airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Centerleder ved Majoriaq (JVO-center) Narsaq Kommune Kujalleq, Erhvervs og Arbejdsmarkedsforvaltning

En stilling som Centerleder i Majoriaq Job i Narsaq ledig til besættelse den 01. september 2016, eller efter nærmere aftale. Stillingen er placeret under Kommune Kujalleq´s Erhvervs og arbejdsmarkedsforvaltning hvor Erhvervs og Arbejdsmarkedschef er den øverste leder i forvaltningen.

Ansøgningsfrist:
15. august 2016
Sted/Afd:
Narsaq
Tiltrædelsesdato:
1. september 2016
Løn:
Gældende overenskomst
I et led i beskæftigelsesindsatsen etableres de nye job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre (JVO-centre) – MAJORIAQ - som skal etableres i hver enkelt by pr. 1. januar 2017 i Kommune Kujalleq. Organiseringen af de nye centre er i fuld gang. I det nye JVO-center i Narsaq er al viden om uddannelse og arbejdsmarked, så den job- eller uddannelsessøgende får en bedre og mere målrettet hjælp til at få vejledning og opkvalificering for at komme i uddannelse eller job.

I centrene er ressourcer afsat til vejledning af borgerne Kommune Kujalleq således, at de udnyttes bedre og for at undgå unødig dobbeltadministration. Derfor er arbejdsmarkedskontorerne og Piareersarfiit ved at blive lagt sammen.

Arbejdsløse og unge, der endnu ikke har haft et arbejde eller ikke er begyndt på en uddannelse, kan på det lokale MAJORIAQ - JVO-center - få hjælp til at planlægge, hvordan de kan komme i arbejde eller påbegynde en uddannelse.

Du skal være med til at varetage ansvaret og opgaven for professionel og effektiv arbejdsformidling, vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, kompetenceudvikling, opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken, herunder udarbejdelse af individuelle handlingsplaner med henblik på uddannelse eller beskæftigelse.


Centerlederens væsentligste arbejdsopgaver vil være:
• Økonomi og Budget
• AEU
• Bygningsdrift – og vedligeholdelse
• Personale
• Arbejdstræning
• Unge ledig, stempling, handleplan mv.
• Indkøb
• IT

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning vil ske efter gældende overenskomster mellem Naalakkersuisut og vedkommendes faglige organisation.

Til stillingen anvises bolig, for hvilken der betales depositum og husleje m.v. ifølge gældende regler.

Kommunen afholder de med ansættelsen forbundne rejse- og flytteudgifter for den ansatte og dennes familie.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Erhvervs- og Arbejdsmarkedschef Palle Frederiksen på telefon +299 70 41 00 eller pr. mail til: pafr@kujaleq.gl.

Ansøgning
Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt familiestørrelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og evt. referencer m.m. skal være kommunen i hænde senest den 15. august 2016
Du kan søge nærmere oplysninger på Kommune Kujalleq’s hjemmeside: www.kujalleq.gl.

Ansøgningen kan også sendes pr. mail til:

Kommune Kujalleq
Personalekontoret
Postboks 514
3920 Qaqortoq
hr-afd@kujalleq.gl