airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skolekonsulent

Til tiltrædelse pr. 1. oktober 2015 eller umiddelbart efter, søger Kommune Kujalleq’s Børne – og kulturforvaltning en skolekonsulent.

Placering: Kommune Kujalleq, Børne – og kulturforvaltningen, Lundip Aqqutaa B 1060, 3922 Nanortalik.
Ansøgningsfrist:
28. september 2015
Sted/Afd:
Nanortalik
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2015
Løn:
Stillingen klassificeres efter IMAK-overenskomst § 13 i Aftale om klassificering af stillinger i folkeskolen m.v. af 27. august 2014
Arbejdsopgaver:
Skolekonsulenten skal indgå i et team bestående af forvaltningschef og kontorfuldmægtig i forvaltningen. Den overordnede opgave er sammen med de andre forvaltningsmedarbejdere og i samar-bejde med kommunens skoleledere og MISI/PPR at koordinere indsatsen inden for kommunens skolevæsen. 


Skolekonsulentens arbejdsopgaver:

Fører tilsyn med kommunens skolevæsen.
Koordinerer indsatsen omkring tilsyn og servicering af bygdeskoler og hjemmeundervis-ningssteder.
Rådgiver kommunens skoleledere omkring administrative rutiner såsom udarbejdelse af timefordelingsplaner, planlægning af skoleår, lønindberetninger, oktoberindberetninger m.v.
Udarbejde kursusplaner for undervisere i kommunen i samarbejde med skolelederne.
Er tovholder for kommunens ipadprojekt sammen med ipadkonsulenten.
Udarbejder delbudget for skoleområdet i kommunen.

Krav til ansøgere:
Læreruddannet
Har erfaring med skoleledelse (skoleleder/inspektør, viceskoleinspektør eller tilsvarende)
Har erfaring inden for administrativ ledelse
Har interesse i udvikling og innovation
Kan arbejde hurtigt og under pres.


For nærmere oplysninger vedr. stillingen, kontakt forvaltningschef for Børne- og kulturforvaltnin-gen.
Jens Korneliussen på e-mail: jeko@kujalleq.gl , 

tlf. 70 41 00, 

direkte 61 41 01, 

mobiltelefon 53 86 65.


Ansøgningsfrist mandag den 28. september 2015

kommune Kujalleq

Børne- og Kulturforvaltning 

Postbox 116

3922 Nanortalik