Suliniutinut ataqatigiissaarisussamik

Atorfik nutaaq pissanganartoq, pilersinneqaqqammersoq inuttalerneqartussanngorpoq 1. april 2016 allarnerfigalugu imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut kingusinnerulaartukkut.

Atorfik Nanortalimmi meeqqanut kultureqarnermullu ingerlatsivimmi inissisimassaaq.

Meeqqanut kultureqarnermullu ingerlatsivimmi maannakkorpiaq suleriaatsit pissanganartumik al-lanngortiterneqarput. Ingerlatsiviup sammisarivai meeqqerivinnut tunngasut, atualerneqanngitsunut tunngasut, atuarfiit, meeqqanut inuusuttunullu siunnersuisarfik kiisalu kulturimut sunngiffileriner-mullu tunngasut.

Meeqqanut inuusuttunullu nutaamik aaqqissuussamik politikkeqarnermut tunngassuteqartumik sulilersussaq suliniutinut ataqatigiissaarinermik atuutilersitsiniarnermillu, atuarfinnut meeqqerivinnut MISI-mullu tunngasunik suliaqartassaaq.

Ingerlatsiviup politikkikkut ataatsimiititaliat marluk sullippai, atuartitaanermut ataatsimiititaliaq aamma meeqqanut kultureqarnermullu ataatsimiititaliaq.
Kingusinnerpaamik ulloq:
15. marts 2016
Sumiiffik / immikkoortortaq:
Nanortalik
Ulloq sulilerfissaq:
1. april 2016
Aningaasarsiat:
Isumaqatigiissutit malillugit

Suliassat

Ingerlatsiviup pisortaa, atuarfinnut siunnersorti, kommunimi atuarfiit, meeqqanut inuusuttunullu siunnersuisarfik, kommunimi atualinngitsunut sullissisut kiisalu aaqqissuusseqqinnermik politik-kikkut suliallit suleqatigalugit makku suliarissavai:

•    Peqataaffigissallugu meeqqanut atualerneqanngitsunut , meeqqallu atuarfiini suliniutit inerisar-nissaat piviusunngortinniarnissaallu, pitsaassutsimik kivitsinermik pilersitsinissaq eqqarsaati-galugu.
•    Tigussaasunik ineriartuutissanik pilersitsinissaq, meeqqat atuarfiini atualerneqanngitsunillu sul-lissinermi ilisimasat pigeriikkavut pitsaanerusumik atorneqarnissaat eqqarsaatigalugu
•    Atuarfiit akunnerminni suleqatigiinnerat, meeqqeriviillu akunnerminni suleqatigiinnerat ineri-sassassallugu,  piviusunngortissallugulu pitsaanerusumik suleriaaseqarnissaq.  
•    Suleriaatsit piviusunngortissallugit ikorfartussallugillu, meeqqat atuarfiiniit inuusuttut ilinniarfi-inut ikaarsaariarnerup pitsaanerusumik ingerlanissaa, taamaalilluni meeqqat inuusuttullu ilin-niakkanik aallartitsinngitsoortartut ikilisassallugit.
•    Suleriaatsit piviusunngortillugillu ikorfartussallugit, nunaqarfiit atuarfiini angerlarsimaffinnilu atuartitsinermi atuartitsineq pitsaanerusoq ilikkagaqarnarnerusorlu eqqarsaatigalugit.
•    Atuartut illoqarfinni nunaqarfinnilu tele-kkut atortorissaarutit atorlugit atuaqatigiissinneqartar-nissaanut tunngasunik suleriaatsit piviusunngortillugillu ikorfartussallugit.
•    Avataaniit suleqatigisassat suleqatigalugit atuartitsinermut ipadit atorneqarnissaat suliniuti-galugu.
•    Kommuni isumaginninnikkut suliallit, allallu pisortat suliffeqarfii namminersorlutillu meeqqat inuusuttullu atugarisaasa pitsanngorsarnissaanut ingerlatsivik sinnerlugu suleqateqarnissamut ataqatigiissaarisuussalluni.


Inuttut piginnaasanut piumasaqaatit

•    Ilisimatusarfimmiit imaluunniit universitetinit allaniit ilinniagartuujuvutit.
•    Allaaserinnillaqqipputit oqaatsillu atorlugit saqqummiillaaqillutit.
•    Allaffissornermut politikkikkullu sulialinnut saqqummiussassanik piareersaasiorsinnaasariaqar-putit, sammisassat pingaarutillit ersarissarlugit, ingerlatsiviup sulinerani meeqqat atuarfiini an-gusat pitsaassutsimikkut qaffassarnissaani atorneqartussanik.
•    Suleqatigiuminarputit
•    Marluinnik oqaaseqarnerit iluaqutaassaaq, tamannali piumasaqaataanngilaq.
•    Suliniutinik piareersaasiorneq saqqummiisinnaanerlu sungiusimassavatit.
•    Sulininni aalajaatsuuvutit suliffeqarfigisannullu ataqqinnillutit

Sulinermi atugassarititat

•    Ingerlatsivimmi pisortamut tullersortaassaatit.
•    Atorfiup aningaasarsiatigut inissinnissaa maannakkut suliarineqarpoq.
•    Atorfininnermut atatillugu pisortat atorfeqarfiini isumaqatigiissutit nuunnermut tunngasut, sulilernissamut angalanermullu tunngasut kiisalu inissaqarnissamut aalajangersakkat malinne-qassapput.

Paasissutissat allat:<br><br>Tassaaguit suleqatissarput, attavigisinnaavat Meeqqanut Kultureqarnermullu Ingerlatsivimmi pisortaq Jens Korneliussen, oqarasuaat +299 70 41 00, nr. toqqaannartoq  +299 61 41 01, imaluun-niit oqarasuaat angallatagaq +299 53 86 65.<br>E-mail: jeko@kujalleq.gl imaluunniit bkforv@kujalleq.gl.

Qinnuteqaat<br>Ilinniagarisimasamik uppernarsaatitalik, siusinnerusukkut suliffigisimasani oqaaseqaatit, pinerlus-simannginnermut uppernarsaat kiisalu CV uunga nassiunneqassaaq.

Kommune Kujalleq<br>Meeqqanut Kultureqarnermullu ingerlatsivik<br>Lundip Aqqutaa B 1060<br>Postboks 166<br>3922 Nanortalik.<br><br>Qinnuteqaat allakkatut nalinginnartut imaluunniit scannerlugu e-mailikkut qulaani taakkartorneqar-tunut nassiunneqassaaq.