airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Assisterende skole-psykolog

Kommune Kujalleq i Grønland søger assisterende skole-psykolog.

I Kommune Kujalleq er 1 stilling som assisterende skolepsykolog ledig til besættelse pr. 1. januar 2016.
Ansøgningsfrist:
7. december 2015
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2016
Løn:
Efter gældende overenskomst
MISI-Syd er hjemmehørende i Qaqortoq og er ansvarlig for den pædagogisk psykologiske rådgiv-ning i de 3 sydgrønlandske byer. Ud over skolerne i Qaqortoq betjenes skolerne i Narsaq og Na-nortalik, tilhørende bygder samt daginstitutioner i Kommune Kujalleq. (børn og unge 0 – 18 år). Kontoret er normeret med 4 stillinger: ledende psykolog, assisterende psykolog, konsulent for spe-cialundervisning og en kontorfuldmægtig.

Organisatorisk er MISI placeret som en afdeling under Børne – og kulturforvaltningen. Ledende skolepsykologs nærmeste administrative overordnede er forvaltningschefen for Børn og kultur, der er placeret på kommunekontoret i Nanortalik.

Forvaltningsområdet omfatter skoler, hjemmeundervisning, daginstitutioner, dagpleje, førskoleakti-viteter og MISI. Se mere om kommunen og forvaltningsområdet i kommunes hjemmeside www.kujalleq.gl .

Vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 54 30 eller mobiltelefon +299 49 27 51for yderligere informationer. Hendes e-mail er:
thkr@kujalleq.gl.
 
MISI´s arbejde er krævende, alsidigt og spændende med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi søger en psykolog, der kan arbejde i et system, som bygger på grønlandsk sprog og kultur, der har erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge, evne til at arbejde selvstændigt og fleksibilitet i forhold til mangeartede opgaver og ikke mindst gode samarbejdsevner. 

Ansættelsesforhold
For ansættelsesforholdet gælder § 11 i Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. 

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsitu-ationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode. 

Tiltrædelsesrejse
Der ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Yderligere oplysninger, herunder løn- og ansættelsesforhold, kan fås ved henvendelse til forvalt-ningschef for Børn og kultur i Kommune Kujalleq, Jens Korneliussen tlf. +299 70 41 00 eller direkte +299 61 41 01. Der kan også skrives til e-mail: jeko@kujalleq.gl.

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag stiles til: