airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialrådgivere

Indsatsen op børn- og unge-området styrkes.
Vær med til at gøre en synlig forskel!
Store fordele i ansættelsesvilkår!
Sprog ingen hindring!


Kommune kujalleq øger/styrker indsatsen på børn- og unge-området. Der søges nu 3 ekstra social-rådgiver/socialformidlere som fordeles i Nanortalik, Qaqortoq og Narsa, på området, således der i alt bliver 12 ansatte til at varetage området, inkl. Lederen på området, med tiltrædelse den 01. de-cember 2016 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
11. november 2016
Sted/Afd:
Nanortalik, Qaqortoq & Narsaq
Tiltrædelsesdato:
1. december 2016
Løn:
Særlig Åremålsvilkår
Vi efterlyser uddannede socialrådgiver/socialformidlere, som brænder for børn, unge og deres fa-milier. Vil du være med til at inddrage familier og netværk i arbejdet. Kommune Kujalleq agter at implementere familierådslagning som et værktøj i arbejdet med børn, unge og deres familier.

En stor del af dit arbejde vil være sagsbehandling i henhold til regelsæt på Børne, Unge- og Familie-området, herunder at udarbejde handleplaner, socialrapporter og indstillinger til tværfagligt samar-bejdsudvalg.

Socialforvaltningen arbejder aktivt for, at der kun er 30-35 åbne sager for hver sagsbehandler på området, således medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø forbedres.

Vi har også valgt at ændre organisationsstrukturen, hvorfor der vil være mulighed for indflydelse på dette.

Vi tilbyder;
• En stilling på særlige åremålsvilkår.
o Mindst 3 årig kontrakt.
o Bohaveflytning og rejsen til Kommune Kujalleq betalt, både til- og frarejse efter kontraktudløb. Dette gælder for hele familien, her børn under 18 år og evt. ægtefæl-le/samlever.
o Bolig, for hvilket der betales for efter gældende regler. (Du skal ikke købe eller an-skaffe bolig)
o Fratrædelsesgodtgørelse på ca. 20.000 kr. pr. år.
o Feriefrirejse hvert år for hele familien.
• Et afvekslende og til tider travlt arbejde, hvor du vil have mulighed for at præge området i samarbejde med andre sagsbehandlere på området.
• Stillingen er spændende med udfordrende selvstændige opgaver, hvor undervisning og kur-sus sættes i højsædet.
• Godt og dynamisk arbejdsmiljø.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansæt-telsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.
Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

Ansættelse og aflønning sker efter aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands selvstyre og i Kommunerne. Stillingerne er på særlige åremålsvilkår.

Tag’ en uforpligtende samtale med Socialchef Dariusz Sobcsynski daso@kujalleq.gl eller tlf. 64 53 73.


Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 09. november 2016 kl. 12.00 og sendes til kommunens mail:
Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl