Pilersaarutit malillugit ataatsimiinerit

Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsi ukiup ingerlanerani illoqarfinni pingasuni ataatsimiittarpoq.

Oqaluuserisassat uani takusinnaavatit.