airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skoleinspektør til Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq

Læreruddannet eller anden relevant uddannelse

Stillingen som skoleinspektør er ledig til besættelse pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.
Ansøgningsfrist:
16. juni 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. august 2016
Løn:
I henhold til gældende overenskomst
Skolens leder
§ 48. Ved hver skole ansættes en leder, der har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. For at kunne varetage funktionen som skolens leder skal den pågældende have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden relevant uddannelse, der er godkendt af Naalakkersuisut.
Skoleinspektørens nærmeste foresatte er Kommune Kujalleq’s forvaltningschef for Børn og Kultur, der har placering i kommunens administration i Nanortalik.

Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq har pr. 1. april 2016 et elevtal på 432 og 53 undervisere ud over skoleinspektøren.

Vi ønsker en leder:

• Der i samarbejde med skolens undervisere formår at løfte de faglige resultater mærkbart for skolens elever
• Der kender det grønlandske undervisningsvæsen og har erfaring inden for det offentlige
• Der har evnen til at lede, rådgive og vejlede lærerne og føre tilsyn
• Der har en økonomisk forståelse og kan arbejde med store budgetter
• Der følger op på målene og kan samarbejde både opad og nedad med respekt for de forskellige grupper i organisationen.

Vi lægger vægt på:
• At du forstår din rolle som leder
• At du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
• At du er god til at samarbejde, både med dine foresatte og dine medarbejdere.
• At du er i stand til at modstå pres i dit daglige arbejde
• At du er loyal over for dine arbejdsgivere
• At du behersker grønlandsk og dansk.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl., § 7 på løntrin 39 med et særligt tillæg på kr. 60.940,00 årligt.

Ansættelse som tjenestemand kan kun ske, hvis man i forvejen har en tjenestemandsansættelse i Grønland.

Ansøgere fra en tjenestemandsstilling i Danmark kan ikke ansættes som tjenestemænd, men på overenskomstvilkår.

For tjenestemandsansatte vil ansættelse ske i henhold til landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd. Stillingen klassificeres i lønramme 36 skalatrin 49, med et særligt tillæg på kr. 81.260,-. Klassificeringen er fastsat i henhold til Klassificeringsaftale af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK.

Der vil blive stillet passende bolig til rådighed, der betales efter gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til forvaltningschef for Børn – og kulturområdet Jens Korneliussen på telefon +299 70 41 00 eller mobilnummer + 299 53 86 65. Der er også mulighed for at skrive til e-mails-adresse jeko@kujalleq.gl.

Ansøgningsfristen er torsdag den 16. juni 2016 kl. 12.00.

Ansøgningen indeholdende CV, relevante eksamensbeviser og referencer stiles til:
Børne – og kulturforvaltningen
Postboks 166
3922 Nanortalik
E-mail: jeko@kujalleq.gl
Telefax: +299 61 30 77