airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledende Socialrådgiver til socialforvaltningen i Qaqortoq: GENOPSLAG


Kommune Kujalleq søger dygtige og engagerede medarbejdere til vores team for pension, handicap og ældre, der er beliggende i Qaqortoq med tiltrædelse den 01. september 2016 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
3. august 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. september 2016
Løn:
I henhold til gældende overenskomst
Du er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring fra arbejdet som sagsbehandler i en kommune. Du skal indgå i socialforvaltningens ledelse, ligesom du skal samarbejde tæt med blandt andet de administrative medarbejdere, tværfagligt samarbejdsudvalg og andre.

Du får ansvaret for et team, der har ansvar for sagsbehandling af pension, handicap og ældre, og hvor fokus skal koncentreres om selve sagsbehandlingen, da al beregning og andre administrative funktioner varetages af et Modtagelses- og beregningsteam.
Socialforvaltningen er netop startet op med ny organisationsstruktur, hvor det er ønsket at udvikle og højne den faglige kvalitet på dette fagområde. Du har mod og lyst til nye udfordringer og til at udvikle vores team.

Arbejdsopgaver:
• Leder for 3 sagsbehandlere inden for området, der alle er samlet i Qaqortoq.
• Sikre helhedsorienteret sagsbehandling herunder råd og vejledningspligt af henvendelser i henhold til love og regler inden for handicap området. Opdelt i handicap sager. Udarbejdelse af skriftlige oplæg til det tværfaglige samarbejdsudvalg, beslutningsteamet samt skriftlige og mundtlige kontakter omkring sagerne med andre myndigheder.
• Sikre helhedsorienteret sagsbehandling herunder råd og vejledningspligt af henvendelse i henhold til love og regler inden for førtidspension og alderspensionsområdet. Udarbejdelse af skriftlige oplæg til Tværfagligt Samarbejdsudvalg, beslutningsteam, samt skriftlige og mundlig kontakter omkring sagerne med andre myndigheder.
• Skabe samarbejde mellem forvaltning og andre instanser.
• Vedligeholde og udvikle forretningsgange for sagsbehandlingen på fagområdet.
• Kontaktperson i forhold til bygderne.
• Deltager i beslutningsudvalget/visitation til fordeling af Ældreboliger – Ældrekollektive og Alderdomshjem

Ansvarsområde:

Sagsbehandling efter gældende lovgivning for handicapområde samt førtids – og alderspension.

Vi forestiller os, at du er en positiv person, der har respekt for andre – også personer, der har svært ved at tackle tilværelsen. Du skal kunne sætte borgeren i centrum, og tænke i løsninger. Du er god til at kommunikere, og er uhøjtidelig og har humor. Du trives i samvær med andre og har sociale kompetencer så du kan omgås andre både formelt og uformelt.
Det er en stor fordel, hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk/dansk.

Ansættelsen og aflønning efter relevant overenskomst.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse i Qaqortoq fg. Socialchef Peter Sonberg peso@kujalleq.gl tlf. 70 41 00. Du kan læse mere om kommunen på vores hjemmeside www.kujalleq.gl

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 03. august 2016 og sendes til:
Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
hr-afd@kujalleq.gl