airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fuldmægtig i Lønkontoret

Til tiltrædelse 01. januar 2016, eller efter aftale.

Lønkontoret er en del af Personale- og lønforvaltningen.
Ansøgningsfrist:
23. december 2015
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2016
Løn:
S.I.K. Overenskomst

Arbejdsopgaverne bliver indledningsvis:

- Vejlede andre afdelinger i lønmæssige spørgsmål
- Deltage i kontrolfunktionen vedr. måned- og 14.dagsløn
- Modtage og behandle lønindberetninger for måneds- og 14.dagsløn
- Postering af og afstemning  A-skat
- Lønsagsbehandling af de daglige sager
- Ferieregnskab
- Arkivering
- Ansvarlig for afstemning og bilagskontrol af arts-konti.
- Deltage i kurser, efteruddannelse samt andet fagligt aktivitet

Erfaring fra tilsvarende stilling og kendskab til EDB og KMD’s lønsystem er en forudsætning.

Aflønning sker som Fuldmægtig i henhold til gældende overenskomst mellem SIK/HK og Grønlands Landsstyre.

Der kan stilles tjenestebolig til rådighed.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos forvaltningschef Kim Rosendahl: <a href="mailto:kidr@kujalleq.gl">kidr@kujalleq.gl</a> tlf. 64 53 30.

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde senest den 23. december 2015. An¬søgninger bilagt eksa¬mensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til

Kommune Kujalleq HR-afdeling Postboks 514 3920 Qaqortoq