Pædagogisk Konsulent

Til tiltrædelse pr. 1. maj 2016 eller umiddelbart efter søger Kommune Kujalleq en pædagogisk konsulent. Stillingen er placeret i Qaqortoq.

Placering: MISI , Siunnersuisarfik i Qaqortoq.
Nærmeste overordnede: Ledende skolepsykolog i MISI.

Ansøgningsfrist:
5. april 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Varighed:
Fast ansættelse
Tiltrædelsesdato:
1. maj 2016
Løn:
I henhold til gældende overenskomster
Krav til ansøgerne:
• Skal være uddannet pædagog.
• Vigtigt med en overbygningsuddannelse.
• Har administrativ erfaring og har kendskab til edb.
• Det er en fordel at være dobbeltsproget – grønlandsk / dansk

Den pædagogiske konsulents arbejdsopgaver:


• Den pædagogiske konsulent skal rådgive de ansatte på daginstitutionerne i Kommune Kujal-leq og skal have tilsyn og arbejde med innovation indenfor daginstitutionsområdet.
• Skal rådgive forvaltningschefen for området vedr. pædagogisk udviklende dagtilbud.
• Vejlede om lovgivning og føre tilsyn med institutionernes overholdelse af lovgivningen på området.
• Rådgive med udarbejdelse af mål for det pædagogiske arbejde og årsplaner i hvert enkelt dagtilbud.
• Rådgivning til personalet med evaluering og dokumentation af alle børn i hvert dagtilbud, herunder anvendelse af TRAS, RABU og SPU
• Vejlede i oprettelse af samarbejdsteam med eksterne samarbejdspartnere
• Udføre coaching og MUS med ledere af dagtilbud. Ved afholdelse af kurser og videreud-dannelse at arbejde for medarbejdernes løbende udvikling.
• Rådgive og vejlede omkring specialpædagogiske tiltag i daginstitutionerne.

• Derudover vil der i begrænset omgang være opgaver i tilknytning til MISI’s område, som handler om rådgivning og vejledning samt observationer og test i forhold til børn med særlige behov.

• Deltagelse i personalemøder i MISI.


Der skal påregnes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Ansættelsesforhold:

Stillingen klassificeres i henhold til aftale mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat, § 1 punkt 9 løntrin 21 – 25 samt rådighedstillæg i henhold til § 7.

Der kan stilles bolig til rådighed i henhold til gældende regler.

For yderligere oplysning vedr. stillingen kan du kontakte:

Der kan rettes henvendelse til afdelingsleder Maj-Britt Serano, telefon 70 41 00, direkte nummer 61 41 09, e-mail: majf@kujalleq.gl, samt ledende skolepsykolog Trudy Høy Kreutzmann, e-mail thkr@kujalleq.gl og telefon direkte 64 54 33.

Til den ansøger, der bliver ansat, kræves fremskaffelse af børneattest i henhold til Inatsisartut-lov om pligt til at indhente børneattest.
Ansøgningsfrist tirsdag den 5. april 2016.

Ansøgning vedlagt eksamensbeviser, videreuddannelsesbeviser samt udtalelser fra tidligere arbejdsgivere sendes til:

Kommune Kujalleq
Børne – og kulturforvaltningen
Postboks 166
3922 Nanortalik
e-mail: bkforv@kujalleq.gl

mærket: Pædagogisk konsulent