airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Overassistent til Kreditorafdeling i Qaqortoq

Til stilling i Økonomisk afdeling (Kreditorafdeling) søger vi en overassistent pr. 1. oktober 2015
Ansøgningsfrist:
14. september 2015
Sted/Afd:
Qaqortoq
Varighed:
14. september 2015
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2015
Løn:
Løn- og ansættelsesvilkårene følger overenskomsten med SIK

Overassistent til Kreditorafdeling i Qaqortoq 

Kreditorafdeling er underlagt Bogholderiet i Qaqortoq, hvor Økonomisk afdelingen organisatorisk er fordelt på funktionsområder som, Kreditorafdeling, Debitorafdeling, Regnskabsafdeling samt en bogholderiafdeling.
Kreditorbogholderiet er placeret i Qaqortoq by, hvor der i dag sidder 2 overassistenter, og hvor området har en normering til 3 personer.

Opgaverne vil primært være følgende: 

Registrering af alle indkomne fakturaer fra alle kommunens leverandører såvel i som uden for Grønland, elektronisk fremsendelse af fakturarer til forvaltninger til attestation/anvisning og kontrol, klargøring til udbetaling via GrønlandsBANKEN´s erhvervs-system samt bogføring og efterfølgende afstemning af kreditorernes konti, derudover vedlige-holdelse af kommunens erhvervskunderegister, derudover er der igangsat en arbejdsgruppe omkring indberetning af offentlige udbetalinger til inddrivelsesmyndigheden.

Hertil kan komme andre i bogholderiet forekommende opgaver. Registrering og Bogføring løses ved anvendelse af Winformatik-moduler og regneark/tekstbehandling ved anvendelse af  Excel og Words til Windows 97.

Vi forventer følgende kvalifikationer til stillingen:
• dobbeltsproget
• handels- og kontoruddannet med regnskabsmæssig forståelse
• fortrolig med EDB på brugerniveau
• moden, positiv og ansvarsbevist
• selvstændig, har ordenssans og grundighed i udførelsen af opgaverne
• fleksibel og samarbejdsevner
• villig til at påtage sig nye opgaver efter behov

En ansøger som, foruden teoretisk uddannelse inden for regnskab, har dokumenteret erfaring inden for de opgaver stillingen omfatter, vil blive foretrukket. Opfylder du disse krav, kan Kommunen tilbyde en stilling i en afdeling med en god atmosfære og hvor du i høj grad er med til at præge arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Der lægges afgørende vægt på, at afdelingens medarbejdere fuldt ud kan supplere i hinandens arbejdsopgaver i forbindelse med ferie, sygdom og andet fravær.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse på telefon 64 53 30 hos økonomichef Kim Rosendahl eller afdelingsleder Marie Rødgaard på telefon 64 53 56.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopier af eksamensbeviser m.v., skal sendes til kommunen

Hr-Afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

hr-afd@kujalleq.gl