunilluunniit tamarmik ukiumut akiliisinneqartassapput.
2)Immikkut akiliuteqartarneq: Illut eqqagassanik angisuunik aallertitsisut akiligassinneqartas-sapput.
Januar 2016-imi Nanortalimmi, Narsami kiisalu Qaqortumi innuttaasut katillutik 5890-inik amer-lassuseqarput.

Siunnersuut 1 pillugu: Siunnersuut 1 eqqarsaatigalugu oqaraanni ataatsimut aaqqissuussinermut akiliisartussat illoqarfinni pingasuni illut 3000-iusimassasut, akiliullu 50 kr.-inngortikkaanni (kvar-talimut 12,50 kr.), taava eqqagassanik angisuunik suliaqarnermut illoqarfinni tamani 50.000 kr. atorneqarsinnaassapput. Isertitat taakku angalanermut aammalu qamutit motorillit nungullarnerinut, kiisalu sulisunut eqqagassanik angisuunik katersuisuusunut aningaasartuutaajunnartunut atorneqas-sapput.

Siunnersuut nr. 1 eqqarsaatigalugu siunnersuutigineqarpoq akiliut eqqagassalerinermut akiliutinut ilanngunneqassasoq, akiliulli taanna eqqagassalerinermut akiliutit taaguuteqalersillugu al-lanngortinneqassasoq, taavalu innuttaasunut kvartalikkaartumik akiligassiissutigineqartuni allassi-masassasoq illut ataasiakkaat eqqagassalerinermut, ikuallaanermut, avatangiisinut ulorianartunik eqqagassalerinermi angisuunillu eqqagassalerinermut qanoq akiliitigisarnersut.

Siunnersuut 2 eqqarsaatigalugu: Kommune aalajangerpat innuttaasunut ataasiakkaanut eqqagassanik angisuunik aallertitsisartunut akiligassiisoqartassasoq akiliut inunnut ataasiakkaanut qaffasinne-russaaq, tassami taakku kisimiillutik assartuinermut qamutillu aserfallannerinut, kiisalu sulisut eqqagassanik angisuunik suliaqartut aningaasartuuteqarfigineqarnerinut akiliisassammata.

Inatsisitigut tunngavigisaq:
-Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersoq.
-Igitassanik eqqaasarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 28, 17. september 1993-imeersoq

Aningaasaqarneq:
-Siuliani taaneqartutut

Teknikkeqarfimmi pisortap inassutaa:
1) illoqarfinni eqqagassat angisuut aaneqartarnerini assigiissaarinissamut siunnersuut ata-atsimiititaliap akuerissagaa,
2)aaqqissuussineq ataatsimut akilerneqartassasoq, illullu tamarmik ukiumut 50 kr..-inik (kvartalimut 12,50 kr. / qaammammut 4,16 kr.) akiliuteqartinneqartassasut.
3)Eqqagassalerinermut akiligassiissutigineqartuni ersersinneqartalissasoq illut ataasiakkaat eqqagassalerinermut eqqagassallu angisuut aaneqartarnerinut qanoq akiliitigisarnersut.

TEKNIKKIMUT ATAATSIMIITITALIAMI AALAJANGERNEQ: Akuerineqarnissaanik kaam-mattuutitalerlugu Aningaasaqarnermut Pilersaarusiortarnermullu Ataatsimiititaliamut ingerlateqqin-neqarnissaanik inassuteqaat akuerineqarpoq.

Pisortaanerit inassuteqaataat: Teknikkimut Ataatsimiititaliap aalajangernera akuerineqassasoq inas-sutigineqarpoq. Inassutigineqarpoq inoqarfinni ataasiakkaani eqqagassalerinermi aningaasartuutit isertitallu misissoqqissaarneqassasut.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 03/2016 Aalajangerneq: Akuersissutigineqarpoq. Uper-naakkut saliineq ileqqorineqalersimasutut, aaqqissuussinermi tassani attorneqassanngilaq.

Aalajangerneq:


IMM. 9. UUMASUAQQANIK AKIUINIARNERMUT ANINGAASALIISSUTINIK QIN-NUTEQAATIT.

Meeqqanut kulturimullu ataatsimiititaliaq 16. februar 2016 ataatsimiinnermini aalajangerpoq uumasuaqqanik akiuiniarnermut immikkut aningaasaliissutissanik qinnuteqaateqarniarluni.

Suliaq aanaveersaasartumit suliarineqassaaq, atortussallu ilanngullugit kr. 90.000,00. qinnutigi-neqarput.

Suliaq aallartinngikkutsigu katersugaativut aserorataanaapput. Missingersuutit akuerisat iluanni aningaasanik nassaarsinnaanissarput ilimaginngilarput.

Inatsisit: Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Aningaasaqarneq:

Pisortaanerup inassuteqaataa: Akuerineqassasoq inassutigineqarpoq.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 03/2016 aalajangernera: Kommunalbestyrelsimut ingerlate-qqineqarpoq akuerineqarnissaanik kaammattuutigalugu.

Aalajangerneq:


IMM. 10. NALIGIIMMIK SIUNISSAQARNEQ.

Kommunerne Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia kiisalu Kommune Kujalleq ataatsimoor-lutik nalunaarummik "Naligiimmik siunissaqarneq" suliaqarsimapput, tassanilu suliffiit Nuummii sinerissamut nuunneqarnissaat siunnersuutigineqarpoq.

Inatsisitigut tunngavik: Kommunip piginnaatitsinera

Aningaasaqarneq:

Pisortaanerup inassuteqaataa: kommunalbestyrelsimut innersuussutitalerlugu ingerlateqqinneqassa-soq. Inuerukkiartornermiit ineriartornermut saatsitsiniarluni kommunip ilungersornerani pilersaarut sakkussatsialaavoq.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 02/2016 aalajangernera: Eqqartoqqinneqarnissaanik inner-suussutitalerlugu Kommunalbestyrelsimut nassiunneqassaaq.

Aalajangerneq:


IMM. 11. 2015-MI UKIUMOORTUMIK NAATSORSUUTIT SAQQUMMIUNNE-QARNERA.

Naatsorsuutit 30.256.000 kr.-inik sinneqartoorfiupput missingersuutigineqarsimasullu 27.085.000 kr.-iullutik, tassa 3.171.000 kr. nikingassutigineqarlutik.

2015-imi ingerlatsinermut sanaartornermullu aningaasaliissutaasut sanilliullugit. aningaasat tigori-aanaat 8,9 %-iupput.

Ukiumoortumik nalunaarut inaarutaasoq kommunalbestyrelsip ataatsimiinneranut tullermut suliari-neqassaaq.

Inatsisit: Aqutsinermut inatsit § 47.

Aningaasaqarnikut kingunissai:

Pisortaanerit inassuteqaataat: Tigunissaat utaqqineqarpoq.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 03/2016 aalajangernera: Tusaatissatut tiguneqarpoq.

Aalajangerneq:


IMM. 12. TAMALAAT


Ataatsimiinneq ingerlanneqarpoq nal. 09:00 -


Jørgen Wæver Johansen Simon Simonsen Kiista P. Isaksen

Manasse Semsen Lars Lundblad Ánásse Kleist Karolussen

Bena Olsen Karla E. Bisgaard Ole Mølgaard Motzfeldt

Storch Lund Kista Isaksen Avaaraq Olsen

Kelly Berthelsen Debora Kleist Josef Petersen