Konsulent

Kommune Kujalleq søger konsulent for specialundervisning til Misi.

Kommune Kujalleq søger konsulent for specialundervisning ledig til besættelse 1. november 2016 med placering i Misi-Syd i Qaqortoq.
Ansøgningsfrist:
21. oktober 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. november 2016
Løn:
I henhold til gældende overenskomst

Stillingens formål: Konsulenten indgår i Misi team med henblik på at rådgive og vejlede omkring specialundervisning.
Stillingen er placeret i Misi - Kujalleq, og konsulenten refererer til ledende psykolog.

Ansvarsområde og opgaver i forhold til gældende love og bestemmelser:
1) Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, § 15 stk. 1,2 og 3
2)Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Konsulenten indgår i PPR’s team, som består af 2 psykologer og en kontorfuldmægtig. Konsulenten referer til den ledende skolepsykolog.

Kvalifikationer:
• Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproble-matikker og psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder
• Kendskab til pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsnedsættelser
• Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
• Selvstændig, Initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker.
• Uhøjtidelig og et godt humør
• Helst dobbeltsproget

Kerneydelser:
• Observation, testning, samtaler med relevante samarbejdspartnere, indhentning af relevant viden, udarbejdelse af handleplaner, samtaler med forældre og pædagoger eller lærere med gennemgang af vurdering/ afdækning og foranstaltningsforslag

Vi tilbyder:
• En spændende dagligdag med mangeartede arbejdsopgaver med høj faglighed og tværfag-ligt arbejde
• Jævnlige tjenesterejser og arbejde i Kommunens tre byer og bygder
• Godt teamsamarbejde og tæt kollegialt arbejdsmiljø
• Gode udviklingsmuligheder

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættel-sen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.
Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

Krav til uddannelse:
Folkeskolelærer med efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik.

For yderligere oplysninger vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 21 51 eller mobiltelefon +299 49 27 51, for yderligere informatio-ner. Hendes e-mail er: thkr@kujalleq.gl.

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsitua-tionen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

Stillingen aflønnes i henhold til Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folke-skolen i Grønland m.fl. § 10 stk. 1 i løntrin 32 og et årligt særligt tillæg på 10.160 kr. (1991-niveau).


Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag stiles til:

Kommune Kujalleq
Skole- og daginstitutionsforvaltningen
Postboks 166
3922 Nanortalik
thkr@kujalleq.gl

E-mailsadressen kan benyttes til fremsendelse af ansøgningen, såfremt man har underskrevet og indscannet ansøgningen med tilhørende bilag.

Ansøgningsfristen er: fredag den 21.oktober 2016.