Integreret daginstitution Nanuaraq Ajagaq

Integreret daginstitution ”Nanuaraq” / ”Ajagaq” i Nanortalik i Kommune Kujalleq søger pædagoguddannet leder.
Kommende leder kan starte pr. 15. oktober 2015 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
6. oktober 2015
Sted/Afd:
Nanortalik
Tiltrædelsesdato:
15. oktober 2015
Løn:
For yderligere oplysninger, henvend dig til: Majbrit Serano majf@kujalleq.gl

Afsnit 1 

Integreret daginstitution ”Nanuaraq” / ”Ajagaq” har en lokalefacilitet på 52 pladser til 0-6 årige. Der er i alt 17 medarbejdere. Og lederen er inkluderet i antallet.

På ”Nanuaraq” / ”Ajagaq” er formålet med at forberede spædbørn til overgang fra vuggestue til børnehave. Desuden sættes der pris på at sætte barnet i centrum i forhold til arbejdet med udviklende indsats, kulturelle aktiviteter i alle sammenhænge, forståelse barnets følelsesliv, udnyttelse af ressourcer fra naturen, genbrug, aktivering af børnene alt efter hvor langt de er nået med deres funktionalitet og hvor meget de kan fysisk, samarbejde med forældre/værge og alt efter behov fokusere på indsatser med barnet i centrum.
I henhold til: Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 arbejder ovennævnte samt forældrene på at der skal afholdes Kammagiitta (Fri for mobberi) en gang om ugen. Desuden er der sat forskellige temaer samt målsætninger. Desuden udføres disse alt efter hvad børn vil have. Vi arbejder udfra Tunngaviit – de 7 pædagogiske principper. Og børnene tilbydes udviklende aktivitetstilbud på grundlag af barnets identitet og hvor langt barnet har opnået 
såsom tilpassede aktiviteter til 0-6 årige når de når overgangen i forskellige og alle sammenhænge i samarbejde med skolen. 

Personalet kender meget hinanden og de er vant til at løse presset når behovet opstår. De kender til deres klienter og er hengivne. Personalet sætter pris på forståelse og for de kundskab og føre dem ud i livet de har fået fra kurserne. 

Der er 4 daginstitutioner i Nanortalik. Og der er godt samarbejde mellem lederne. Desuden sætter de pris på at hjælpe hinanden når der er behov.

Nanortalik er en fredelig by og smuk by. I løbet af året afholdes der forskellige aktiviteter.

Du der har en uddannelsesbaggrund som pædagog og når du ansættes som leder i ”Nanuaraq” / ”Ajagaq” har følgende ansvar:
Fuld opsyn med driften af bygningen og interne administrationsopgaver
En der vil sørge for at normerne i huset følges
Initiativtager til indsats i henhold til Inatsisartut lov nr. 16, af 3. december 2012
Fuld opmærksom hvad angår samarbejdet med forældre
Altid vilje med opsyn og nye tiltag indenfor pædagogik
Samarbejdsvilje, fysisk og psykisk robust
En der kan sætte grænser
En der kan samle medarbejdere til fællesskab
En der kan give tilvejebringelse for at løse problemer
En der kan holde mange bolde i pressede situationer
En der har ledelseserfaringer
En der elsker børn og er hengiven

For yderligere oplysninger, henvend dig til: Majbrit Serano majf@kujalleq.gl
Eller ved at ringe til: 61 41 09
Sidste ansøgningsfrist 06. oktober 2015

Kommune Kujalleq

Postbox 514

3920 Qaqortoq

hr-afd@kujalleq.gl