airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialrådgivere og socialformidlere for boern og unge

Vær med til at gøre en synlig forskel!
Store fordele i ansættelsesvilkår!


Kommune Kujalleq øger/styrker indsatsen på børne- og unge-området. Der søges nu 4 ekstra social-rådgivere/socialformidlere på området, således der i alt bliver 12 ansatte til at varetage området, incl. Lederen på området.
Ansøgningsfrist:
27. september 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Varighed:
Fast asættelse
Tiltrædelsesdato:
4. oktober 2016
Løn:
Efter gældende overenskomst

Stillingsbeskrivelse 

Vi efterlyser uddannede socialrådgiver/socialformidlere, som brænder for børn, unge og deres familier. Vil du være med til at inddrage familier og netværk i arbejdet. Kommune Kujalleq agter at implementere familierådslagning som et værktøj i arbejdet med børn, unge og deres familier.

En stor del af dit arbejde vil være sagsbehandling i henhold til regelsæt på Børne, Unge- og Familieområdet, herunder at udarbejde handleplaner, socialrapporter og indstillinger til tvær-fagligt samarbejdsudvalg.

Socialforvaltningen arbejder aktivt for, at der kun er 30-35 åbne sager for hver sagsbehandler på området, således medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø forbedres.

Vi har også valgt at ændre organisationsstrukturen, hvorfor der vil være mulighed for indflydelse på dette.Vi tilbyder;
• En stilling på særlige åremålsvilkår.
• Mindst 3 årig kontrakt.
• Bohaveflytning og rejsen til Kommune Kujalleq betalt, både til- og frarejse efter kontrakt-udløb. Dette gælder for hele familien, her børn under 18 år og evt. ægtefælle/samlever.
• Bolig, for hvilket der betales for efter gældende regler. (Du skal ikke købe eller anskaffe bolig)
• Fratrædelsesgodtgørelse på ca. 20.000 kr. pr. år.
• Ferie frirejse hvert år for hele familien.
• Et afvekslende og til tider travlt arbejde, hvor du vil have mulighed for at præge området i samarbejde med andre sagsbehandlere på området.
• Stillingen er spændende med udfordrende selvstændige opgaver, hvor undervisning og kur-sus sættes i højsædet.
• Godt og dynamisk arbejdsmiljø.

Ansættelse og aflønning sker efter aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands selvstyre og i Kommunerne. Stillingerne er på særlige åremålsvilkår.

Tag’ en uforpligtende samtale med Socialchef Dariusz Sobcsynski tlf. (00 299) 64 53 73.


Ansøgning sendes til: 

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 27. september 2016 kl. 12.00 og sendes til kommunens mail: job@kujalleq.gl

Kommune Kujalleq
Personalekontoret
Postbox 514
3920 Qaqortoq