airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

GENOPSLAG Søger Socialchef

Til ansættelse pr. 01. juli 2016, eller efter aftale.

Stillingen dækker geografisk hele Kommune Kujalleq og tjenestestedet er Qaqortoq by.

Nærmeste foresatte er kommunaldirektøren.
Ansøgningsfrist:
24. maj 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq / Socialforvaltningen
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2016
Løn:
Stillingen besættes efter ASG-chefoverenskomst

Løn- og ansættelsesforhold:

Stillingen besættes efter ASG-chefoverenskomst. Ansættelse på tjenestemandsvilkår kan komme på tale, såfremt ansøger allerede er ansat som tjenestemand.

 

Der kan stilles en attraktiv enfamiliehus til rådighed, for hvilket der betales efter gældende regler.

 

Kommunalbestyrelse har besluttet en ny organisationsplan for området, som implementeres fra 01. januar 2016. Børne- og ungeområdet, samt ældreområdet er besluttet som fokusområder af kommunalbestyrelsen. Områderne kan derfor forvente stor aktivitet, samt at der foretages gennemgribende analyser af områderne, som vil være til gavn for forvaltningen og beslutningsprocesserne. Dataindsamling og analyser sker i samarbejde med kommunes udviklingsafdeling, samt eksterne konsulenter.

 

Du er en person, som:

 

 • Har indgående kendskab til sociallovgivningen i Grønland og som er vant til at administrere disse i det daglige. Skal være faglig kompetent og skal kunne inspirere personalet korrekt sagsbehandling og beslutningsgrundlag og beslutninger.

 • I mange år har ledelseserfaring, meget gerne på socialområdet.

   

 • Skaber samarbejde og som er uddelegerende. Kommune Kujalleq vægter det at kunne samarbejde meget højt, da en ny organisations er under implementering. Du skal kunne kommunikere med hele personalet og derigennem skabe samarbejde og resultater.

   

 • Som kan lede projekter og opgaver, da vi er en kommune i rivende udvikling, hvilket stiller krav til ledelsesform og kommunikationsform.

   

 • Dobbeltsprogede ansøgere foretrækkes, men det er ingen betingelse.

 

Såfremt man ønsker yderligere oplysninger vedr. stillingen og dennes indhold, kan man kontakte Kommunaldirektør Frank Hedegaard. Jørgensen på mail: fhj@kujalleq.gl eller tlf. 64 53 20.

 

Ansøgning skal være Kommunen i hænde senest d. 24. maj 2016 kl. 12.00 .

 

Ansøgning inkl. cv. og andet relevant materiale bedes sendt til:

 

Kommune Kujalleq

Personalekontoret

Box 514

3920 Qaqortoq

hr-afd@kujalleq.gl