airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleq søger lærere til 1. januar 2016

Vi søger lærere til 3 forskellige lokaliteter i kommunen.
Nanortallip Atuarfia, Nanortalik
Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq
Atuarfik Napaartoq, Narsarsuaq
Ansøgningsfrist:
30. november 2015
Sted/Afd:
Nanortalik, Qaqortoq, Narsarsuaq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2016

Nanortallip Atuarfia, Nanortalik:
Vi søger 2 lærere, der kan dække følgende fag: Matematik, specialundervisning, håndværk og design.
For nærmere oplysninger vedr. stillingen i Nanortalik kan kontaktes skoleinspektør Karl Frederik Danielsen, e-mail karl-frederik@nanbyskole.gl, telefon +299 61 33 25.

 

Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq:
Vi søger 2 lærere til skolen. 1 lærer til yngstetrinnet i samtlige fag samt timer i lokale valg i mellemtrinnet.
1 lærer til specialklasserne, samt undervisning i lokale valg i ældstetrinnet.
For nærmere oplysninger vedr. stillingerne i Qaqortoq kan kontaktes skoleinspektør Vera Solvig, e-mail: veso@kujalleq.gl, telefon +299 64 21 40.

 

Atuarfik Napaartoq, Narsarsuaq
Vi søger 1 lærer til bygdeskolen i Narsarsuaq. Læreren skal kunne undervise i grøn-landsk, både i yngste og mellemtrinnet på skolen. Derudover almindelige skolefag.

For nærmere oplysninger vedr. stillingen i Narsarsuaq kan kontaktes skoleleder Paornánguak’ Mouszynski, e-mail: narsarsuaqskole@greennet.gl, telefon +299 66 53 33.
Generelle oplysninger:
Generelle forespørgsler om stillingerne samt rekvirering af ansøgningsskema stiles til:

MK-forvaltningschef Jens Korneliussen, jeko@kujalleq.gl telefon +299 61 41 01 direkte, eller mobiltelefon +229 53 86 65.

 

Ansættelsesforhold
For ansættelsesforholdet gælder Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalak-kersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.
Tiltrædelsesrejse

Der ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende reg-ler.

 

Boligforhold
De ansatte vil få tilbudt lejlighed, der passer til familiestørrelsen.
Ansøgningsskema
Hvis du er blevet interesseret i at søge lærerstilling hos os, sender vi dig et ansøg-ningsskema. Ansøgningsskema skal benyttes.
Yderligere oplysninger
Du kan se en beskrivelse af den grønlandske folkeskole, herunder ansættelsesfor-hold, på Kommunernes Landsforenings hjemmeside www.kanukoka.gl .
Ansøgning indeholdende bilag af eksamensbeviser, anciennitet og udtalelser mærket lærerstilling stiles til:
Kommune Kujalleq, Børne – og kulturforvaltningen
Postboks 166 3922 Nanortalik

 

Ansøgningsfrist er mandag den 30. november 2015.
Ansøgning med underskrift kan fremsendes i scannet form via e-mail til: Jens Korne-liussen, forvaltningschef for Børne – og kulturforvaltningen, Kommune Kujalleq e-mail: jeko@kujalleq.gl eller bkforv@kujalleq.gl