airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Projektstyringsmedarbejder – souschef


En spændende, nyoprettet stilling er ledig til besættelse pr. 1. april 2016 eller snarest derefter efter aftale.

Stillingen er placeret i børne – og kulturforvaltningen i Nanortalik.

Vi er inde i en spændende ændring af arbejdsgange i forvaltningen for børn – og kultur. Forvaltningen tager sig af området for daginstitutioner, førskole, folkeskole, pædagogisk psykologisk rådgivning samt kultur – og fritidsområdet.
I forbindelse med tiltag inden for strukturpolitikken for børn og ungeområdet skal projektstyrings-medarbejderen arbejde med koordinering og implementering, af projekter og opfølgning af disse inden for folkeskole, daginstitutioner og MISI (PPR).

Forvaltningen servicerer 2 politiske udvalg, skoleudvalget og børne – og kulturudvalget.
Ansøgningsfrist:
15. marts 2016
Sted/Afd:
Nanortalik
Tiltrædelsesdato:
1. april 2016
Løn:
I henhold til gældende overenskomst
Arbejdsopgaver

I samarbejde med forvaltningschef for området, folkeskolekonsulent, kommunens folkeskoler, psy-kologisk pædagogisk rådgivning, kommunens førskoleområde samt strukturpolitisk afdeling at

•    Deltage i udviklingen og implementeringen af tiltag, der skal sikre et kvalitetsløft i førskole - og folkeskole.
•    Igangsætte konkrete udviklingstiltag, der har til formål at forbedre udnyttelsen af den eksiste-rende faglige viden inden for folkeskole - og førskoleområdet.   
•    Udvikle og gennemføre organisatoriske forbedringer, der skal gøre det nemmere at samarbejde på tværs af skoler og på tværs af daginstitutioner.
•    Implementere og understøtte arbejdsgange, der skal sikre en bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelser med henblik på at minimere antallet af børn og unge, der ikke går i gang med en uddannelse.
•    Implementere og understøtte arbejdsgange, der skal sikre bedre undervisning og fagligt udbytte i bygdeskoler og hjemmeundervisning.
•    Implementere og understøtte metoder, hvor telekommunikation skal bruges i forbindelse med undervisning af elever på tværs af by – og bygdeskoler.
•    Samarbejde med andre udefrakommende aktører omkring af brugen af ipads til undervisnings-brug.
•    At være forvaltningens koordinator omkring samarbejdsmuligheder med kommunens sociale myndigheder og evt. andre offentlige og private aktører, der arbejder med henblik på at forbedre børn og unges vilkår.   


Krav til personlige kvalifikationer

•    Du har en akademisk uddannelse fra Ilisimatusarfik eller andre universiteter.
•    Du er velformuleret i skrift og tale.
•    Du er i stand til at udarbejde oplæg til det administrative og politiske område, hvor du belyser væsentlige emner, der skal danne grundlag for ændringer i forvaltningsområdets arbejde med at forbedre kvaliteten af folkeskolens resultater.
•    Du er god til at samarbejde
•    Du er dobbeltsproget, men det er ikke et krav.
•    Du skal være fortrolig med projektudarbejdelse og fremlæggelse.
•    Du er stabil og er loyal for din arbejdsplads.

Ansættelsesforhold

•    Du bliver souschef for forvaltningschefen for området.
•    Stillingen er under klassificering.
•    I forbindelse med ansættelse følges aftaler for offentligt ansatte vedr. flytning, tiltrædelsesrejser, boligforhold m.v

Andre oplysninger:<br><br>Hvis du er den person vi søger, kan du kontakte forvaltningschef for børne – og kulturforvaltningen Jens Korneliussen, tlf. +299 70 41 00, direkte nr. +299 61 41 01, eller mobiltelefon +299 53 86 65.<br>E-mail: jeko@kujalleq.gl eller bkforv@kujalleq.gl.

Ansøgning<br>Indeholdende bilag med uddannelsesbevis, udtalelser fra tidligere arbejdsgivere, straffeattest og CV sendes til 

Kommune Kujalleq<br>Børne – og kulturforvaltningen<br>Lundip Aqqutaa B 1060<br>Postboks 166<br>3922 Nanortalik.<br><br>Ansøgning sendes som almindelig post eller i scannet form til e-mailsadresserne nævnt for oven.<br><br>Til den ansøger, der bliver ansat, kræves fremskaffelse af børneattest i henhold til Inatsisartut-lov om pligt til at indhente børneattest.