airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Økonomimedarbejder afdelingsleder

Kommune Kujalleq søger Økonomimedarbejder/afdelingsleder:

Kommune Kujalleq har en ledig stilling som økonomimedarbejder ledig pr. 01. april 2019 eller efter nærmere aftale. GENOPSLAG
Ansøgningsfrist:
25. februar 2015
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. april 2019
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Ansvarsområde:

Du skal være med til at varetage økonomiansvar i Erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen, hvis opgave er professionel og effektiv arbejdsformidling, vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, kompetenceudvikling, opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken, herunder udarbejdelse af individuelle handlingsplaner med henblik på uddannelse eller beskæftigelse.

Det forventes, at du har økonomisk flair og indsigt, og gerne indsigt i gældende lovgivning inden for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesområdet ligesom det forventes, at du udøver opgaverne og sagsbehandlingen m.v. i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

 

Opgaver:

  • Overordnet ansvar for økonomi, borgføring og budget sammen med forvaltningschefen, herunder sikre indberetning og procedurer for indberetning af løn, refusioner og kursusgodtgørelser Dette indebærer at du sammen med forvaltningschefen har medansvar for økonomistyring, budgetlægning og sikre korrekt bogføring inden for hele området

  • Kreditor bogføringer

  • Afstemning af interimskonto, afst. af artskontrol kontra hovedbogføringer

  • Vedligeholdelse af kontoplan

  • Budgetkontrol / forslag til omplaceringer

  • Afregnede refusioner og foretage kontrol heraf

  • Bistå dine kolleger vedrørende bogføringer, konteringer m.v.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkårene følger overenskomsten med SIK/HK for afdelingsledere.

 

Ved ansættelse af medarbejdere udefra vil rejse- og flytteudgifter blive betalt efter gældende regler.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum/husleje for efter gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse, samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse hos forvaltningschef Palle Frederiksen telefon 64 75 30 eller på e-mail: pafr@kujalleq.gl

 

Ansøgning med oplysning om ren straffeattest, uddannelse, tidligere beskæftigelse samt familiestørrelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og evt. referencer m.m. skal være kommunen i hænde senest 25. februar 2019 og sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen