airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialrådgiver

Kommune Kujalleq søger dygtige og engagerede medarbejdere til vores team for pension, handicap og ældre, der er beliggende i Qaqortoq med tiltrædelse den 01. januar 2016 eller efter nærmere aftale.

Du er enten uddannet socialrådgiver, eller har flere års erfaring fra arbejdet som sagsbehandler i en kommune. Du skal indgå i socialforvaltningens sagsbehandlergruppe, ligesom du skal samarbejde tæt med blandt andet de administrative medarbejdere, tværfagligt samarbejdsudvalg og andre.
Ansøgningsfrist:
22. december 2015
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2016
Løn:
Tjenestemandslignende A.K.
Arbejdsopgaver:
•    Helhedsorienteret sagsbehandling herunder råd og vejledningspligt af henvendelser i henhold til love og regler inden for handicap området. Opdelt i handicap sager. Udarbejdelse af skriftlige oplæg til det tværfaglige samarbejdsudvalg, beslutningsteamet samt skriftlige og mundtlige kontakter omkring sagerne med andre myndigheder.
•    Helhedsorienteret sagsbehandling herunder råd og vejledningspligt af henvendelse i henhold til love og regler inden for førtidspension, alderspensionsområdet. Udarbejdelse af skriftlige oplæg til tværfaglige samarbejdsudvalg, beslutningsteamet samt skriftlige og mundlig kontakter omkring sagerne med andre myndigheder.
•    Skabe samarbejde mellem forvaltning og andre instanser, med forældre.
•    Vedligeholdelse af retningslinjer for pension, handicap, ældrekollektiv, og Alderdomshjem. Kontaktperson i forhold til Administration vedr. pension og handicap.
•    Kontaktperson i forhold til bygderne.
•    Medlem af visitationsudvalget til fordeling af Ældreboliger – Ældrekollektive og Alderdomshjem
•    Deltagelse i forefaldende arbejdsopgaver i forvaltningen.
•    Deltage i diverse projekter.
•    Er med i tilkaldevagt ordningen.

Ansvarsområde:
Sagsbehandling efter gældende lovgivning for handicapområde samt førtids – og alderspension.

Som medarbejder i socialforvaltningen skal du deltage i en socialvagtplan.

Vi forestiller os, at du er en positiv person, der har respekt for andre – også personer, der har svært ved at tackle tilværelsen. Du skal kunne sætte borgeren i centrum, og tænke i løsninger. Du skal være god til at kommunikere, og så er du uhøjtidelig og har humor. Du er god til at omgås andre både formelt og uformelt. Det er en stor fordel, hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk/dansk.

Ansættelsen og aflønning efter relevant overenskomst.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse i Qaqortoq Bodil Svare bods@kujalleq.gl tlf. 70 41 00. Du kan læse mere om kommunen på vores hjemmeside www.kujalleq.gl 

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 28. December 2015 og sendes til:<br>

Kommune Kujalleq<br>Sulisoqarnermut immikkoortortaq<br>Postbox 514<br>3920 Qaqortoq<br>