airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Afdelingsleder/fagchef til Modtagelses- og beregningsteam

Til tiltrædelse den 01. januar 2016, eller efter aftale.

Afdelingslederens primære opgaver med reference til socialchefen vil være daglig ledelse af Modtagelses- og beregningsteamet.
Ansøgningsfrist:
22. december 2015
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2016
Løn:
S.I.K. Overenskomst
Stillingen er et spændende og udfordrende job med rige muligheder for faglig og personlig udvikling, ligesom der samarbejdes tæt med forvaltningens øvrige personale.

Det forudsættes, at ansøgere er i besiddelse af gode samarbejdsevner og har lyst og energi til at indgå i løsningen af de mangeartede opgaver. Hertil kommer gode leder – & samarbejdsevner og god til at formulere sig såvel mundtligt som skriftligt på grønlandsk/dansk.

Afdelingens primære funktioner er:
•    Modtagelse af borgere, som henvender sig til socialforvaltningen.
•    Modtagelse af kontaktoplysninger og bankoplysninger på borgerne.
•    Beregninger af barsels dagpenge, boligsikring, A-bidrag, børnetilskud, førtidspension, alderspension og tillæg til begge, offentlig hjælp, ordinær plejevederlag, indskrivningsgebyr og opkrævning af forældrebetalinger – anbragte børn.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Ved ansættelse af udefra kommende ansøger vil rejse- & flytteudgifter for bohave blive afholdt af kommunen, ligesom der vil blive anvist bolig, for hvilken der skal betales husleje m.v. efter gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Socialchef Bodil Svare på tlf. 70 41 00.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelses-beviser, arbejdsgiverudtalelser, samt en begrundelse, hvorfor du mener, at være den rette person til stillingen, skal være i hænde senest 22. december 2015 og fremsendes til:[No text in field]

Kommune Kujalleq<br>HR-afdeling<br>Postboks 514<br>3920 Qaqortoq.<br>hr-afd@kujalleq.gl