airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fysioterapeut

Kommune Kujalleq søger fysioterapeut med Base i Qaqortoq:

Har du lyst til et spændende arbejde som fysioterapeut i Grønlands sydligste kommune, med rig mulighed for faglig og menneskellige udvikling?

Kommune Kujalleq søger en fysioterapeut til fastansættelse i Socialforvaltningen med tiltrædelse i 01. januar 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
27. december 2016
Sted/Afd:
Kommune Kujalleq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Som en del af Terapeutteamet i Kommune Kujalleq vil du skulle forestå fysioterapi-relaterede arbejdsopgaver på sundhedsfremme området – primært inden for handicapområdet.

Kommunen består af 3 byer og 11 bygder. Du vil sammen med de øvrige i terapeutteamet have base i Qaqortoq, men tjenesterejser med båd/helikopter til kommunens andre byer og bygder må påregnes.

 

Du vil komme til at arbejde bredt med faget, i eget Terapeuthus med stabsfunktion under socialforvaltning og fagchefen som nærmeste leder.

 

Sydgrønland byder på enestående, smuk natur, spændende kulturhistorie og en imødekommende, hjertelig befolkning. Der er rig mulighed for at nyde det hele i hverdagen.

 

Haves:

 • En kommune, som på alle måder er i rivende udvikling, hvor du kan være med til at sætte dit helt egen præg på det kommende arbejde.

 • En spændende arbejdsplads, med gode faciliteter, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med socialforvaltningens medarbejdere, borgerne, dine terapeutkolleger og pårørende.

 • Et nyindrettet terapeuthus med træningssal, kontor og hjælpemiddeldepot på byens plejehjem.

 • Fantastiske borgere og kolleger, som glæder sig til dine fysioterapeutkompetencer kommer i spil

 

Din funktions – og ansvarsområde vil omfatte:

 • Klinisk undersøgelse og vurdering af borgere i hele kommunen.

 • Visitations til fysioterapeutisk træning.

 • Fysioterapeutisk træning og behandling i forbindelse med vedligeholdelse af funktionsniveau hos kommunens borgere med vidtgående funktionsnedsættelser og/eller kronisk handicap.

 • Søgning og indkøb af hjælpemidler til borgere i kommunen, samt rådgivning i forbindelse med boligændringer.

 • Sagsbehandling og praktiske opgaver i forbindelse med hjælpemidler.

 • Vejledning af borgere og pårørende i forbindelse med selvtræning,

 • Undervisning af støttepersoner, plejepersonale, pædagoger i forflytningsteknik, patologi, senhjerneskade mm.

 • Deltagelse i ugentlige møder i kommunens Handicapgruppe, samt hver 14. dag deltagelse i terapeutmøder med fysioterapeuter på byens handicapinstitution ”Ivaaraq” og sygehuset.

 • Deltagelse ved årlige konsulentbesøg af specialister såsom synskonsulenter, pædiater, bandagist m.fl.

 • Tværfaglige samarbejde med ansatte i hele kommunen.

 

Vi søger en medarbejder der:

 • Har en stærk (tvær)faglig bevidsthed, samt en tålmodig og udholdende tilgang til praksis.

 • Kan lide at arbejde bredt og klientcentreret med terapeutfaget.

 • Holder af at samarbejde med borgere med handicap.

 • Har en nysgerrig og innovativ tilgang til rehab-løsninger og generelt.

 • Har gode samarbejdsevner, samt respekt for klienters og kollegers kultur.

 • Har situationsfornemmelse, er løsningsorienteret og kan sætte pris på at der ikke alle dage er ens.

 • Kan more sig med andre og grine af sig selv.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Ansættelse iht. gældende overenskomst. Kommunen yder fri tiltrædelses –og (efter mindst 3 års ansættelse) fratrædelsesrejse i.h.t. gældende regler. Der kan tilbydes umøbleret bolig, for hvilken der skal betales depositum og husleje i.h.t. til enhver tid gældende regler.

 

Ydereligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Ledende Fysioterapeut Louise Møller Knudsen e-mail lomk@kujalleq.gl telefon nr. +299 641350 mobil nr. +299 531958.

 

Ansøgning og CV, samt kopi af autorisationsbevis, referencer m.m. skal være kommunen i hænde senest 27. december 2016 og sendes til:

 


Kommune Kujalleq

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl