airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kultur- og fritidsleder

Kommune Kujalleq
søger en Kultur- og fritidsleder i Qaqortoq

Stillingen er organisatorisk placeret under Børne – og kulturforvaltningen i Nanortalik. Stillingen er fysisk placeret på bygning B3. Til tiltrædelse pr. 01. november 2016, eller efter nærmere aftale.

Kultur – og fritidslederen i Qaqortoq refererer til kommunens kulturafdelingsleder, der er placeret i Nanortalik.
Ansøgningsfrist:
25. oktober 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. november 2016
Løn:
i.h.t. gældende overenskomst
Kultur- Fritidsleder står for det daglige og administrative arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaver:
- Udarbejder og fører kontrol med budgetter for ansvarlige områder.
- Attesterer og anviser inden for ovennævnte områder i overensstemmelse med kommunens kasse - og regnskabsinstruks.
- Forestår tilrettelæggelse af og tilfører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i byen.
- Fører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i bygderne.
- Fører tilsyn med ungdomsklubben.
- Indstiller vedrørende ansættelse af ledere inden for ovennævnte områder.
- Ansætter undervisere til fritidsundervisning.
- Udarbejder plan for fritidsvirksomhed og plan for kultur og folkeoplysning for byen Qaqortoq samt udarbejder obligatoriske indberetninger
- Forestår planlægning og gennemførelse af kulturuger og nationaldage.
- Forestår planlægning og gennemførelse af kulturelle og folkeoplysende arrangementer.

BØRNEATTEST:

I forbindelse med modtagelse af ansøgninger vil ansøgeren umiddelbart efter få tilsendt en formular til underskrift, der skal bruges i forbindelse med den lovpligtige børneattest.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter gældende aftaler mellem IMAK og Naalakkersuisut. Stillingen er under klassificering for tiden.

Der kan anvises bolig til stillingen, som der betales for efter gældende regler.

Tiltrædelsesrejse og bohaveflytning betales efter gældende regler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forvaltningschef for Børn og Kultur. Konkordia Gabrile tlf. 70 41 00. E-mail: kogr@kujalleq.gl

Yderligere oplysninger om kommunen kan ses på www.kujalleq.gl.

Ansøgningen med eksamensbeviser, tidligere arbejde, udtalelser sendes til senest den 25. oktober 2016:
Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl