airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleq søger særlig råstofrådgiver, med reference til kommunaldirektøren.

Ansøgningsfrist:
17. juni 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Varighed:
Fast ansættelse
Tiltrædelsesdato:
15. juli 2016
Løn:
Efter gældende overenskomst

Kommunen ønsker at tilknytte en højt kvalificeret rådgiver til at rådgive om og varetage kommunens interesser på råstofområdet.

 

Rådgiverens opgave er på borgmesterens og direktionens vegne at koordinere kommunens opgaver og interesser inden for råstofområdet, og at have det sagsbehandlingsmæssige ansvar i sager under arbejdsområdet.

 

Rådgiveren skal aktivt og opsøgende, pleje kommunens interesser på råstofområdet i forhold til virksomheder, interesseorganisationer og i forhold til andre offentlige myndigheder.

 

Rådgiveren skal herudover efter behov:

  • Servicere Bygge og anlægs & Råstofklyngen (BAR).
  • Udarbejde høringssvar til råstofrelaterede høringer fra Grønlands Selvstyre.
  • Videreudvikle kommunens råstofstrategi med en konkret handlingsplan.
  • Udvikle en kommunikationsstrategi på råstofområdet i Kommune Kujalleq.
  • Deltage i borgermøder m.v. relateret til råstofsektoren, herunder deltage i selskabers udarbejdelse af VSB og VVM.
  •  Deltage som kommunens repræsentant i IBA-forhandlinger med selskaber og Grønlands Selvstyre.
  • Danne rammer for videre udvikling af smallscale-projekter, kunsthåndværk & smykkestensvirksomhed i kommunen.
  • Servicere borgmesteren med taler, kronikker etc. vedr. råstofsektoren, herunder servicere koordinationsudvalget på råstofområdet.
  • Varetage innovationsopgaver og deltage i projektorienterede opgaver.
  • Kunne rådgive den øvrige del af kommunens forvaltning om og overtage konkrete forvaltningsopgaver efter behov i det omfang, dette vil være et naturligt led i rådgiverens kernefunktioner.

 

Medarbejderen skal kunne beherske dansk, grønlandsk og engelsk på forhandlingsniveau.

 

Ansættelse sker som udgangspunkt efter relevant overenskomst, men hvis ingen overenskomst er dækkende, kan ansættelse på individuelt fastsatte vilkår komme på tale.

 

Der forventes en snarlig tiltrædelse, efter aftale.

 

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til fg. kommunaldirektør Kenneth Høegh på telefon (00299) 704100 eller e-mail keho@kujalleq.gl

Ansøgning bilagt CV samt relevant dokumentation for erhvervserfaring og uddannelse skal sendes senest mandag den 27. juni 2016 kl. 12. til:

 

Kommune Kujalleq

HR-afdelingen

Postboks 514

3920 Qaqortoq