airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kultureqarnermut immikkoortortami pisortamik pissarsiorpoq

Atorfik nutaaq pissanganartoq, pilersinneqaqqammersoq inuttalerneqartussanngorpoq 1. april 2016 allarnerfigalugu imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut kingusinnerulaartukkut.

Atorfik Nanortalimmi meeqqanut kultureqarnermullu ingerlatsivimmi inissisimassaaq.

Meeqqanut kultureqarnermullu ingerlatsivimmi maannakkorpiaq suleriaatsit pissanganartumik al-lanngortiterneqarput. Ingerlatsiviup sammisarivai meeqqerivinnut tunngasut, atualerneqanngitsunut tunngasut, atuarfiit, meeqqanut inuusuttunullu siunnersuisarfik kiisalu kulturimut sunngiffileriner-mullu tunngasut.

Kultureqarnermut immikkoortortami pisortap akisussaaffigissavai kultureqarnermut sunngiffileri-nermullu tunngasut, taassuma iluani sunngiffilerinermut tunngasut, sunngiffimmi atuartitsinermut tunngasut, inuusuttut sukisaarsaartarfii, kultureqarneq qaammarsaanerlu, atuakkanik atorniartar-feqarneq, katersugaasiveqarneq kiisalu kulturikkut timersornikkullu tapiisarnermut tunngasut.

Kingusinnerpaamik ulloq:
15. marts 2016
Sumiiffik / immikkoortortaq:
Nanortalik
Ulloq sulilerfissaq:
1. april 2016
Aningaasarsiat:
Isumaqatigiissutit malillugit
Suliassat

•    Kultureqarnermut immikkoortortami pisortap suliassaqarfiit tamakkiisumik aqussavai ata-qatigiissaarlugillu. Ima paasillugu taassuma pisortap ingerlatsivimmut pisortamut akisus-saaffeqarluni immikkoortoq ingerlatissavaa, piginnaatinneqarlunilu aningaasartuutissat aqut-sinermullu piginnaatitaaffiit iluanni aalajangiisarnissaminut.
•    Kultureqarnermut immikkoortortami pisortap qulaani pineqartunut ineriartortitsissalluni in-gerlatsissallunilu akisussaaffigai. Imaappoq ingerlatsivik sinnerlugu samisassaqarfiit ineri-artortissavai, inatsisiliornermut nutaamut naleqqussassallugit, suleriaatsinik aaqqissueqqinneq pitsanngorsaanerlu ingerlatissallugit, kulturikkut sunngiffeqarnikkullu innuttaasut sul-linneqarnerinut pitsanngorsaanissaq siunertaralugu.
•    Ingerlatsivik sinnerlugu kultureqarnermut immikkoortortami pisortap attaveqaataaffigissavai kulturikkut sunngiffimmilu pisortat, illoqarfinni katersugaasivinni pisortat, Qaqortumi atuakkanik atorniartarfik kiisalu peqatigiiffinnut timersornermullu siunnersorti. Taak-kunannga ingerlatsivimmut attaveqarneq tamarmi pisassaaq kultureqarnermut immik-koortortami pisortamut, taannalu ingerlatsiviup pisortaanut ingerlatitseqqittassaaq.
•    Kulturikkut immikkoortortami pisortap ingerlatsivik sinnerlugu missingersuutissanik, kom-munalbestyrelsip killiliussaata iluanni, siunnersuusiussaaq, aammalu qulakkiissallugu mis-singersuutit eqquutinneqarnissaat.
•    Ukiup naanerani naatsorsuutit inaarsarneqarneranut atatillugu, kulturimut immikkoortorta-qarfik naatsorsuusiorluni naatsorsuutinut nassuiaammik suliaqassaaq.


Inuttut piginnaasanut piumasaqaatit

•    Ilinniagartuujuvutit sammisarineqartussanut tulluartumik.
•    Allaaserinnillaqqipputit oqaatsillu atorlugit saqqummiillaaqillutit.
•    Kultureqanermut sunngiffilerinermullu soqutigisaqarputit.
•    Allaffissornermut politikkikkullu sulialinnut saqqummiussassanik piareersaasiorsinnaasariaqar-putit, sammisassat pingaarutillit illit oqartussaaffinniittussat ersarissarlugit.
•    Namminersorsinnaavutit suleqatigiuminarlutillu.
•    Marluinnik oqaaseqarnerit iluaqutaassaaq, tamannali piumasaqaataanngilaq.
•    Sulininni aalajaatsuuvutit suliffeqarfigisannullu ataqqinnillutit

Sulinermi atugassarititat

•    Ingerlatsivimmi iluani kultureqarnermut immikkoortortami pisortanngussaatit.
•    Atorfiup aningaasarsiatigut inissinnissaa maannakkut suliarineqarpoq.
•    Atorfininnermut atatillugu pisortat atorfeqarfiini isumaqatigiissutit nuunnermut tunngasut, sulilernissamut angalanermullu tunngasut kiisalu inissaqarnissamut aalajangersakkat malinne-qassapput.

Paasissutissat allat:<br><br>Piginnaanitit atorluarusukkukkit unalu atorfik qinnutigerusullugu, attavigisinnaavat Meeqqanut Kultureqarnermullu Ingerlatsivimmi pisortaq Jens Korneliussen, oqarasuaat +299 70 41 00, nr. toq-qaannartoq  +299 61 41 01, imaluunniit oqarasuaat angallatagaq +299 53 86 65.<br>E-mail: jeko@kujalleq.gl imaluunniit bkforv@kujalleq.gl.<br><br>

<br>Qinnuteqaat<br>Ilinniagarisimasamik uppernarsaatitalik, siusinnerusukkut suliffigisimasani oqaaseqaatit, pinerlus-simannginnermut uppernarsaat kiisalu CV uunga nassiunneqassaaq.<br><br>

<br>Kommune Kujalleq<br>Meeqqanut Kultureqarnermullu ingerlatsivik<br>Lundip Aqqutaa B 1060<br>Postboks 166<br>3922 Nanortalik.<br><br>Qinnuteqaat allakkatut nalinginnartut imaluunniit scannerlugu e-mailikkut qulaani taakkartorneqar-tunut nassiunneqassaaq.<br><br>Qinnuteqartoq atorfinitsitaasussaq, piumasaqarfigineqassaaq Inatsisartut inatsisaat meeqqanut pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik piumasaqaateqartussaatitaaneq tunngavigalugu meeqqa-nut pinerliisimannginnermut uppernarsaammik. <br><br>Qinnuteqarfissaq kingulleq<br>Marlunngorneq 15. marts 2016<br>