airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pædagogisk Konsulent

Til tiltrædelse pr. 01. september 2016 eller nærmere aftale søger Kommune Kujalleq en pædagogisk konsulent. Stillingen er placeret i Qaqortoq.
Ansøgningsfrist:
24. august 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. september 2016
Løn:
I henhold til gældende overenskomst

Placering: MISI, Siunnersuisarfik i Qaqortoq.

Nærmeste overordnede: Ledende skolepsykolog i MISI.

Krav til ansøgerne:
• Skal være uddannet pædagog.
• Vigtigt med en overbygningsuddannelse.
• Har administrativ erfaring og har kendskab til edb.
• Det er en fordel at være dobbeltsproget – grønlandsk / dansk

Arbejdsopgaver:
• Den pædagogiske konsulent skal rådgive de ansatte på daginstitutionerne i Kommune Kujal-leq og skal have tilsyn og arbejde med innovation inden for daginstitutionsområdet.
• Skal rådgive forvaltningschefen for området vedr. pædagogisk udviklende dagtilbud.
• Vejlede om lovgivning og føre tilsyn med institutionernes overholdelse af lovgivningen på området.
• Rådgive med udarbejdelse af mål for det pædagogiske arbejde og årsplaner i hvert enkelt dagtilbud.
• Rådgivning til personalet med evaluering og dokumentation af alle børn i hvert dagtilbud, herunder anvendelse af TRAS, RABU og SPU
• Vejlede i oprettelse af samarbejdsteam med eksterne samarbejdspartnere
• Udføre coaching og MUS med ledere af dagtilbud. Ved afholdelse af kurser og videreud-dannelse at arbejde for medarbejdernes løbende udvikling.
• Rådgive og vejlede omkring specialpædagogiske tiltag i daginstitutionerne.

Derudover vil der i begrænset omgang være opgaver i tilknytning til MISI’s område, som handler om rådgivning og vejledning samt observationer og test i forhold til børn med særli-ge behov.

• Deltagelse i personalemøder i MISI.

Der skal påregnes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Ansættelsesforhold:

Stillingen klassificeres i henhold til aftale mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat, § 1 punkt 9 løntrin 21 – 25 samt rådighedstillæg i henhold til § 7.

Der kan stilles bolig til rådighed i henhold til gældende regler.

For yderligere oplysning vedr. stillingen kan du kontakte:
Der kan rettes henvendelse til afdelingsleder Maj-Britt Serano, telefon 70 41 00, direkte nummer 61 41 09, e-mail: majf@kujalleq.gl, samt ledende skolepsykolog Trudy Høy Kreutzmann, e-mail thkr@kujalleq.gl og telefon direkte 64 54 33.

Til den ansøger, der bliver ansat, kræves fremskaffelse af børneattest i henhold til Inatsisartut-lov om pligt til at indhente børneattest.

Ansøgningsfrist tirsdag den 24. august 2016.

Ansøgning vedlagt eksamensbeviser, videreuddannelsesbeviser samt udtalelser fra tidligere arbejds-givere sendes til:

Kommune Kujalleq
Børne – og kulturforvaltningen
Postboks 166
3922 Nanortalik
e-mail: bkforv@kujalleq.gl

mærket: Pædagogisk konsulent