airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tolk og oversætter GENOPSLAG

Ønsker du et arbejde hvor du følger med i alt i Kommunen og gøre en forskel? Hvis svaret er ja, så er en stilling som tolk ved Kommune Kujalleq lige noget for dig.
1 stilling som tolk og oversætter ved Kommune Kujalleq i Qaqortoq er ledig til besættelse pr. 1. august 2016 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
17. juni 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. august 2016
Løn:
Gældende overenskomst
Den der ansættes vil fortrinsvis blive beskæftiget med skriftligt oversættelsesarbejde af centraladministrationens skriftlige materialer, offentliggørelser, rapporter fra forskellige institutioner o. lign., men der vil også blive tale om (simultan-)tolkning ved politiske og administrative møder, borgermøder m.m., hvorfor erfaring med simultantolkning er ønskelig.

SDL Translation Management Systemet anvendes til skriftligt oversættelsesarbejde, og oplæring i systemet vil finde sted efter behov.

Arbejdsopgaverne vil typisk være på højt kvalitativt niveau, idet mindre oversættelses- og tolkeopgaver hovedsageligt vil blive varetaget af andre administrative medarbejdere.

Stillingen ønskes derfor besat med en stabil, engageret og fleksibel medarbejder med de fornødne sproglige kundskaber. Vigtigst er grønlandsk / dansk, men ansøger med færdigheder i fremmedsprog, særligt engelsk, vil blive prioriteret højt. Ansøger med erfaring fra den offentlige forvaltning og oversættelse af juridiske og tekniske tekster vil blive foretrukket.

Organisatorisk er stillingen placeret i sekretariatet, men tolkekontoret, der er normerit med 4 tolke, ledes af en cheftolk.

For den rette medarbejder ligger der mange spændende udfordringer i stillingen, der kræver, at man er fleksibel, at man kan begå sig i et politisk miljø og at man kan bevare roen og overblikket i stressende situationer. Der tilbydes ansættelse i en organisation, som er præget af en uformel omgangstone.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Der kan anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje m.v. efter de gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos sekretariatsleder Kim Dahl, telefon 70 41 00 e-mail: kida@kujalleq.gl eller cheftolk Kelly Berthelsen, telefon 70 41 00 e-mail: kebe@kujalleq.gl.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v., skal være kommunen i hænde senest 17. juni 2016 og fremsendes til:
Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
hr-afd@kujalleq.gl