airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Miljøarbejder til værestedet Neriusaaq GENOPSLAG

Socialforvaltningen i Qaqortoq søger 1 miljøarbejder med tiltrædelse pr. 01. juli 2016. eller efter nær-mere aftale.

P.t. er personalet en ledende miljøarbejder med tæt samarbejde med familiecenterets miljøarbejdere, og socialforvaltningen.
Ansøgningsfrist:
10. juni 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2016
Løn:
I henhold til AK´s funktionsoverenskomst
Miljøarbejders primære ansvarsområder vil være, at:
• Arbejde på Værestedet for børn og unge, ”Neriusaaq”, herunder observerer børn og unges triv-sel.
• Give børn og unge, der opsøger Værestedet råd og vejledning til at tackle tilværelsen.
• Deltage aktivt i samarbejdet mellem socialforvaltning, familiecenteret og miljøarbejdernes pro-jekter
• Samarbejde med forældre, plejeforældre og plejebørn.
• Tage på ture med børn og unge, samt deres familier. F.eks. på fåreholdersteder o.a.

Vi forestiller os at I / du er:
• En ligevægtig, rummelig, positiv og initiativrig person, der vil arbejde for børn og unges trivsel,
• Grønlandsksproget med kendskab til dansk,
• Uddannet f.eks. som socialrådgiver, pædagog, lærer el.lign. eller at du har en anden uddannelse samt stor erfaring i at arbejde med børn og unge.

Arbejdsvilkår:

Værestedet ”Neriusaaq” har p.t. åbent 5 dage om ugen, 2 dage fra kl.12-17 og 3 dage fra kl.12-20.

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat / AK om funkti-onsoverenskomst for ansatte i Grønlands Selvstyre og de Grønlandske Kommuner.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler, ligesom rej-se- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende miljøarbejder Else P. Heil-mann, på tlf. 494467, eller pr. mail: ephe@kujalleq.gl.

Ansøgning, med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser, m.v. skal være Qaqortoq Administration i hænde senest den. 10. juni 2016 og sendes til:
Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
hr-afd@kujalleq.gl