airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
11. maj 2015
Tiltrædelsesdato:
9. maj 2016
Stillingen som økonomiskmedarbejder vil have relation samtlige funktionsområder under økonomisk forvaltning, men dagligt have større relation og opgaver inden for Erhvervs – og Arbejdsmarkedsforvaltning hvor nærmeste daglige overordnede er økonomichefen, men med budget- og regnskabsmæssig reference til erhvervschefen.

Arbejdsområde:
• Daglig reference til økonomichefen, med budget- og regnskabsmæssig reference til erhvervschefen,
• Daglig assistance til erhvervschefen på budget- og regnskabsområdet,
• Specifik assistance til erhvervschefen i.fm. budgetlægning og årsregnskab, herunder:
o Løbende kontrol af budget og forbrug:
o Budgetopfølgninger,
o Regnskabsmæssige budgetomplaceringer, eksempelvis tillægsbevillinger og omplaceringer,
• Opfølgninger på besøgsrapporter samt beretninger fra revisionen på erhverv- og arbejdsmarkedsområdet.

Bygdeadministrationsområdet:

• Assistance til bygdeadministrationsområdet, i samarbejde med bygdeadministrationschefen.

Hertil kan komme andre i bogholderiet forekommende opgaver. Registrering og Bogføring løses ved anvendelse af Winformatik moduler og regneark/tekstbehandling ved anvendelse af Excel og Words til Windows 2010.

Vi forventer følgende kvalifikationer til stillingen:

• Dobbeltsproget
• Handels- og kontoruddannet, med regnskabsmæssig forståelse
• Fortrolig med EDB på brugerniveau
• Moden, positiv og ansvarsbevist
• Selvstændig, har ordenssans og grundighed i udførelsen af opgaverne
• Fleksibel og gode samarbejdsevner
• Villig til at påtage sig nye opgaver efter behov

En ansøger som, foruden teoretisk uddannelse inden for regnskab, har dokumenteret erfaring inden for de opgaver stillingen omfatter, vil blive foretrukket. Opfylder du disse krav, kan Kommunen tilbyde en stilling i en afdeling med en god atmosfære og hvor du i høj grad er med til at præge arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Der lægges afgørende vægt på, at afdelingens medarbejdere fuldt ud kan supplere i hinandens arbejdsopgaver i forbindelse med ferie, sygdom og andet fravær.

Ansættelse vil ske som afdelingsleder. Løn- og ansættelsesvilkårene følger overenskomsten med SIK. Ved ansættelse af medarbejdere udefra vil rejse- og flytteudgifter blive betalt efter gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Økonomichef Kim Rosendahl på telefon 64 53 30, eller e-mail: kird@kujalleq.gl

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopier af eksamensbeviser m.v., skal være kommunen i hænde senest 30. maj 2016 og stiles til:
Kommune Kujalleq
HR afdelingen
3920 Qaqortoq
hr-afd@kujalleq.gl