airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Konsulent

Kommune Kujalleq søger konsulent for specialundervisning til Misi.

Kommune Kujalleq søger konsulent for specialundervisning ledig til besættelse 1. november 2016 med placering i Misi-Syd i Qaqortoq.
Ansøgningsfrist:
21. oktober 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. november 2016
Løn:
I henhold til gældende overenskomst

Stillingens formål: Konsulenten indgår i Misi team med henblik på at rådgive og vejlede omkring specialundervisning.
Stillingen er placeret i Misi - Kujalleq, og konsulenten refererer til ledende psykolog.

Ansvarsområde og opgaver i forhold til gældende love og bestemmelser:
1) Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, § 15 stk. 1,2 og 3
2)Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Konsulenten indgår i PPR’s team, som består af 2 psykologer og en kontorfuldmægtig. Konsulenten referer til den ledende skolepsykolog.

Kvalifikationer:
• Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproble-matikker og psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder
• Kendskab til pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsnedsættelser
• Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
• Selvstændig, Initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker.
• Uhøjtidelig og et godt humør
• Helst dobbeltsproget

Kerneydelser:
• Observation, testning, samtaler med relevante samarbejdspartnere, indhentning af relevant viden, udarbejdelse af handleplaner, samtaler med forældre og pædagoger eller lærere med gennemgang af vurdering/ afdækning og foranstaltningsforslag

Vi tilbyder:
• En spændende dagligdag med mangeartede arbejdsopgaver med høj faglighed og tværfag-ligt arbejde
• Jævnlige tjenesterejser og arbejde i Kommunens tre byer og bygder
• Godt teamsamarbejde og tæt kollegialt arbejdsmiljø
• Gode udviklingsmuligheder

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættel-sen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.
Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

Krav til uddannelse:
Folkeskolelærer med efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik.

For yderligere oplysninger vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 21 51 eller mobiltelefon +299 49 27 51, for yderligere informatio-ner. Hendes e-mail er: thkr@kujalleq.gl.

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsitua-tionen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

Stillingen aflønnes i henhold til Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folke-skolen i Grønland m.fl. § 10 stk. 1 i løntrin 32 og et årligt særligt tillæg på 10.160 kr. (1991-niveau).


Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag stiles til:

Kommune Kujalleq
Skole- og daginstitutionsforvaltningen
Postboks 166
3922 Nanortalik
thkr@kujalleq.gl

E-mailsadressen kan benyttes til fremsendelse af ansøgningen, såfremt man har underskrevet og indscannet ansøgningen med tilhørende bilag.

Ansøgningsfristen er: fredag den 21.oktober 2016.