airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

assisterende skolepsykolog på særlige åremålsvilkår

GENOPSLAG
Kommune Kujalleq i Grønland søger assisterende skolepsykolog på særlige åremålsvilkår

I Kommune Kujalleq er 1 stilling som assisterende skolepsykolog ledig til besættelse pr. 1. februar 2016 eller efter aftale.
MISI-Syd er hjemmehørende i Qaqortoq og er ansvarlig for den pædagogisk psykologiske rådgivning i de 3 sydgrønlandske byer. Ud over skolerne i Qaqortoq betjenes skolerne i Narsaq og Nanortalik, tilhørende bygder samt daginstitutioner i Kommune Kujalleq. (børn og unge 0 – 18 år). Kontoret er normeret med 4 stillinger: ledende psykolog, assisterende psykolog, konsulent for specialundervisning og en kontorfuldmægtig.
Ansøgningsfrist:
25. januar 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2016
Løn:
I øvrigt gælder § 11 i Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Organisatorisk er MISI placeret som en afdeling under Børne – og kulturforvaltningen. Ledende skolepsykologs nærmeste administrative overordnede er forvaltningschefen for Børn og kultur, der er placeret på kommunekontoret i Nanortalik.

Forvaltningsområdet omfatter skoler, hjemmeundervisning, daginstitutioner, dagpleje, førskoleaktiviteter, MISI samt kultur – og fritidsområdet. Se mere om kommunen og forvaltningsområdet i kommunes hjemmeside www.kujalleq.gl .

Vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 54 30 eller mobiltelefon +299 49 27 51 for yderligere informationer. Hendes e-mail er:

thkr@kujalleq.gl.

 MISI´s arbejde er krævende, alsidigt og spændende med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Vi søger en psykolog, der kan arbejde i et system, som bygger på grønlandsk sprog og kultur, der har erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge, evne til at arbejde selvstændigt og fleksibilitet i forhold til mangeartede opgaver og ikke mindst gode samarbejdsevner.

 Ansættelse på særlige vilkår

 For at tiltrække kvalificerede ansøgere tilbydes ansættelse efter Aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Det betyder i praksis, at den ansatte og dennes familie efter hver 12 måneders ansættelse ydes en feriefrirejse efter de gældende regler. Desuden ydes et fratrædelsesbeløb på 18.000 kr. pr. ansættelsesår i 1991-niveau, som indsættes i en lukket konto. Fratrædelsesbeløbet udbetales efter ansættelses ophør.

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

 Tiltrædelsesrejse

Der ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

 Yderligere oplysninger, herunder løn- og ansættelsesforhold, kan fås ved henvendelse til forvaltningschef for Børn og kultur i Kommune Kujalleq, Jens Korneliussen tlf. +299 70 41 00 eller direkte +299 61 41 01. Der kan også skrives til e-mail: jeko@kujalleq.gl

Der vil i forbindelse med ansættelsen blive krævet en børneattest i henhold til Inatsisartutlov nr. 7 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest.

 E-mailsadressen kan benyttes til fremsendelse af ansøgningen, såfremt man har underskrevet og indscannet ansøgningen med tilhørende bilag.

 Ansøgningsfristen er mandag den 25. januar 2016.

 Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag stiles til:

Kommune Kujalleq Børne – og kulturforvaltningen

Postboks 166

3922 Nanortalik

jeko@kujalleq.gl