airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsip ataatsimiinera 02/2016

Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsip ileqquusumik ataatsimiinera

Oqaluuserisassat

OQALUUSERISASSANUT TAKUSSUTISSIAQ:

Oqaluuserisassat uani aanneqarsinnaapput

1.Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
2.Siulittaasup ilisimatitsissutai
3.Aningaasaqarnikkut killiffik
4.Kommunimut akiitsut killiffii
5.2016-imi missingersuutitigut nikisitsinissamik qinnuteqaat
6.Kukkunersiuisut nalunaarutaat
7.Ukiumut nalunaarut 2015
8.2017-imut missingersuutit
9.Qaqortup ilaanik kuuffilersuineq
10.Nunaqarfinni illunik attartortittakkannik nioqquteqarneq
11.Qaqortumi Iterlaap tungaanut aqqusinermi ujaqqeriviliorneq pillugu kommunimut pilersaa-rummut ilassut
12.Qaqortumi Torvevej B-257 inissiamik nutaamik taarserneqarnissaanut immikkut akuersis-summik qinnuteqaqqinneq.
13.Isumaqatigiissutit nutaat
14.Nanortalimmi Narsamilu Nunaqqatigiit Siunnersuisoqatigiivinik pilersitsisoqarnissaanik siun-nersuut
15.Tamalaat


PEQATAASUT:

Siumut:Jørgen Wæver Johansen, Simon Simonsen, Kiista P. Isaksen, Benjamin Kielsen, Lars Lundblad, Manasse Semsen, Karla Egede Bisgaard, Bena Olsen

Inuit Ataqatigiit:Avaaraq Olsen, Kista Isaksen, Debora Kleist, Stine Egede Nørbæk, Ole Mølgaard Motzfeldt, Storch Lund (Kelly Berthelsen-imut sinniisoq)

Atassut:Josef Petersen

Peqanngitsut:Kelly Berthelsen

Atorfilittat: Pisortaaneq Frank H. Jørgensen, aningaasaqarnermut pisortaaneq Kenneth Høegh, allattoqarfimmi pisortaq Kim Dahl

Oqalutsit:Dorthea Berthelsen, Dorthe AmossenIMM. 1. OQALUUSERISASSAT AKUERINEQARNERAT

Aalajangiineq:

IMM. 2. SIULITTAASUP ILISIMATITSISSUTAI.

Aalajangiineq:


IMM. 3. ANINGAASAQARNIKKUT KILLIFFIK

Kommune Kujallermi 2016-imi maajip aallartinnerani naatsorsuutit killiffii
suliassaqarfinnit tamanit aningaasatigut killiffimmik nassuiaat

Inatsisitigut tunngavigisaq:
Aqutsinermut inatsimmi § 46 imm. 1 naapertorlugu.

Aningaasartai:

Pisortaanerit inassuteqaataat:
Ilisimatitsissutitut tiguneqassasoq inassutigineqarpoq

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 05/2016 aalajangernera: Tusaatissatut tiguneqarpoq. Borgmesteri ilisimatitsivoq nalunaarfigineqarsimavoq akissarsialerivimmut nalunaarutiginnittoqarsimannginnera peqqutigalugu Narsami Qaqortumilu Piareersarfimmi ilinniartorpaaluit ukiuni 2014-2015 ilinniartuujunnaarsimagaluarlutik ilinniagaqarnersiutisisarsimasut. Uani pineqarput aningaasat 400 tusindtiusut, taakkunannga 330 tus. Narsamut tunngallutik. Tamassuma misissorneqarnera suli ingerlavoq. Josef Petersen attuumassuteqarpallaarnini peqqutigalugu immikkoortup suliarineqarnerani peqataanngilaq.

Aalajangiineq:


IMM. 4. KOMMUNIMUT AKIITSUT KILLIFFII

01.05.2016-imi kommunip pisassai tamarmiusut ilisimatitsissutigineqarput kiisalu
•pisortat suliffeqarfiutaat akiitsoqarnerpaat qulit
•qaammammusialinnit akunnermusialinnillu pisassat
•qinikkaniit pisassat

Tamatuma saniatigut Kommune Kujallermi innuttaasut akiitsuinik Akiliisitsiniartarfiup naatsorsugaanik fiili ataaseq tunniunneqarpoq.

Inatsisitigut tunngavigisaq:
Aqutsinermut inatsimmi § 41 naapertorlugu

Aningaasaqarnikut kingunissai:
Aningaasartuutinut allannguutaanngitsoq

Pisortaanerit inassuteqaataat: Tusaatissatut tiguneqassasoq.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 05/2016 aalajangernera: Tusaatissatut tiguneqarpoq.

Aalajangiineq:


IMM. 5. MISSINGERSUUTINI NIKISITSINISSAQ AAMMALU ILASSUTITUT ANIN-GAASALIISSUMMIK QINNUTEQAAT 2016
Meeqqanut Kulturimullu Ingerlatsivimmi missingersuutitigut nikisitsinissamik qinnuteqaatit

a.Konto pingaarneq 5 – Kulturi (Aningaasat missingersorneqarsimasut nikisinneqassammata aningaasatigut kinguneqassanngilaq)

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aalajangernera 04/2016: Akuerineqarnissaanik innersuutigalugu kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassasoq.

aamma
b.Nunaqarfimmi aqutsisuniit missingersuutitigut nikisitsinissamik qinnuteqaat
c.Qaqortumi kalaalimineeerniarfik pillugu missingersuutini nikisitsinissamik qinnuteqaat
d.Nanortallip Atuarfiani atortussanik pequtinillu pisinermut missingersuutitigut nikisitsinissamik qinnuteqaatit
e.Qaqortumi isumaginnittoqarfimmi qimaaffissianik pilersitsinissamut ilassutitut aningaasaliissutinik qinnuteqaatit.
f.Qatserisarfik pillugu ilassutitut aningaasaliissutinik qinnuteqaat
g.Isumaginnittoqarfik pillugu akissarsiat siunnersortinillu ikiorneqarneq pillugu ilassutitut aningaasaliissutinik qinnuteqaat


Aningaasaqarnikkut kingunissai:

Pisortaanerit inassuteqaataat:
Pineqartoq isumaginnittoqarfimmi qimaaffissianut piaarnerpaamik pilersinneqartariaqartunut tunngavoq, taamaammat qinnuteqaatip akuerineqarnissaa kaammattuutigineqarpoq. Ilanngullugulu kaammattuutigineqassaaq qatserisartoqarfimmiit qinnuteqaat akuerineqassasoq, tamatuma kingorna naatsorsuutigineqarpoq konto 25-imi akissarsianut missingersuutit pisariaqalerumaartut. Qinnuteqaatit sinneri aningaasatigut kinguneqartussaanngillat aningaasat missingersuusioriikkat nuunneqaannartussaammata.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 05/2016 Aalajangernera: Innersuussutitalerlugu kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassaaq, pissutigalugu siulliit pingasut kinguneqartussaanngimmata, kingulliillu pingasut tassaallutik ilassutitut aningaasaliissutinik qinnuteqaatit.

aamma

h.Ilassutitut aningaasaliissutinik qinnuteqaat konto 4 (isumaginnittoqarfik)

Pisortaanerit inassuteqaataat:

ØKO 06/2016 aalajangiineq: Innersuussut ataatsimiinnermi saqqummiunneqassaaq, pissutigalugu aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap qinnuteqaat ulloq 23. maj ataatsimiinnermi aatsaat suliarissammagu.

Inatsisitigut tunngavigisaq: Missingersuutinik allanngortitsinissamik aammalu ilassutitut aningaasaliissutinik qinnuteqaat tamarmik aqutsinermut inatsimmi § 44 naapertorlugu qinnuteqaataapput.

Aalajangiineq:


IMM. 6. KUKKUNERSIUISARTUT NALUNAARUTAAT

BDO Kommune Kujallermi kukkunersiuineq pillugu nalunaaruteqarpoq.nr. 22-mik. Nalunaarusiaq taanna kommunip ingerlatsinerani amigaataasunik aaqqeqquneqartunillu qassiinik imaqarpoq. Nalunaarusiaq ingerlatsiviit ataasiakkaat suleqatigalugit aningaasaqarnermik ingerlatsivimmiit oqaaseqaateqarfigineqarpoq.

Inatsisit: Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 22, 18. november 2010-meersoq
Aningaasartai: toqqaannartumik soqanngilaq.

Pisortaanerit inassuteqaataat: Nalunaarusiaq tusaatissatut tiguneqassasoq, ikkuarneqartullu ingerlatsivinni ataasiakkaani piaarnerpaamik aaqqinniarneqassasut.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 05/2016 aalajangernera: Tusaatissatut tiguneqarpoq. Inaarutaasumik akissuteqaatit kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqannginnerini aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut saqqummiunneqassapput

Aalajangiineq:

IMM. 7. UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2015

2015-mut ukiumoortumik nalunaarusiassatut missingiut saqqummiunneqarpoq, taannalu 2015-mut naatsorsuutinik 16. marts 2016-imi kommunalbestyrelsimit akuerineqartunik tunngaveqarpoq. Ukiumoortumik nalunaarut siuliinut sanilliullugu sukumiineruvoq, tassa pissutsit assigiinngitsut kommunimi atugassarititaasunut, ingerlatsinermut sulianullu tunngasut itisilerneqarmata. Ukiumoortumik nalunaarusiaq inaarutaasumik akuerineqareeruni ilusilersuisartumit ilusilersorneqassaaq naqitas-sanngortinneqarlunilu, kingornalu kommunip nittartagaanut pdf-inngorlugu ilineqassalluni.

Inatsisitigut tunngavigisat: Kommunit aqunneqarnerannut inatsit.

Aningaasartai: soqanngilaq

Pisortaanerit inassuteqaataat: Missingiutit saqqummiunneqartut akuerineqassasut suliareqqitassanngorlugillu kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassasut kaammattuutigineqarpoq.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aalajangernera 05/2016: Akuerineqarnissaanik kaammattuutigalugu Kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassasoq.

Aalajangiineq:


IMM. 8. 2017-IMUT MISSINGERSUUTIT

2017-mut missingersuusiorneq aallarnersinnaajumallugu aalajangiinissat missingiusiorneqarput, taamalu missingiut tullliuttoq saqqummiunneqarpoq:

•2017-mut missingersuutit tamarmiusut aningaasartaannut missingiutit
•2017-mi sulisut amerlassusissaannut missingiutit
•2017-mut missingersuusiornermi pilersaarutissatut missingiut

Inatsisitigut tunngavigisaq:
-Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 22, 18. november 2010-meersoq
-
Aningaasartai:
-2017-imut kommunip missingersuutaanut tunngasoq

Pisortaanerit inassuteqaataat: Kaammattuutigineqarpoq missingiutit saqqummiunneqartut akuerineqassasut, kiisalu suliareqqitassanngorlugit kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassasut.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 05/2016 Aalajangiineq: Akuersissutigineqarnissaanik innersuussutitalerlugu kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassaaq, taamaattorli kisitsisit suliarineqarnerat suli ingerlanneqassaaq, ilaatigut aaqqissuussaanermut aningaasat, ulluunnerani paaqqinnittarfinnut akigititat il. il., taamaammat ukua tulleriit ima iluarsineqassapput: Meeqqanut Kulturimullu + 5 mio, aaqqissuussaanermut + 5 mio., sanaartornermut + 5 mio.
Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq tulliani ulloq 23. maj ataatsimiinnnginnerani isumaginninnermut ataatsimiititaliaq isumaginnittoqarfimmut tunngatillugu iliuusissatut pilersaarusiornissap isummerfiginissaa pillugu ataatsimiittussaavoq. Aammattaaq isumaginnittoqarfimmut tunngatillugu ilassutitut aningaasaliissut suliarineqartussaavoq.

Aalajangiineq:


IMM. 9. QAQORTUP ILAANI KUUFFILERSUINEQ

Taparfiup aammalu Augo Lyngesvejip akornanni kuuffilersuinissaq Teknikkeqarfimmit qangali kissaatigineqalersimavoq.
Missingiutit pisoqqat 1,5 mio. kr.-inik naleqarput, taamaammallu Nanortalimmi Utoqqaat illuanniit 2,0 mio. kr-inik nuussisoqarnissaa qinnutigineqarpoq. Taamaaliortoqarpoq 2016-imi Nanortalimmi 19,6 mio. kr.-it missaannik atunngitsoorneqarnissaat naatsorsuutigineqarmat. Nanortalimmi suliassaq 15,6 mio. kr. sinnerlugit naleqassangatinneqanngilaq Taamaammat qinnutigineqarpoq 2,0 mio. kr.-it konto 74.10.00.50.01-miit konto 72.08-ip ataani suliniummut nutaamut ”Taparfimmi kuuffiliorneq"-mut nuunneqassasut qinnutigineqarpoq.

Inatsisitigut tunngavigisaq:
-Anartarfiit imaannik aamma imermik errortuivikumik eqqaaneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 10, 12. juni 2015-imeersoq

Aningaasartai:
-2,0 mio. koruunit

Teknikkeqarfimmi pisortap inassutaa:
nuussineq aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut akuerineqarnissaa kaammattuutigalugu ingerlateqqinneqassasoq.

TEKNIKKIMUT ATAATSIMIITITALIAMI AALAJANGERNEQ: Akuerineqarnissaanik kaammattuutitalerlugu Aningaasaqarnermut Pilersaarusiortarnermullu Ataatsimiititaliamut ingerlateqqinneqarnissaanik inassuteqaat akuerineqarpoq.

Pisortaanerup inassuteqaataa: Suliassaq taanna ukioq manna naammassineqartariaqarnersoq imaluunniit 2017-mut missingersuusiornermi sanaartugassanik tulleriiaarinermut nalinginnaasumut ilaassanersoq politikkikkut isummerfigineqassaaq.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aalajangernera 04/2016: Akuerineqarnissaanik kaammattuutigalugu kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassasoq.

Aalajangiineq:


IMM. 10. NUNAQARFINNI INISSIAT ATTARTORTITTAKKAT TUNINIARNEQAR-NISSAAT
Kommunalbestyrelsimiit politikkerineqarpoq kommunip inissiaataanik ullumikkut attartortuusut sapinngisamik amerlanerpaat inigisatik pigilersinnaassagaat.

Allaffeqarfiup anguniakkamik tamatuminnga pingaartitsinermini ilaatigut isiginiarsimavaa nunaqarfinni attartortittakkani tamanna qanoq aaqqinniarneqarsinnaanersoq, tassami attartortumiit piginnittumut aaqqissuussineq nalinginnaasoq atorlugu taakku tunineqarsinnaanngillat tassuunami piumasarineqartarmat nioqquteqarnermut aningaasartuutit 50.000 kr-it ilanngunneqassasut, taakku illut taak-ku naliviinut naleqqutinngilluinnarmata.

Aammattaaq misilittakkat naapertorlugit nunaqarfinni illunik aqutsineq eqqarsaatigalugu kommunip INI A/S-illu akornanni allaffissornikkut aqutsinissamik isumaqatigiissut pitsaanerpaamik ingerlanngilaq, aammalu inissiat taakku eqqarsaatigalugit kommune annertuumik sillimmatinut aningaasartuuteqartartoq.

2016-imut aningaasanut inatsimmut oqaasertaliisoqarsimavoq taamalu nunaqarfinni kommunip inaa-taanik attartortut tigusinissaat kajungernarnerulertussanngorluni tassami pisiarineqarneranni akiat nalinginnaasumik tuniniarneqarneranni akigitinneqartut malillugit inissinneqarsinnaanngormat Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup siunnersuineratigut, tuniniarneqarnerannilu akiat ukiuni qulini piginnittup pissarsiassaasut nalinginnaasumik inissinneqarsin-naapput, taakkulu piginnittut taarserneranni taarsigassarsiatut kommunip aningaasalersorsinnaavai ukiut tallimat tikilugit akilersugassanngorlugit.

Attartortut saniatigut aningaasartuutissatui tassaassapput tunineqarnerani akiata 1,5%-ii naqissusi-inermut akileraarutaasussat kiisalu ikuallattoornissamut sillimmammut aningaasartuutit, kommune illumut taarsigassarsinermi qularnaveeqqutsiisimagallartillugu pinngitsoornani akilerneqartartussat.

Attartortut taamaalillutik maannamut attartugarisimasaminnik piginnittunngorsinnaapput illumut akiliutigisartagartik akilersuinnarlugu.

Allaffeqarfimmiit kaammattuutigineqarpoq nunaqarfinni illuni attartortittakkani najugaqartut illumi-nnik tigusinissamut neqeroorfigineqassasut, neqeroorummiissasullu illumik piginnittuunermut uppernarsaatissatut missingiut kiisalu illu qularnaaveeqqutsiullugu taarsigassarsisitsinermut uppernarsaammut missingiut.

Allaffeqarfiup aamma kaammattuutigaa nunaqarfinni aqutsinermut pisortaq attartortunut toqqaannartumik attaveqartarluni neqeroorutinik ingerlatitseqqittassasoq tamatumanilu inigisamik piginnittunngorneq pillugu nalornissutaasinnaasut pillugit siunnersuisassasoq.

Inatsisitigut tunngavigisaq:
Kommunip piginnaatitsinera kiisalu aningaasanut inatsimmi konto 72.06.51-mut oqaasertaliussaq

Aningaasartai:
Naatsorsuutigineqarpoq sivisunerpaamik ukiut tallimat ingerlaneranni kommune nioqquteqarnerminit isertitani pissarsiarissagai kiisalu ingerlaanartumik sillimmasiinermut, aserfallatsaaliinermut INI A/S-illu allaffissornikkut aqutsineranut aningaasartuutinik ileqqaagaqalissasoq.

Pisortaanerit inassuteqaataat:
-Nunaqarfinni kommunip attartortittagaataasa pilersaarut taaneqareersoq naapertorlugu tuniniarneqalernissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap akuerissagaa.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aalajangernera 04/2016: Akuerineqarnissaanik kaammattuutigalugu Kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassasoq.

Aalajangiineq:


IMM. 11. QAQORTUMI ITERLAAP TUNGAANUT UJAQQERIVISSAQ PILLUGU KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ.

Qaqortoq Entrepør Forretning (QEF) Iterlammut aqqutaata (mittarfimmut) eqqaani nunaminertamik ujaqqeriviliorfissamik qinnuteqaateqarpoq.

Nuna tamanna kommunimut pilersaarummut atuuttumi "Sanaartorfissaanngitsutut" O3-itut, tassa illulianik sanaartukkanillu sanaartorfissaanngitsut aalajangerneqarsimavoq. Taamaammat nunamut tamaanga kommunimut pilersaarummi aalajangersakkat allanngortinneqartinnagit nunaminertamik atugassanngortitsisoqarsinnaanngilaq.

Kommunimut pilersaarummik nutarterinermut ingerlalersussamut atatillugu pilersaarusiornermi periusissami siunniunneqarpoq aqqusinertaap eqqaani nunaminertat siunissami qanoq atorneqarnissaat eqqarsaatigalugu isummerfigeqqinneqassasut. Nunaminertamik kissaateqarneq taanna pilersaarusiornermiit isigalugu kommunimut pilersaarummik nutarterinermi isumaliutissaqqilluinnarpoq aammalu aqqusineq atorlugu ingerlatassatut kissaatigineqartunut allanut ataqatigiissaarneqartariaqarluni. Taanna tunngavigalugu suliariniakkap taassuma isummerfigineqarnissaata kommunimut pilersaarutip tamarmiusup nutarterneqareernissaanut (2016-ip naanerani naammassisussatut naatsorsuutigineqartumut) utaqqissunneqarnissaa kaammattuutigineqarsinnaavoq.

Mestervejimi ujaqqeriviup matuneratigut Qaqortumi ujaqqerivimmik nutaamik pisariaqartitsisoqaqaaq aammalu aqqusinertaap eqqaani inissinneqarnissaa inuussutissarsiornermit attaveqaasersornermillu isigalugu naleqqulluinnarluni. Tamakku tunngavigalugit kaammattuutigineqarpoq kommunalbestyrelsimillu akuerineqarluni kommunimut pilersaarummut ilassutissatut siunnersuusiortoqassasoq taamaallaat ujaqqeriviliorfissamut tunngasumik.

Teknikkimut Ataatsimiititaliap decemberimi ataatsimiinnermini kommunimut pilersaarutip allanngortinneqarnissaa oqaluuseraa aalajangerlunilu ujaqqerivitoqaq atoqqissinnaanngippat kommunimut pilersaarummut ilassusiortoqassasoq. Siusinnerusukkut ujaqqerivimmik ingerlatsisup naliliinera naapertorlugu ujaqqerivik atoqqissinnaanngimmat kommunimut pilersaarummut ilassummut ilanngunneqartumik siunnersuusiortoqarpoq. Isikkua eqqarsaatigalugu mianerisassat saniatigut aalajangersakkamik ilanngussisoqarpoq tassuunalu ujaqqeriviup sivisunerpaamik ukiuni 20-ini atornissaa kingornalu qimanneqarluni illoqarfimmik ineriartortitsinermut (illuliorfittut) atorneqarnissaa nunaminertamik atugassanngortitsinermi piumasaqaatigineqassaaq.
Kommunimut pilersaarummut ilassutissatut missingiut sapaatit akunnerini arfinilinni tamanut tusarniaassutigineqarpoq piffissaliussallu 29. april naanerani akerliusoqarsimanngilaq oqaaseqaateqartoqarsimananiluunniit. Suliaq Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit 17. maj oqaluuserineqassaaq taamaammallu ataatsimiititaliap inassuteqaataa 24-25/5 kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani saqqummiunneqareersimassalluni.
Inatsisitigut tunngavigisaq:

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq.
Ilaatigut kommunip pilersaarutaa: http://kujalleq.odeum.com/

Aningaasartai:
Kommunip aningaasaqarneranut attuumassuteqanngilaq.

Pilersaarusiornermut pisortap inassutigaa:
Kommunimut pilersaarummut ilassutit nr. 7-itut siunnersuutip ilanngussap atuuttussanngortinneqarnissaa siunertaralugu Aningaasaqarnermut Pilersaarusiortarnermullu Ataatsi-miititaliamut kiisalu kommunalbestyrelsimut akuereqqullugu kaammattuutigineqassasoq.

Pisortaanerit inassuteqaataat:
Pisortaanerit inassutigaat kommunimut pilersaarummut ilassutissatut nr. 7-tut siunnersuut akueri-neqassasoq, kisiannili nunaminertamik atugassanngortitsinerup sivisunerpaamik ukiuni 10-ini atuun-nissaannik aalajangersakkamik ilanngussisoqassasoq, tassa ukioq 2025 ilanngullugu atuuttussanngorlugu tamatumalu kingorna nunaminertaq tamanna illoqarfimmik ineriartortitsinermut (sanaartornermut) atorneqarsinnaanngorlugu qimanneqassasoq. Iterlammi ujaqqerivissap kangiani siunissami ineqarfiliortoqarnissaa naatsorsuutigineqarmat taama piumasaqaasiortoqarpoq. Taamaammat 2025 naatinnagu ujaqqeriviliorfissamik innersuussisoqartariaqarpoq, taannalu najugaqarfinniit naammattumik ungasissuseqassaaq kiisalu illoqarfiup inuussutissarsiornerullu ineriartorneranut naapertuutissalluni. Piffissaliussaq taanna qinnuteqartumut ilisimatitsissutigineqarpoq paasilluarneqarlunilu.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aalajangernera 05/2016: Akuerineqarnissaanik kaammattuutigalugu kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqassasoq.

Aalajangiineq:


IMM. 12. QAQORTUMI TORVEVEJ B-257 INISSIAMIK NUTAAMIK TAARSER-NEQARNISSAANUT IMMIKKUT AKUERSISSUMMIK QINNUTEQAQQINNEQ.

Kristine aamma Elias Sofus Hansen nunaminertamik qinnuteqarsimapput ullulerneqarsimasoq 4. marts 2016 (ilanngussatut ilaavoq) B-257-imi qui aserfallannikumut taarsiullugu inissiamik sananis-samut qinnuteqaqqissimapput. Taamanikkut teknikkeqarnermut ataatsimiitialiaq aalajangiivoq taasinermi taasisut naligiimmata "immikkut ittumik akuersissut" tunniunneqarsinnaanngitsoq. Teknik-keqarnermut avatangiisinullu ataatsimiititaliap oktober 2015 ataatsimiinnermini suliaq suliareqqikkamiuk itigartitsissutaanikoq aalajangiusimallugu aalajangerpoq.

Qinnuteqaammi siornatigornisami maannakkut quiusoq atatiinnarneqarpoq, taannalu allilerneqarniar-luni. Qinnuteqaammi nutaami tunngavigineqarpoq maannakkut quiusup ima aserfallatsigisimasoq allilerneqarsinnaanani (byggetekniker-ip naliliinera ilanngussaavoq). Taarsiullugu B-249 illumik nutaamik sananissaq qinnutigineqarpoq, sananeqartussaq maannakkut quiusuminngarnit illumut pingaarnermut B-249-rumut tulluarsarniarneqarnikuulluni. Illup silataa qalipaataalu assigiissapput, igalaavilu qanattartaqassapput. Qui 30 m miss. angitigaaq2 illulu nutaaq 60 m2 miss. atsiginissaa kissaatigineqarluni.

Sumiiffik pineqartoq kommunip pilersaarutaani sinaakkusigaq C5-imi inissisimavoq, aalajangersakkani sinaakkusiukkani "inissisimaffik tamakkiisumik ineriartortinneqarnikuuvoq. Aatsaallu taartissanik inissaliortoqartillugu nutaamik sanaartortoqarsinnaalluni”. Taamatut aalajangersaanermut siunertarineqarpoq kommunalbestyrelsip inissisimaffinni pineqartuni nutaanik sanaartortoqarnissaa kissaatiginngimmagu, ilaatigut inissiat nutaat, inissisimaffinni eqimasunik sanaartorfioreersimaqisuni, taamaattorli illu nungullarsimasoq imaluunniit ullutsinnut naleqqukkunnaarsimasoq nutaamik taar-serneqarsinnaasoq. Uani pineqarpoq atortuusiviup/quip inissiamik taarserneqarnissaanik kissaateqarneq. Ingerlatsiviup maannakkumut allaffissornikkut periusaani inissiaq inissiamik taarserneqarsinnaasoq, qui quimik taarserneqarsinnaalluni ilaallu ilanngullugit. Aalajangersakkat naapertorlugit siornatigut (ilisimatitsissutigineqarsinnaasutuut) qui inissiamik taarserneqarnikuunngilaq.

Qinnuteqaqqinnermi uani suliniut siornatigut qinnutigineqarsimasumiit annikitsumik allaanerulaar-poq, pissutigalugu illu B-257 isaterneqassammat taamaalillunilu tulluunnerusumik aaqqiissuteqartoqarsinnaassalluni.

Qinnuteqartup qinnuteqaatip tunniunneranut atatillugu, aammalu siornatigut qinnuteqaataasuni, pingaartissimavaa uani pineqarmat illumi pingaarnermi najugarsimasut (Kristine aamma Elias) soraarninngornerminni illussaat, aammalu ilaqutariinnut pingaaqisoq sumiiffimmi ukiorpassuarni najugaqarfigisimasaminniiginnarnissaq.

Pilersaarusiornermut pisortap nalilerpaa suli inissisimaffimmi tassani nutaamik inissialiortoqarnissaanut immikkut ittumik akuersissut tunniunneqarsinnaanngitsoq, pilersaarusiornermi tunngavigisaq naapertorlugu allanngutsaaliorneqartariaqarmat. Ataatsimiititaliaq immikkut akuersissuteqarallarsinnaavoq, innersuutigineqarsinnaavoq uani pissutsit immikkut ittut pineqarmata, nalilerneqarmallu suliniuterpiartaa maannakkut illuusumut peqqissaartumik tulluarsarneqarsimammat.

Inatsisitigut tunngavigisaq:
Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq.
Kommunip pilersaarutai 2011-2022 aammattaaq Sumiiffimmi pilersaarummi C5.

Aningaasartai:
Kommunip aningaasaqarneranut attuumassuteqanngilaq.

Pilersaarusiornermut pisortap inassutigaa:
ataatsimiititaliaq illoqarfiup ilaani pilersaarut naapertorlugu C5-1 pillugu immikkut ittumik akuersissut tunniunneqassanersoq aalajangissavaa, taamaalillunilu sanaartornissamut piumasaqaatitut allanneqarsimasut naapertorlugit nunaminertamik tunniussisoqarsinnaassanersoq.

Teknikkimut Ataatsimiititaliap aalajangernera:
Ataatsimiititaliap Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq qinnuigaa qinnuteqaat kommunalbestyrelsi-mut saqqummiuteqqullugu, ilaatigut pissutigalugu suliaq sulianut assingusunut periusissiuussisinnaammat.

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 06/2016 aalajangernera: Ataatsimiinnermi saqqummiunneqassaaq, pissutigalugu ulloq 23. maj aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap ataatsimiinnerani immikkoortoq aatsaat suliarineqartussaaammat.

Aalajangiineq:


Imm. 13. ISUMAQATIGIISSUTIT NUTAAT
Kommune Kujalliup sanaartornermut tunngassuteqartuni isumaqatigiissusiortarnermi assigiissaarisoqarnissaa qangali amigaatigineqarsimavoq.

Kommunip suliffeqarfiit isumaqatigiissusioqatigisarsimasaasa nalinginnaasumik isumaqatigiissusiornerup oqaasertaanik allattarsimapput, tamanna tamatigut kommunimut iluaqutaasarsimanani.

Taamaammat Teknikkeqarnermut Ingerlatsiviup kommunillu inatsisilerituujunera isumaqatigiis-suteqarnermi oqaasertaritinneqartartussat suliarinissaat pillugu suleqatigiinneq aallarnersimavaat, taakkua siunissami kommunip atortagarilissallugit.

Suliaqarfik siulleq piumasaqaatinik nalinginnaasunik taamaattunik siunnersuusiorfigineqarsimasoq tassaavoq siunnersorteqarnikkut isumaqatigiissutit. København-ip Kommuniani isumaqatigiissusiornermi najoqqutassat atorneqartartut tunngavigalugit isumaqatigiissusiornerit oqaasertai suliarineqarnikuupput, kalaallilli pisariaqartitaannut tulluarsarneqarsimallutik, ilaatigut EU-p malittarisassai tunngavigalugit oqaasertaqaratik.

Nutaaliornermi immikkut pingaarutilik, suliniutit ilinniarsimasunit piffissarlu eqqorlugu suliarineqarnissaanni kommunimut annertunerusumik isumannaallisaataasinnaasoq tassaavoq suliniutini akisussaanermut sillimmasiissarnissamik piumasaqaatip atulersinneqarnissaa, aammalu kinguaattoortoqartillugu siunnersortip ullormut akiliisinneqartalernissaa.

Inatsisitigut tunngavigisaq:
Kommunip piginnaatitsissutaa

Aningaasartai:
Suliaqartitsisup immikkut aningaasartuutai ikilissapput.

Teknikkeqarnermut pisortap inassuteqaataa:
at ataatsimiititaliap akuerissagaa siunnersorteqarnikkut isumaqatigiissutit taakkua siunissami suliniutini nutaani kisimik atorneqartassasut. Siunnersorteqarnikkut isumaqatigiissutit nalinginnaasut allanngortissagaanni kommunalbestyrelsip akuersinissaa pisariaqarpoq. Taarsiullugu, siunnersortit isumatigisinnaanngikkaanni siunnersortimik allamik pissarsiortoqartariaqassaaq, pisariaqassammat aamma Danmark-imeersumik.

Teknikkimut Ataatsimiititaliap aalajangernera:

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 06/2016: Aalajangernera ataatsimiinnermi saqqummiunneqassaaq, pissutigalugu ulloq 23. maj aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap ataatsimiinnerani immikkoortoq aatsaat suliarineqartussaaammat.

Aalajangiineq:


IMM. 14. NANORTALIMMI NARSAMILU NUNAQQATIGIIT SIUN-NERSUISOQATIGIIVINIK PILERSITSINISSAMIK SIUNNERSUUT

Borgmester Jørgen Wæver Johansen-ip siunnersuutigaa Nanortalimmi Narsamilu Nunaqqatigiit Siunnersuisoqatigiivinik pilersitsisoqassasoq, siunertaavoq taakkua Kommune Kujalliup innuttaasuisa Nanortalimmiittut Narsamiittullu akornanni sullissivittut ataqatigiissaakkatut ingerlassallutik. Innuttaasunik aqutsisoqatigiit innuttaaqatigiit pillugit suliat eqimattakku allat ataaniittut suliaat pillugit ataaqatigiissaarisuussapput.

Inatsisitigut tunngavigisaq:

Aningaasartai:

Pisortaanerit inassuteqaataat:

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap 06/2016: Aalajangernera ataatsimiinnermi saqqummiunneqassaaq, pissutigalugu ulloq 23. maj aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap ataatsimiinnerani immikkoortoq aatsaat suliarineqartussaaammat.

Aalajangiineq:IMM. 15. TAMALAAT


Ataatsimiinneq nal. 09:00-imiit ingerlanneqarpoq


Jørgen Wæver JohansenSimonSimonsen Kiista P. Isaksen


Manasse SemsenLars Lundblad Benjamin Kielsen


Bena OlsenKarla E. Bisgaard Ole Mølgaard Motzfeldt


Storch Lund Kista Isaksen Avaaraq Olsen


Stine Egede NørbækDebora Kleist Josef Petersen