airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Teamleder for sagsbehandler på Handicap og Pensionsområde

En stilling som teamleder for sagsbehandler på handicap om pensionsområde er ledig til besættelse. Området hører under socialforvaltning i Kommune Kujalleq. Stillingen har fortiden hjemsted Narsaq.
Ansøgningsfrist:
15. september 2015
Sted/Afd:
Narsaq
Varighed:
Fast ansættelse
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2015
Løn:
I overensstemmelse efter overensskomst

Kommune Kujalleq søger Teamleder 

Som Teamleder for sagsbehandlere på handicap og pensionsområdet får du til opgave bl.a.
• At lede og fordele sagsbehandlingsarbejde på området for 6 sagsbehandlere i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik
• Kvalitetssikre at sagsbehandlingen sker efter gældende regelsæt
• Ajourfører sagsbehandlerne i henhold til lovgivning, regler m.v.
• Sikre og udvikle ensartet sagsbehandling i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik
• Sikre at principielle sager tages op centralt i Kommune Kujalleq og til socialledelsen
• Sikre at vedtagne beslutninger føres ud i livet
• Sikre og skabe samarbejde mellem forvaltninger og andre samarbejdspartnere
• Vedligeholde og udvikle arbejdsgangs procedure
• Sikre at visitationsregler til ældrekollektiver, ældreboliger og alderdomshjem overholdes
• Deltagelse i forefaldende arbejdsopgaver i forvaltningen
• Deltagelse i diverse projekter
• Deltagelse i socialvagtordninger
• Og være stedfortræder for Omsorgsleder fravær

Af kvalifikations krav forventer vi;
• At du er uddannet socialrådgiver med ledelsesmæssig erfaring, gerne suppleret med grundlæggende leder uddannelse
• At du har erfaring med administrative opgave og økonomi styring
• Have kendskab til winformatik
• Have kendskab til gældende sociallovgivning og sagsbehandlingsretslige regler

Løn – og ansættelsesvilkår, sker efter aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stilling indenfor Grønlandsselvstyre og i kommunerne, som for tiden er fra skaltrin 46-50.
Herunder ret til, til - og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/ - overenskomst mellem Grønlandsselvstyre og pågældende forhandlingsberettiget organisation.

Nærmere oplysning om stilling, herunder stilling – funktionsbeskrivelse kan indhentes hos Omsorgsleder Maline Lyberth mall@kujalleq.gl tlf.: 64 53 73

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiver udtalelser mv. skal sendes til Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

hr-afd@kujalleq.gl