airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pædagog i Tunguusaq GENOPSLAG

Daginstitution ”Tunguusaq” i Kommune Kujalleq Qaqortoq søger uddannet pædagog.


Kommende pædagog kan starte pr. 01. juni 2016 eller efter nærmere aftale.

Daginstitution ”Tunguusaq” har en lokalefacilitet på 44 pladser til 0-6 årige. Der er i alt 12 medarbejdere. Og lederen er inkluderet i antallet.
Ansøgningsfrist:
19. maj 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Varighed:
Fastansætelse
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2016
Løn:
I henhold til NPK overenskomst
På ”Tunguusaq” er formålet med at forberede spædbørn til overgang fra vuggestue til børnehave. Desuden sættes der pris på at sætte barnet i centrum i forhold til arbejdet med udviklende indsats, kulturelle aktiviteter i alle sammenhænge, forståelse barnets følelsesliv, udnyttelse af ressourcer fra naturen, genbrug, aktivering af børnene alt efter hvor langt de er nået med deres funktionalitet og hvor meget de kan fysisk, samarbejde med forældre/værge og alt efter behov fokusere på indsatser med barnet i centrum.
I henhold til: Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 arbejder ovennævnte samt forældrene på at der skal afholdes Kammagiitta (Fri for mobberi) en gang om ugen. Desuden er der sat forskellige temaer samt målsætninger. Desuden udføres disse alt efter hvad børn vil have. Vi arbejder udfra Tunngaviit – de 7 pædagogiske principper. Og børnene tilbydes udviklende aktivitetstilbud på grundlag af barnets identitet og hvor langt barnet har opnået
såsom tilpassede aktiviteter til 0-6 årige når de når overgangen i forskellige og alle sammenhænge i samarbejde med skolen.

Personalet kender meget hinanden og de er vant til at løse presset når behovet opstår. De kender til deres klienter og er hengivne. Personalet sætter pris på forståelse og for de kundskab og føre dem ud i livet de har fået fra kurserne.

Der er 4 daginstitutioner i Qaqortoq. Og der er godt samarbejde mellem lederne. Desuden sætter de pris på at hjælpe hinanden når der er behov.

Qaqortoq er en fredelig by og smuk by. I løbet af året afholdes der forskellige aktiviteter.

Du der har en uddannelsesbaggrund som pædagog og når du ansættes som pædagog i ”Tunguusaq” har følgende ansvar:
• Stabil
• Kan i helhed bevare overblikket
• En der kan se behov hos børn
• Har gode samarbejdsevner overfor brugerne
• Ærlig
• En der godt kan tilpasse sig
• Initiativrig
• Har kundskaber i brug af computer men ikke en betingelse.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.

For yderligere oplysninger, henvend dig til: Else-Marie Biilmann e-mail tunguusaq@kujalleq.gl eller ved at ringe til: 64 18 70
Sidste ansøgningsfrist 19. maj 2016 og sendes til:
Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
hr-afd@kujalleq.gl