airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kulturafdelingsleder til børne – og kulturforvaltningen.

En spændende, nyoprettet stilling er ledig til besættelse pr. 1. april 2016 eller snarest derefter efter aftale.

Stillingen er placeret i børne – og kulturforvaltningen i Nanortalik.

Vi er inde i en spændende ændring af arbejdsgange i forvaltningen for børn – og kultur. Forvaltnin-gen tager sig af området for daginstitutioner, førskole, folkeskole, pædagogisk psykologisk rådgiv-ning samt kultur – og fritidsområdet.

Kulturafdelingslederen er ansvarlig for kultur – og fritidsområdet med dets arbejdsområder omkring fritidsvirksomhed, fritidsundervisning, fritidsklubber, kultur – og folkeoplysning, biblioteksvæsen, museumsvæsen samt tilskudsområdet for kulturelle - og idrætslige formål.
Ansøgningsfrist:
15. marts 2016
Sted/Afd:
Nanortalik
Tiltrædelsesdato:
1. april 2016
Løn:
I Henhold til gældende overenskomst
Arbejdsopgaver:

•    Kulturafdelingslederen har ansvar for den overordnede ledelse og koordinering af området. Det betyder, at han/hun under ansvar for forvaltningschefen er områdeleder og har den fulde be-myndigelse til at foretage dispositioner inden for rammerne af bevillinger og kompetenceforde-lingen.
•    Kulturafdelingslederen har ansvar for udvikling og drift for områder, der er beskrevet ovenfor. Det medfører, at han/hun på vegne af forvaltningen arbejder med udvikling af områderne, til-pasning til ny lovgivning, ny strukturering samt forbedring af arbejdsgange, der skal resultere i en bedre borgerservice vedrørende kultur – og fritidsområdet.
•    Kulturafdelingslederen er kontaktled på vegne af forvaltningen til kultur – og fritidslederne, museumsledere i byerne, biblioteket i Qaqortoq, og forenings – og idrætskonsulenten. Al kon-takt til forvaltningen fra disse områder skal ske til kulturafdelingslederen, som refererer til for-valtningschefen.
•    Kulturafdelingslederen skal på vegne af forvaltningen udarbejde budgetforslag ud fra kommu-nalbestyrelsens godkendte rammer og har ansvar for, at budgettet overholdes. Han/hun skal lø-bende sammen med kulturområdets kontorfuldmægtig kontrollere og følge med i områdets øko-nomi.
•    Kulturafdelingen skal udarbejde regnskab og regnskabsbemærkninger efter regnskabsårets af-slutning.

Krav til personlige kvalifikationer

•    Du har en akademisk uddannelse inden for relevante områder til stillingen.
•    Du er velformuleret i skrift og tale.
•    Du har en interesse i kultur – og fritidsområdet.
•    Du er i stand til at udarbejde oplæg til det administrative og politiske område, hvor du belyser væsentlige emner, der omfatter dit område.
•    Du er selvstændig og er god til at samarbejde
•    Du er dobbeltsproget, men det er ikke et krav.
•    Du er stabil og er loyal for din arbejdsplads.

Ansættelsesforhold

•    Du bliver kulturafdelingsleder og refererer til forvaltningschefen.
•    Stillingen er under klassificering.
•    I forbindelse med ansættelse følges aftaler for offentligt ansatte vedr. flytning, tiltrædelsesrejser, boligforhold m.v.

Andre oplysninger:<br><br>Hvis du mod på at udfordre dine evner og søge denne stilling, kan du kontakte forvaltningschef for børne – og kulturforvaltningen Jens Korneliussen, tlf. +299 70 41 00, direkte nr. +299 61 41 01, eller mobiltelefon +299 53 86 65.<br>E-mail: jeko@kujalleq.gl eller bkforv@kujalleq.gl.<br><br>

Ansøgning<br>Indeholdende bilag med uddannelsesbevis, udtalelser fra tidligere arbejdsgivere, straffeattest og CV sendes til [No text in field]