airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

2 Socialrådgivere/sagsbehandlere til Qaqortoq – Modtagelses- og beregningsteam

Modtagelses- og beregningsteam i Socialforvaltning søger to socialrådgivere-/sagsbehandlere pr. 01. april 2016 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
23. marts 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Varighed:
Fastansættelse
Tiltrædelsesdato:
1. april 2016
Løn:
I henhold til gældende overenskomst/aftaler
Vi efterlyser uddannede socialrådgivere, eller nogen som har erfaring fra arbejdet som sagsbehandler i en kommune. Stillingen har hjemsted i Qaqortoq. Din nærmeste overordnede vil være fagchefen, og du vil indgå i socialforvaltningens Modtagelses- og beregningsteam.

Vi er et team, hvor vi har til formål at sikre én indgang til socialområdet, så det bliver lettere og mere gennemskueligt for borgerne, og at der opnås helhed i sagsbehandlingen.
Det er en udviklingsopgave, hvor vi arbejder for at gennemføre effektiv faglig styring af socialområdet, og sikre korrekte beregninger og betalinger af offentlige ydelser.

Arbejdsopgaverne vil være:
• Sagsbehandlinger vedr. offentlig hjælp
• Barselsdagpenge
• Boligsikringssagsbehandling
• Børnetilskudssagsbehandling
• Ordinært plejevederlag
• Opkrævning af forældrebetalinger – anbragte børn
• Modtagelse borgere
Vi forventer følgende kvalifikationer til stillingen:
• viden om, hvordan du arbejder ud fra lovgivningen
• god til tal og beregning af ydelser
• fortrolig med at bruge Excel og andre regneprogrammer, herunder winformatik
• moden, positiv og ansvarsbevist
• selvstændig, har ordenssans og grundighed i udførelsen af opgaverne
• fleksibel og gode samarbejdsevner
• det er vigtigt, at du kan indgå positivt i et team, der har meget travlt

Der lægges afgørende vægt på, at teamets medarbejdere fuldt ud kan supplere i hinandens arbejdsopgaver i forbindelse med ferie, sygdom og andet fravær.

Ansættelse vil ske i overensstemmelse med overenskomst. Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse på telefon 64 53 56 eller e-mail marr@kujalleq.gl hos fagchef Marie Rødgaard.

Har du lyst til at arbejde i et dynamisk team med de nævnte opgaver, så kontakt os. Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopier af eksamensbeviser m.v., skal være kommunen i hænde senest 01. marts 2016 og stiles til

Kommune Kujalleq
HR-afdelingen
Postboks 514
3920 Qaqortoq
hr-afd@kujalleq.gl