airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skolekonsulent

Ansøgningsfrist mandag den 28. oktober 2015.
Ansøgningsfrist:
28. oktober 2015
Tiltrædelsesdato:
1. november 2015

Kommune Kujalleq søger skolekonsulent 

GENOPSLAG

Kommune Kujalleq søger skolekonsulentTil tiltrædelse pr. 1. november 2015 eller umiddelbart efter, søger Kommune Kujalleq’s Børne – og kulturforvaltning en skolekonsulent.

Placering: Kommune Kujalleq, Børne – og kulturforvaltningen, Lundip Aqqutaa B 1060, 3922 Na-nortalik.

Nærmeste overordnede: Forvaltningschef for børne – og kulturforvaltningen.

Arbejdsopgaver:

Skolekonsulenten skal indgå i et team bestående af forvaltningschef og kontorfuldmægtig i forvalt-ningen. Den overordnede opgave er sammen med de andre forvaltningsmedarbejdere og i samar-bejde med kommunens skoleledere og MISI/PPR at koordinere indsatsen inden for kommunens skolevæsen.

Skolekonsulentens arbejdsopgaver:

• Fører tilsyn med kommunens skolevæsen.

• Koordinerer indsatsen omkring tilsyn og servicering af bygdeskoler og hjemmeundervis-ningssteder.

• Rådgiver kommunens skoleledere omkring administrative rutiner såsom udarbejdelse af timefordelingsplaner, planlægning af skoleår, lønindberetninger, oktoberindberetninger m.v.

• Udarbejde kursusplaner for undervisere i kommunen i samarbejde med skolelederne.

• Er tovholder for kommunens ipadprojekt sammen med ipadkonsulenten.

• Udarbejder delbudget for skoleområdet i kommunen.Krav til ansøgere:

• Læreruddannet

• Har erfaring med skoleledelse (skoleleder/inspektør, viceskoleinspektør eller tilsvarende)

• Har erfaring inden for administrativ ledelse

• Har interesse i udvikling og innovation

• Kan arbejde hurtigt og under pres.

Stillingen klassificeres efter IMAK-overenskomst § 13 i Aftale om klassificering af stillinger i fol-keskolen m.v. af 27. august 2014, lønramme 36 skalatrin 49 med et årligt særligt tillæg på kr. 40.630,00 samt yderligere årligt tillæg på kr. 11.080,00.

For nærmere oplysninger vedr. stillingen, kontakt forvaltningschef for Børne- og kulturforvaltnin-gen.

Jens Korneliussen på e-mail: jeko@kujalleq.gl ,

tlf. 70 41 00, direkte 61 41 01,

mobiltelefon 53 86 65.

Ansøgningsfrist mandag den 28. oktober 2015.

Ansøgning sendes til:

Kommune Kujalleq

Børne – og kulturforvaltningen

Box 116

3922 Nanortalik