airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

forvaltningschef

Kommune Kujalleq søger forvaltningschef til
Erhvervs- & Arbejdsmarkedsforvaltningen

Til ansættelse pr. 01. februar 2016 eller nærmer aftale.

Stillingen dækker geografisk Kommune Kujalleq og tjenestestedet er Qaqortoq.

Kommune Kujalleq er Grønlands sydligste kommune, og dækker byerne Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik, samt 11 bygder. Byerne er placeret tæt på hinanden, med relativ stor lighed i erhvervsforhold.
Ansøgningsfrist:
15. januar 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2016
Løn:
Stillingen aflønnes i henhold til chefaftalen for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG). Der stilles en bolig til rådighed, for hvilket der betales efter gældende regler

Afsnit 1 

Kommune Kujalleq ønsker at styrke erhvervsklima og arbejdsmarked i kommunen og øge omverdenens kendskab til de rige muligheder, som findes i vores lands sydligste område. Området omfatter alle erhvervsgrene, på nær råstofområdet som varetages af kommunens udviklingsafdeling. Der vil være en særlig fokus på en styrkelse af arbejdsmarkedsområdet, herunder gennem organiseringen af tre nye job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.

Vores nye erhvervschef skal samarbejde bredt med erhvervsliv, investorer og andre offentlige og private samarbejdspartnere, ligesom der vil være mange berøringsflader internt i den kommunale organisation. Blandt dine tætteste interne samarbejdspartnere kan nævnes udviklingschefen og kommunaldirektøren, som også bliver din direkte reference.

Faglige kvaliteter:

·         Har en relevant uddannelse, gerne med akademisk baggrund,

  • Mangeårig ledelseserfaring.
  • Indgående detailkendskab til grønlandske forhold.
  • Skal have et indgående kendskab til det grønlandske arbejdsmarked, herunder job- samt opkvalificerings- og uddannelsesformidling,
  • Skal have kendskab til rammevilkår indenfor det grønlandske erhvervsliv, for derigennem at styrke de lokale rammevilkår for bosætning og erhverv,
  • Skal være udadvendt, skal kunne tiltrække nye virksomheder og formidle viden til virksomheder.
  • Skal have erfaring med samarbejde med erhvervsfora og organisationer samt selskaber, således der skabes en positiv og stabil udvikling.
  • Skal være projektorienteret.
  • Skal have erfaring med rådgivning af firmaer, selskaber m.m.

Personlige kvaliteter:

·         Arbejder strategisk og systematisk og kan navigere i en kommunalpolitisk organisation

·         Kan begå dig både som initiativtager og som afslutter

·         Er god til at opbygge relationer, til at samarbejde og til at sprede begejstring

  • Skal kunne samarbejde på tværs.

·         Trives med et højt aktivitetsniveau (også med mange parallelle aktiviteter)

  • Dobbeltsprogede ansøgere foretrækkes.

Såfremt man ønsker yderligere oplysninger vedr. stillingen og dennes indhold, kan man kontakte kommunaldirektør Frank H. Jørgensen på tlf. 64 53 13 eller via mail: fhj@kujalleq.gl

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 15. januar 2015 kl. 12:00 sendes til:

Kommune Kujalleq 

Postboks 514

3920 Qaqortoq

hr-adf@kujalleq.gl